Očima vilšanských dětí


Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 24. října v kavárně Pražírna (Lublaňská 50, Praha 2). Fotografie, vytvořené klienty dětského domova v ukrajinských Vilšanech, vznikly v rámci letního výjezdu českých dobrovolníků v roce 2012. „Do hledáčku fotoaparátu tentokrát nekoukali dobrovolníci, ale místní děti, které své okolí vnímají poněkud jinak. Jde totiž o děti s nejrůznějšími druhy postižení, často i s kombinovanými vadami,“ uvádějí organizátoři.


Celý projekt je nápadem dobrovolnice sdružení Bodaj Dominiky Duchkové. Během čtrnáctidenního pobytu připravili (pod jejím odborným vedením) dobrovolníci pro místní děti fotoškolu. Děti se ve dvojicích, vždy jeden klient a jeden dobrovolník, učily zacházet s fotoaparátem a zamýšlet se nad formou a obsahem každé jednotlivé fotografie. Mimo vlastní fotoškolu děti každé odpoledne fotily samostatně, přičemž se snažily ztvárňovat určité téma, které bylo pro každý den předem dané. Výsledky jejich práce byly prezentovány přímo v dětském domově na „opravdové“ výstavě s vernisáží a rautem.


Na základě pečlivého výběru vznikla kolekce nevšedních snímků, jež jsou jednak důkazem netušených uměleckých schopností dětí, jednak ukazují život v dětském domově tak, jak bychom ho sami neměli šanci poznat. Nejreprezentativnější fotografie jsou vystaveny v podobě velkých fotoobrazů 40x60, část jich je vystavena ve formátu A4 a s částí se mohou návštěvníci seznámit v pohlednicovém formátu 10x15. Výstava potrvá do konce listopadu a je prodejní, výtěžek z prodeje obrázků poputuje zpátky na Ukrajinu. Později by se výstava měla přesunout mimo Prahu.


„Prostory k výstavě poskytla kavárna Pražírna našemu sdružení bezplatně. Pořádání výstavy je možné díky podpoře Bodaj o. s., Katedry kulturologie FF UK a úsilí dobrovolníků,“ říká Dominika Duchková. Posláním občanského sdružení Bodaj, založeného roku 2001, je zlepšení životních podmínek dětí v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině, konkrétně v dětském domově v zakarpatských Vilšanech. Bodaj poskytuje materiální a přímou pomoc prostřednictvím činnosti dobrovolníků. Cílem sdružení je respektovat a prosazovat práva dětí a dospívajících, zdravých i těch s postižením, především pak právo na důstojný život v důstojných podmínkách.


Činnost Bodaj o. s. spočívá především v získávání finančních a materiálních prostředků za účelem rozvíjení dětí a dospívajících v ústavech sociální péče na Ukrajině, rozšiřování odborných znalostí personálu v ústavech sociální péče v oblasti výchovy, ošetřovatelské péče a terapeutických činností , sdružování a koordinace dobrovolníků při přípravě a realizaci krátkodobých pobytů v zařízeních ústavní péče, individuální i skupinové práce s klienty pro potlačení psychosociálně patologických jevů- s využitím prvků rehabilitace, ergoterapie a expresivních terapií a pořádání benefičních a osvětových akcí (koncerty, výstavy, přednášky). V poslední době přijíždějí dobrovolníci, většinou studenti oborů sociální práce či fyzioterapie, do Vilšan pravidelně čtyřikrát ročně, pokaždé na dva týdny.


Zdroj: Bodaj o. s., www.bodaj.com, kontakt: dominikaduchkova@seznam.cz, 776 707 117, bodaj@bodaj.com