Co je to mentální retardace?

Základní info

 

Co je mentální retardace?

Označení mentální retardace se váže na následující tři kritéria:

  1. člověk má inteligenční kvocient (IQ) nižší než 70-75
  2. má vážná omezení ve dvou nebo více oblastech adaptivních schopností potřebných v každodenním životě - tedy komunikaci, péči o sebe sama, rodinném životě, sociální schopnostech, volném čase, péči o zdraví, sebekontrole, vzdělání (čtení, psaní, základy matematiky) a uplatnění v komunitě a práci.
  3. tento stav trvá od dětství, vymezeného jako věk 18 a méně. (AAMR, 1992).

Adaptivní schopnosti jsou hodnoceny v přirozeném prostředí daného jedince vzhledem ke všem aspektům jeho života. Osoba s omezenou intelektuální činností, která není omezena v oblastech adaptivních schopností, nemusí být diagnostikována jako osoba mentálně retardovaná.

 

Kolik lidí je postiženo mentální retardací?

Průměrně jde zhruba o 3 – 4 % populace. (The Arc, 1982).

Mentální retardace je desetkrát běžnější než mozková obrna a postihuje dvacetpětkrát více lidí než slepota (Batshaw, 1997).

Mentální retardace přetíná hranice rasy, etnika, vzdělání, společnosti a ekonomického zázemí. Může se objevit ve vaší rodině.

 

Jak mentální retardace ovlivňuje schopnosti člověka?

Vliv mentální retardace se mezi lidmi velmi liší, stejně jako se liší rozpětí schopností mezi lidmi, kteří mentálně retardovaní nejsou.

Mimořádný význam má pro lidi s mentálním postižením podpora v rozvoji dovedností. Pokud je dostupná ranná péče, vyhovující vzdělání, příprava na zaměstnání a další podpůrné služby v dospělosti, může mnoho lidí s mentální retardací vést nezávislý život v běžné společnosti.

 

Co znamená pojem „mentální věk“ při popisu jedincovy činnosti?

Pojem mentální věk se používá při testování inteligence. Znamená, že jedinec získal ve standardním IQ testu stejný počet správných odpovědí jako průměrný člověk tohoto věku ze vzorku populace.

Tvrzení, že starší osoba s mentální retardací je jako osoba mladšího věku, nebo má „chápání“ mladší osoby, je špatným užitím tohoto pojmu. Mentální věk se vztahuje pouze na výsledky inteligenčních testů. Nepopisuje úroveň a povahu jedincových zkušeností a různé aspekty jeho života v komunitě.

 

Dle materiálů AAMR přeložil I. Pergler, upraveno, kráceno

 

Také si přečtěte:

Příčiny a prevence mentální retardace

Autismus - nejčastější dotazy


Co je Aspergerův syndrom?Čo je Downov syndróm?


Dětská mozková obrna - otázky a odpovědi

Epilepsie u dětí

Fetální alkoholový syndrom


Hyperlexie – děti fascinované písmeny
Související články

Komunikace a jednotlivé typy MR
Jakkoli mohou být škatulky zavádějící, pro základní přehled může být dobré se s obecnými charakteristikami možností komunikace dle závažnosti postižení seznámit. celý článek

Modely mentální retardace
Spolu s rozvojem integračního úsilí a snahy o začlenění do běžné společnosti, roste také nutnost hledání vhodných způsobů, jak k lidem s mentální retardací přistupovat. celý článek

Klasifikace mentální retardace
Mentální retardace představuje snížení rozumových schopností označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován... celý článek

Reyeův syndrom – otázky a odpovědi
Reyeův syndrom je nemoc zapříčiněná užíváním léků, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou. Postihuje orgány celého těla, největší, leckdy až smrtelný dopad má na játra a mozek. celý článek

Hydrocefalus a spina bifida
Rozštěp páteře je jednou z nejrozšířenějších vrozených vad. Více než 85% dětí se spinou bifidou má také hydrocefalus, anebo se u nich vyvíjí později. celý článek

Příčiny a prevence mentální retardace
Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin. celý článek

Jak mluvit o lidech s postižením
To, jak mluvíme o lidech s postižením, vytváří pro ostatní představu o tom, jací jsou. celý článek