Mi Mundo dětem s autismem a mentálním postižením

Diagnozy

„Jmenuji se Perchta Kazi Pátá a jsem zakladatelkou a ředitelkou nadačního fondu Mi Mundo, který pomáhá dětem s autismem a mentálním postižením. Ráda bych Vás informovala o projektu, který můj nadační fond (společně s dalšími organizacemi, jako je např. UNICEF, APLA, NRZP atd.) připravuje. Od 1.1.2012 vyšla v platnost novela zákona o sociálních službách, která je nefunkční a neumožňuje správné posouzení lidí s postižením. Již máme pohromadě posudky lidí s autismem. Pro tento projekt však potřebujeme co nejvíce posudků i od lidí s jiným postižením. Jen tak bude možné docílit změny zákona.


Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách

Novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. došlo ke změně posuzování nároku na příspěvek na péči. Od 1.1.2012 se nově hodnotí 10 oblastí základních životních potřeb místo 36 úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu. Stanovuje bližší vymezení 10 základních životních potřeb. Toto vymezení je důležité pro nárok na přiznání příspěvku na péči, a také pro nárok na přiznání příspěvku na mobilitu.


Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb- nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona- při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

„Dle mého názoru je tato novelizace naprosto nesmyslná, kontraproduktivní a ohrožující postižené občany ČR. Je naprosto šokující, že více než polovina postižených občanů, kteří byli mnoho let posuzováni na stupeň II. a III. v příspěvku na péči, se takřka přes noc uzdravují díky nedokonale zpracované vyhlášce a příloze, která má za úkol posoudit 10 základních životních potřeb a stupeň závislosti a není umožněn objektivní způsob posouzení. Je zcela jasné, že vymezení schopností zvládat základní životní potřeby- a nefunkční dopad u lidí s postižením v rámci tohoto hodnocení- má zásadní význam,“ uvádí ředitelka NF Mi Mundo.


Co přinesla novela

Faktem zůstává, že novelizace přinesla také zvýšení příspěvku na péči stupně II., III. a IV. Na první pohled vše v pořádku. Stát handicapovaným zvýšil příspěvek na péči. Problém je však v tom, že díky novelizaci zákona o sociálních službách, jeho vyhlášky a přílohy č.1, více než polovina handicapovaných je převáděna ze stupně II. a III. na stupeň I. závislosti na pomoci druhé osoby. V praxi to znamená : stupeň I. – 3000 Kč každý kalendářní měsíc, nárok na příspěvek na mobilitu zaniká, nárok na parkovací kartu pro handicapované zaniká, nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P zaniká. U dětí po dovršení 10 let věku zaniká matce, otci či osobě, která o dítě pečuje, nárok na zdravotní a sociální pojištění, hrazené u stupně II.,III. a IV. automaticky ze státního rozpočtu. Od 1.1.2012 byl také plošně zrušen sociální příspěvek, který činil 3.500 Kč. Všechny tyto faktory výrazně ztěžují situaci rodin, které pečují o své handicapované příslušníky.


Pomoc rodičů

V září/říjnu tohoto roku proběhne jednání na MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), kde spolu s NRZP(Národní radou pro zdravotně postižené), budeme vyjednávat o změně či úpravě podmínek pro posuzování lidí se zdravotním handicapem. K tomuto jednání, mimo jiné, potřebujeme posudky od rodičů, kterým byl příspěvek na péči snížen- nebo jim byl přiznán nižší stupeň závislosti, než vyžaduje opravdový stav dítěte. Žádám rodiče, kteří jsou ochotni poskytnout posudek svého dítěte, vypracovaný posudkovou službou, s nímž nesouhlasí, o zaslaní jeho kopie, a to buď na můj email : perchtakazipata.autismus@seznam.cz nebo na adresu : Nadační Fond Mi Mundo,Karmelitská 373/25, Praha1, 118 00.


Vaše posudky budou přeposouzeny psychiatrem a psychologem se specializací na autismus tak, abychom mohli rázně argumentovat a poukázat na špatný systém posuzování konkrétních případů. Není nutné, aby posudek obsahoval osobní údaje (rodné číslo, jméno, atd). Pro případ, že by někdo poskytl posudek s osobními údaji, bude MPSV tento případ přednostně vyřízen v průběhu našeho jednání. Bez vaší pomoci (posudků) nebude možné efektivně jednat a následné úpravy zákona dosáhnout.


V případě jakýchkoliv dotazů mě kdykoliv kontaktujte na můj email : perchtakazipata.autismus@seznam.cz nebo telefonicky na : + 420 602 20 18 25, www.autismo-mimundo.com


Zdroj: Perchta Kazi Pátá, Ředitelka nadačního fondu Mi Mundo, pomáhající dětem s autismem, matka dítěte s autismem