Dávky pro osoby se zdravotním postižením


Seminář Karta sociálních systémů v souvislosti s dávkami pro osoby se zdravotním postižením se koná 24. ledna mezi 9-15h. Místem konání je Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1.

Seminář je akreditován MPSV ČR 2012/0755 - SP


Přednášející: Mgr. Monika Heczková

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Provozuje odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením a přednáší vzdělávací kurzy pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a pro zaměstnance veřejné správy a samosprávy. Autorka publikací, na jejichž stránkách se zabývá zejména problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením (publikace Neuzavírejte se mezi čtyři stěny).


Zdroj: Institut Bernarda Bolzana