Nebojte se svobodně rozhodnout


Pražské občanské sdružení Rytmus, vyvíjí rozmanité aktivity v oblasti podpory začlenění lidí se speciálními potřebami do běžného života. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby lidé s postižením mohli žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí společně se svými vrstevníky.

Jedním z programů je Škola pro všechny, podporující individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol. Koordinátorky tohoto programu, Mgr. Ivy Uzlové. jsme se zeptali na radosti a úskalí této cesty.

Jaká je role vaše a vaší organizace v celém procesu začlenění dítěte?

Aby integrace dětí s těžším postižením byla úspěšná, je třeba pro ni vytvořit určité podmínky. K nim patří i přítomnost dalšího dospělého člověka – asistenta učitele – ve třídě po celou dobu vyučování. Protože třídní asistence, a především její financování, se zdá být stále tvrdým oříškem, obracejí se na nás každoročně rodiče dětí i ředitelé škol s žádostmi o zajištění asistenta pro integrované dítě. My tedy vybíráme vhodné adepty, nemá-li škola dostatek finančních prostředků, pomáháme s jejich sháněním, pokud se nenajde jiné řešení, tak asistenty zaměstnáme, ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem Vertikála zajišťujeme jejich zaškolení, vzdělávání a odborné vedení, rodičům poskytujeme v případě potřeby odborné konzultace, zastupujeme je při jednání se školami, pořádáme pro ně semináře atd. atd.

Můžete prosím představit hlavní principy, na nichž stojí integrace do škol? Stručně řečeno - proč?

Cílem je nabídnout rodičům možnost, aby zvolili pro své dítě optimální vzdělávací cestu. Nejde jen o vzdělávací program, ale i o to, aby dítě mohlo navštěvovat pokud možno školu v místě svého bydliště a učit se ve třídě se svými kamarády z domu či ulice.

První děti s mentálním postižením začleněné do našich běžných škol už pomalu vycházejí. Jaké mají výsledky?

Museli bychom si nejprve ujasnit, jaké výsledky máme na mysli. Děti dosáhly určité úrovně školních vědomostí, odpovídající jejich schopnostem, ale především získaly neopakovatelnou zkušenost ze školních let prožitých v běžném prostředí společně s vrstevníky. Mohly vyrůstat, učit se, hrát si i zlobit se svými stejně starými spolužáky v základní škole.

A jaké mají možnosti dalšího uplatnění? Co integrace ve středním školství?

Tak to je téma, kterému teď budeme muset věnovat větší pozornost. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou samozřejmě navštěvovat různé praktické školy a odborná učiliště, ale v návaznosti na základní školu bychom rádi podporovali integraci do středních škol tak, aby i tady měli mladí lidé co nejširší možnost výběru.

Co se za ta léta změnilo na systémové úrovni?

Navzdory různým prohlášením zaznívajícím z odpovědných míst není dosud otázka třídní asistence legislativně vyřešena. Také proto se snažíme pomáhat tam, kde státní instituce selhávají.

V čem jsou největší překážky a co se naopak daří nad očekávání?

Největší překážky vidím v neochotě, lhostejnosti a pohodlnosti lidí. Také předsudky a neinformovanost jsou našimi nepřáteli. Bohužel často na místech, kde vznikají zásadní rozhodnutí. A co se daří? Lidé si zvykají samostatně se rozhodovat, vybrat si z nabízených možností tu pravou… Věřím, že děti, které mají ve třídě spolužáka s postižením, už vědí, že to není nic zvláštního, že je to dobrý kamarád, kterému je třeba někdy trochu pomoci, ale dá se s ním zažít legrace nebo něco zajímavého jako s kýmkoli jiným.

A nakonec vaše poselství rodičům dětí s postižením, kteří se rozhodují kam do školy...

Nebojte se svobodně rozhodnout. Nepodléhejte zaběhnutým stereotypům a nenechte se odradit skeptickými názory. Snažte se získat co nejvíce informací o možnostech, které se vašemu dítěti nabízejí, a vyberte tu, která bude jemu i vám nejlépe vyhovovat.

 

V. Lechnýř, Dobromysl.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz