Drogy lidského těla


Drogy lidského těla bez vedlejších účinků od Josefa Zehentbauera vydalo nakladatelství Portál. Mnozí lidé si navykli používat k ovlivnění své výkonnosti či svého prožívání psychofarmaka. Málokdo si je však vědom toho, že lidské tělo produkuje vlastní substance, které působí jako antidepresiva, anxiolytika, stimulanty, tišící prostředky apod.

Autor popisuje názorně biochemické pochody v lidském těle a účinek "drog", které naše tělo produkuje. Nabízí zároveň čtenáři řadu podnětů, jak tyto látky vlastní našemu tělu zdravým způsobem aktivovat a využít - bez jakýchkoli vedlejších účinků. Knihu využijí lékaři, psychologové, psychoterapeuti, čtenáři se zájmem o sebepoznání a práci na sobě.

Josef Zehentbauer je lékař a psychoterapeut, žije a působí v Mnichově. Je autorem několika knižních titulů s tématem užívání psychofarmak a drog.


Zdroj: Ing. Romana Bařtipánová, bartipanova@portal.cz