Mýty a skutečnost

Downův syndrom

 

 Mýtus: Downův syndrom je ojedinělé genetické postižení.

Skutečnost: Na každých 800 až 1000 živě narozených se narodí

jedno dítě s Downovým syndromem. V USA je to např. přibližně 5000 dětí

ročně. V současné době žije v USA víc než 250 000 lidí s

Downovým syndromem. V České republice se v posledních letech

rodilo přibližně 70 dětí ročně, t.j. 1 dítě s Downovým syndromem

na 1500 živě narozených dětí.

 

Mýtus: Děti s Downovým syndromem se rodí většinou starším rodičům.

Skutečnost: 80% dětí s Downovým syndromem se narodí matkám ve

věku pod 35 let. I když předpoklad narození dítěte s Downovým

syndromem roste s věkem matky.

 

Mýtus: Lidé s Downovým syndromem jsou těžce mentálně postižení.

Skutečnost: Většina lidí s Downovým syndromem mají IQ, které je

v rozsahu mezi mírným a středním stupněm retardace. Děti s tímto

postižením jsou bezesporu vzdělavatelné, avšak výchovní jako i

vědečtí pracovníci ještě nenašli plný rozsah vzdělávacích

možností těchto lidí.

 

Mýtus: Většina lidí s Downovým syndromem je umístěná v ústavech.

Skutečnost: Pokud lidé s Downovým syndromem dostanou možnost a vhodnou podporu,  

mohou žít doma ve svých rodinách a aktivně se zúčastňují společenského

života. Jsou integrovaní do normálního vzdělávacího systému, zúčastňují se

sportovních, rekreačních, hudebních i uměleckých setkání, stejně

jako všech ostatních aktivit ve svém okolí. Navíc, mají

schopnost soužití s jinými postiženými i nepostiženými lidmi,

stejně jako dospělí žijí v domech s chráněným bydlením a v

podobných zařízeních, podporujících jejich samostatnost.

 

Mýtus: Děti s Downovým syndromem musí být jedině zařazené do speciálně výchovného programu.

Skutečnost:V západních zemích jsou děti s Downovým syndromem běžně umisťovány

v základních školách v běžných třídách. V některých případech

jsou integrované jen v určitých předmětech, zatímco v jiných

situacích jsou žáci plně integrované do všech tříd. Stupeň

zařazení závisí od schopnosti každého jednotlivce, ale trendem

je jejich plné zapojení do společenského a vzdělávacícho života

skupiny. Také v ČR je několik dětí s Downovým syndromem žáky základní školy.

 

Mýtus: Dospělí s Downovým syndromem jsou nezaměstnatelní.

Skutečnost: V západních zemích jsou zaměstnáváni v malých

a středně velkých organizacích: v bankách, obchodních

společnostech, ošetřovatelských domovech, hotelích a

restauracích. Pracují v hudebních a zábavných podnicích, na

postech úředníků i v průmyslově výpočetní technice. Lidé s

Downovým syndromem pracují ve svých zaměstnáních s nadšením,

spolehlivostí a oddaností.

 

Mýtus: Lidé s Downovým syndromem jsou zřídkakdy šťastní.

Skutečnost: Lidé s Downovým syndromem mají stejné pocity jako

kdokoliv jiný. Pozitivně reagují na projevy přátelství a zraňuje

a rozrušuje je bezohledné jednání.

 

Mýtus: Dospělí s Downovým syndromem jsou neschopní vytvářet

blízké mezilidské vztahy, vedoucí k manželství.

Skutečnost: Lidé s Downovým syndromem se dobře přizpůsobují

a navazují intimní vztahy. V některých případech se začínají

vdávat a ženit. Ženy s Downovým syndromem jsou schopné mít děti,

avšak je tu 50% předpoklad, že jejich dítě bude postižené

Downovým syndromem. Existuje jeden zaznamenaný případ muže s

Downovým syndromem, který se stal otcem.

 

Mýtus: Downův syndrom nemůže být nikdy vyléčen.

Skutečnost: Výzkum Downova syndromu učinil velké pokroky při

identifikaci genů 21. chromozomu. V současné době řada vědců

předpovídá, že v blízké budoucnosti bude možné zlepšit nebo

předcházet mnohým problémům, spojeným s Downovým syndromem.

 

Zdroj: Můžeš 01/98, převzato z National Down Syndrom Society,  redakčně upraveno.
Související články

Rodina - Rodině
Jste v situaci, že vám právě sdělili: Vaše děťátko má chromozomální vadu, Downův syndrom….. ? Nevíte si rady, co dál? Jak budete žít? celý článek

Obstrukční spánková apnoe a Downův syndrom
Apnoe (doslova „bez dechu“) je termín označující krátkodobé, zpravidla deseti až dvacetisekundové přerušení dýchání. celý článek

Kontroverzní potravinové doplňky
Výrobky doplňkové výživy se staly zdrojem mnohých debat a kontroverzí v odborných i laických kruzích, jež spojuje Downův syndrom... celý článek

Děti s Downovým syndromem mají někdy "sloní paměť"
Již několikrát jsem psala o výchově naší Míši, nyní bych se s vámi chtěla podělit o několik vánočních okamžiků. celý článek

Zdravotní problémy spojené s Downovým syndromem
Downův syndrom nemusí nutně způsobovat zdravotní problémy. Pokud ano, pak je spojen nejčastěji s neurologickými problémy a poruchami kardio-vaskulárního a endokrinního systému a smyslových orgánů. celý článek

Totální komunikace
Včasná intervence u dětí s Downovým syndromem má svá specifika. Klíčovou roli pro další vývoj a zařazení těchto dětí hraje rozvoj jejich řeči. celý článek