Rodina má problém


UŽ TI ROZUMÍM! je občanské sdružení, které pomáhá všem, kdo pečují o osoby s handicapem- či s jinými problémy- nebo mají v rodině závislost či vážnou nemoc. Je tady pro rodiče s handicapovanými nebo problematickými dětmi (dospívajícími i dospělými), je tu pro sourozence, ostatní blízké členy rodiny, v níž se objevila závislost nebo vážná nemoc, pro pečovatele, pěstouny a náhradní rodiče, vychovatele a pedagogy, asistenty handicapovaných. Zkrátka pro všechny, kdo pečují o osoby s handicapem nebo mají problémy a potřebují pomoc a podporu.

Seminář bude věnován rodině, která je ohrožena dlouhodobou zátěží, nemocí či jiným problémem, a stojí před ní nutnost zvládnout krizové situace (nemoc, závislost, dlouhodobá péče o nemocné či přestárlé blízké).

Na programu budou tato témata:

- způsoby a průběh vyrovnávání se se situací ohrožující život či zásadně měnící lidský život

- přijetí těžké životní situace a vyrovnání se s ní

- stres - k čemu je dobrý a jak nás ohrožuje, jak zvládat akutní a chronický stres

- abych mohl pečovat o druhé, musím též pečovat o sebe sama - aneb k čemu může být dobrá psychohygiena a jak se vyvarovat vyhoření

- přístup terapeuta k rodině jako k systému, možnosti pomoci.

Seminář povede zkušený lektor Mgr. Petr Růžička, klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut a akreditovaný kouč. Akce se bude konat 21. února 2013 v prostorách Domu armády Praha (DAP) na adrese Vítězné náměstí 4/684, Praha 6, a to od 17,30 hodin. Organizátorem semináře je neziskové sdružení UŽ TI ROZUMÍM! Těšíme se na setkání!

Cena semináře činí 250,- Kč a přihlásit se můžete na mailové adrese istrachotova@uztirozumim.cz.

Zdroj: Renáta Pouchová, předsedkyně sdružení UŽ TI ROZUMÍM!, www.uztirozumim.cz.