Co je to občanská advokacie


Občanská advokacie (Citizen Advocacy) je hnutí, které zprostředkovává, chrání a brání práva a zájmy lidí s mentálním postižením.

 

Co to je a jak funguje občanská advokacie

Advokacie může být definována jako prezentování zájmů člověka někým jiným. Občanská advokacie znamená partnerství mezi osobou s mentálním postižením, které říkáme „partner“, a dobrovolníkem nazývaným „advokát“. Občanský advokát vstupuje do nezávislého, dobrovolného vztahu s partnerem, který potřebuje někoho, kdo mu pomůže hájit a dodržovat jeho práva a zapojit se do života komunity. Občanský advokát zprostředkovává názory, myšlenky, požadavky a přání svého partnera jiným relevantním osobám.

Vztah partner - advokát je na začátku vytvořen pomocí koordinátora z nejbližší pobočky občanské advokacie. Poté, co advokát projde obdobím příprav a koordinátor obdrží dvě uspokojivé reference, jsou oba – partner i advokát - připraveni vytvořit dvojici. Koordinátor poskytuje pouze nástin toho, kdo je partner a obvykle také doprovází advokáta na počáteční schůzku s ním. Tam už si advokát volně domlouvá s partnerem jejich další setkání. Během nich advokát dostává od partnera detailnější informace o tom, čemu se budou společně věnovat a diskutují o možných cestách k řešení.

Během této doby je možné zavolat koordinátorovi o radu či podnět. Je zcela na jednotlivcích v každém partnerství, aby spolu prodiskutovali, jak si představují svou spolupráci. Advokátovi jsou k dispozici pravidelná individuální i skupinová sezení s koordinátorem. Koordinátor také udržuje kontakt s partnery a setkává se s nimi, aby se ujistil, že všechno funguje k jejich spokojenosti.

Advokát navštěvuje svého Partnera jednou týdně nebo každých deset dní. Délka doby, jakou spolu stráví, je libovolná, v závislosti na formě jejich vztahu.

 

Komu je občanská advokacie určena

Klientem občanské advokacie, tzv. partnerem, se může stát kterýkoliv dospělý člověk s mentálním postižením, který cítí, že potřebuje s něčím pomoci. Advokát může partnerovi pomoci nebo ho může podpořit ve věcech, které potřebujeme my všichni:

- vzdělání

- zaměstnání

- bydlení

- rodina

- přátelé

- partner

- koníčky a zájmy

Dále mohou tito lidé potřebovat pomoc:

- sdělit svá přání a své pocity

- hájit svá práva

- při určení volby (týkající se kterékoliv z oblastí života, jež jsou uvedeny v předchozím odstavci)

- při rozhodování

- upevňovat odpovědnost

- získat dobré služby

 

Cíl služby občanská advokacie

V různých materiálech pojednávajících o občanské advokacii lze vysledovat tři základní cíle, jež si tato služba klade:

1. zajistit lidem s mentálním postižením přístup k nejrůznějším službám či informacím a jejich rovnocenné užívání, a tím zajistit jejich větší samostatnost a nezávislost

2. podpořit občany s mentálním postižením v prosazování svých práv a zájmů

3. zajistit podporu jedince v rámci jeho přirozené komunity

V životě lidí s mentálním postižením je spousta věcí, které nedokáží sami úspěšně vyřešit. S pomocí občanského advokáta si nacvičují zvládání každodenních situací, které jsou pro nás – lidi bez postižení – samozřejmostí. Advokát podporuje a provází jedince s mentálním postižením tak, aby mu zajistil více prostoru pro vlastní vyjádření v rozhodnutích, která nějak ovlivní jeho život. Tak lze zajistit co možná nejvíce nezávislý život jedince s mentálním postižením.

Advokacie si klade za cíl zprostředkovat a ochránit zájmy a práva lidí s postižením, která jsou jim mnohými stále upírána nebo nemají možnost je prosadit.

Dalším cílem občanské advokacie je povzbudit ostatní občany k tomu, aby byli více zainteresováni na blahu zranitelnějších spoluobčanů, kteří žijí v jejich komunitě. Projekt občanské advokacie podporuje rozvoj takové společnosti, jejíž členové jsou schopnější, kompetentnější a ochotní mluvit v zájmu někoho jiného a tyto jeho zájmy chránit.

 

Reference:

CAastside [online]. Bondi Junction (Austrálie) : CAeastside, 2002 [cit. 24. srpna 2002]. http://www.citadv.asn.au.

Changing Places [online]. Norwich (Velká Británie) : Changing Places, 2002 [cit. 28. srpna 2002]. http://www.changingplaces.org.

Citizen Advocacy Information & Training [online]. London (Velká Británie) : CAIT, 2002 [cit. 6. října 2002]. http://www.citizenadvocacy.org.uk

Leeds Advocacy [online]. Leeds (Velká Británie) : Leeds Advocacy, 2002 [cit. 16. srpna 2002]. http://www.leedsadvocacy.org.uk

Pass Direct : People´s Advocacy & Support Service. Dumfries : Pass Direct, 2001.

 

Zdroj: Berta Grimová – Občanská advokacie – zprostředkování a ochrana zájmů a práv občanů s mentálním postižením (diplomová práce PF UK, 2003)

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz