Co je sebeobhajoba?

Právo

 

Sebeobhajoba je když lidé mluví sami za sebe – sami nebo ve skupině. 

Sebeobhájci chtějí rozhodovat o svých vlastních životech a vyjadřovat svoje názory.

Kdokoliv může mluvit sám za sebe, ale je důležité si pamatovat, že sebeobhájci jsou zodpovědní za to, co dělají.

Sebeobhajoba znamená, že se rozhodují lidé s mentálním postižením a ne profesionálové a asistenti.

Skupina je místo, kde si lidé mohou vzájemně poradit a pomoci

 

 


Seznam faktů o sebeobhajobě, který sestavili lidé z Cambridge

         Sebeobhajoba je když...

 • Prosazuješ svá práva
 • Stojíš na vlastních nohou
 • Používáš svoji hlavu k novým nápadům
 • Děláš věci, které ty chceš
 • Říkáš lidem, co si myslíš
 • Sdílíš svoje problémy
 • Vybíráš si a rozhoduješ se
 • Přebíráš zodpovědnost za vlastní život
 • Těšíš se ze stejných práv jako všichni ostatní
 • Zbavuješ se slov jako „mentál“, „kripl“, „retardovaný“
 • Jsi součástí skupiny
 • Nedovolíš rodičům nebo vychovatelům řídit tvůj život
 • Nechceš, aby za tebe rozhodovali, ale aby ti pomohli rozumět možnostem, které máš
 • Přijdeš  a odejdeš, když ty sám chceš.

          Sebeobhajoba není...

 • Není jenom o právech; je také o zodpovědnosti a povinnostech.
 • Není jenom pro nejschopnější. Lidé s těžkým postižením mají také svůj názor.
 • Není jenom něco, co děláš ve skupině. Je to způsob života.
 • Není jenom módní výstřelek; týká se osobních a občanských práv.
 • Není řešením všech problémů. Společnost se bude muset změnit, aby lidé měli práva, které jim náleží
 • Neznamená být drzý a agresivní
 • Neznamená, že by si měl dostat všechno, co chceš. Znamená účastnit se běžného života jako každý jiný.
 • Nejde jen o poradenství a využívaní služeb. Lidé, ne služby nebo profesionálové, se rozhodují o čem chtějí mluvit

 

 

Zdroj: Skupina sebeobhájců Sami a spolu, převzato z www.oneforus.com – Cambridge, skupina sebeobhájců
Související články

Sebeurčení
Lidé s mentální retardací mají stejné právo na sebeurčení jako všichni ostatní a musí mít stejnou svobodu, autoritu a podporu uplatňování svobodné vůle i rozhodování o vlastním životě. celý článek

S průvodcem k běžným věcem
„Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí“, říká na téma občanské advokacie Petr Eisner. celý článek

Deklarace skupiny sebeobhájců SAMI A SPOLU
Konference pořádáme proto, abychom se poznali s jinými lidmi, abychom jim řekli, co děláme, a také se při tom učíme nové věci. Na konferenci jsme mluvili sami za sebe, řekli jsme ostatním svůj názor a nakonec jsme přijali společnou deklaraci. celý článek

Independent living neboli Samostatný život
Hlavní ideou hnutí IL je, že ti, kdo nejlépe vědí, jaké služby potřebují lidé s handicapy k samostatného životu, jsou handicapovaní lidé sami. celý článek