Co je to občanská advokacie

Právo

Občanská advokacie (Citizen Advocacy) je hnutí, které zprostředkovává, chrání a brání práva a zájmy lidí s mentálním postižením.

 

Co to je a jak funguje občanská advokacie

Advokacie může být definována jako prezentování zájmů člověka někým jiným. Občanská advokacie znamená partnerství mezi osobou s mentálním postižením, které říkáme „partner“, a dobrovolníkem nazývaným „advokát“. Občanský advokát vstupuje do nezávislého, dobrovolného vztahu s partnerem, který potřebuje někoho, kdo mu pomůže hájit a dodržovat jeho práva a zapojit se do života komunity. Občanský advokát zprostředkovává názory, myšlenky, požadavky a přání svého partnera jiným relevantním osobám.

Vztah partner - advokát je na začátku vytvořen pomocí koordinátora z nejbližší pobočky občanské advokacie. Poté, co advokát projde obdobím příprav a koordinátor obdrží dvě uspokojivé reference, jsou oba – partner i advokát - připraveni vytvořit dvojici. Koordinátor poskytuje pouze nástin toho, kdo je partner a obvykle také doprovází advokáta na počáteční schůzku s ním. Tam už si advokát volně domlouvá s partnerem jejich další setkání. Během nich advokát dostává od partnera detailnější informace o tom, čemu se budou společně věnovat a diskutují o možných cestách k řešení.

Během této doby je možné zavolat koordinátorovi o radu či podnět. Je zcela na jednotlivcích v každém partnerství, aby spolu prodiskutovali, jak si představují svou spolupráci. Advokátovi jsou k dispozici pravidelná individuální i skupinová sezení s koordinátorem. Koordinátor také udržuje kontakt s partnery a setkává se s nimi, aby se ujistil, že všechno funguje k jejich spokojenosti.

Advokát navštěvuje svého Partnera jednou týdně nebo každých deset dní. Délka doby, jakou spolu stráví, je libovolná, v závislosti na formě jejich vztahu.

 

Komu je občanská advokacie určena

Klientem občanské advokacie, tzv. partnerem, se může stát kterýkoliv dospělý člověk s mentálním postižením, který cítí, že potřebuje s něčím pomoci. Advokát může partnerovi pomoci nebo ho může podpořit ve věcech, které potřebujeme my všichni:

- vzdělání

- zaměstnání

- bydlení

- rodina

- přátelé

- partner

- koníčky a zájmy

Dále mohou tito lidé potřebovat pomoc:

- sdělit svá přání a své pocity

- hájit svá práva

- při určení volby (týkající se kterékoliv z oblastí života, jež jsou uvedeny v předchozím odstavci)

- při rozhodování

- upevňovat odpovědnost

- získat dobré služby

 

Cíl služby občanská advokacie

V různých materiálech pojednávajících o občanské advokacii lze vysledovat tři základní cíle, jež si tato služba klade:

1. zajistit lidem s mentálním postižením přístup k nejrůznějším službám či informacím a jejich rovnocenné užívání, a tím zajistit jejich větší samostatnost a nezávislost

2. podpořit občany s mentálním postižením v prosazování svých práv a zájmů

3. zajistit podporu jedince v rámci jeho přirozené komunity

V životě lidí s mentálním postižením je spousta věcí, které nedokáží sami úspěšně vyřešit. S pomocí občanského advokáta si nacvičují zvládání každodenních situací, které jsou pro nás – lidi bez postižení – samozřejmostí. Advokát podporuje a provází jedince s mentálním postižením tak, aby mu zajistil více prostoru pro vlastní vyjádření v rozhodnutích, která nějak ovlivní jeho život. Tak lze zajistit co možná nejvíce nezávislý život jedince s mentálním postižením.

Advokacie si klade za cíl zprostředkovat a ochránit zájmy a práva lidí s postižením, která jsou jim mnohými stále upírána nebo nemají možnost je prosadit.

Dalším cílem občanské advokacie je povzbudit ostatní občany k tomu, aby byli více zainteresováni na blahu zranitelnějších spoluobčanů, kteří žijí v jejich komunitě. Projekt občanské advokacie podporuje rozvoj takové společnosti, jejíž členové jsou schopnější, kompetentnější a ochotní mluvit v zájmu někoho jiného a tyto jeho zájmy chránit.

 

Reference:

CAastside [online]. Bondi Junction (Austrálie) : CAeastside, 2002 [cit. 24. srpna 2002]. http://www.citadv.asn.au.

Changing Places [online]. Norwich (Velká Británie) : Changing Places, 2002 [cit. 28. srpna 2002]. http://www.changingplaces.org.

Citizen Advocacy Information & Training [online]. London (Velká Británie) : CAIT, 2002 [cit. 6. října 2002]. http://www.citizenadvocacy.org.uk

Leeds Advocacy [online]. Leeds (Velká Británie) : Leeds Advocacy, 2002 [cit. 16. srpna 2002]. http://www.leedsadvocacy.org.uk

Pass Direct : People´s Advocacy & Support Service. Dumfries : Pass Direct, 2001.

 

Zdroj: Berta Grimová – Občanská advokacie – zprostředkování a ochrana zájmů a práv občanů s mentálním postižením (diplomová práce PF UK, 2003)
Související články

Potřebujeme občanskou advokacii? - výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu mezi 100 uživateli s mentálním postižením ve věci potřebnosti služeb, které se zabývají obhajobou práv uživatele. celý článek

S průvodcem k běžným věcem
„Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí“, říká na téma občanské advokacie Petr Eisner. celý článek

Co nám může dát advokacie
Shrnutí základních principů a také výhod a nevýhod občanské advokacie - sociální služby, na jejíž rozšíření v České republice zatím čekáme. celý článek

Hobby: občanský advokát
Občanským advokátem se může stát kdokoliv. Jedinou požadovanou kvalifikací je touha pomoci lidem méně schopným, malé množství volného času a určitá míra životní zkušenosti. celý článek