Klid dobré mysli a jeho ocenění

Zájmy

Literární soutěž Klid dobré mysli byla prvně vyhlášena v říjnu 2012 k desetinám našeho webu a nyní proběhl její třetí ročník. Soutěž je realizovaná v rámci 16. ročníku Dne poezie ve spolupráci s Klubem pražských spisovatelů a televizí Prima.


Klid dobré mysli 2014 uspořádal své autorské čtení 12. 11. 18h v salonku pražského Café Montmartre. Přítomni byli porotci- básník a předseda Klubu pražských spisovatelů Lubomír Brožek, spisovatel a publicista Petr Koudelka, dále patron webu Dobromysl.cz, televizní a rozhlasový moderátor Vladimír Vlach a Filip Budák z FTV Prima. Se čtením účastnických textů pomohli Dagmar Harbáľová z Divadla Tichá pošta a Pavla Taněvová s Vítkem Benešovským ze Studentské Thálie.


Děkujeme všem, s nimiž jsme se (v salonku plném milých lidí a soustředění) potkali a těšíme se zase napřesrok. Letošní ročník svou originalitou a vytvořením poetického i prozaického jazyka ovládl Ladislav Kratochvíl, autor s postižením sluchu a propagátor simultánního přepisu. Za spolupráci během večera děkujeme přepisovatelce Haně Baláčkové a Centru zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících.


OCENĚNÍ KLID DOBRÉ MYSLI 2014


kategorie Poezie


Cena za mimořádný počin Ladislav Kratochvíl


čestná uznání: Karolína Krajčová, Ondřej Olšanský, Vít Benešovský, Monika Charousková, Jakub Rosák, Barbora Burianová, Karolína Chalupová, Amelie Tomanová, Vítězslav Kaprál, Kristýna Němcová, Jana Haasová, Jarmila Vojtěchová, Josefa Růžičková, Monika Vojtěchovská, Tereza Rožníčková


kategorie Próza


Cena za mimořádný počin Ladislav Kratochvíl


1. místo Filip Varner

2. místo Josefa Růžičková

3. místo Ivana Lena Němcová

čestné uznání: Jiří Šedý, Amelie Tomanová, Jakub Haubert


Zdroj: dbt