Integrace ve volném čase


 

Podpora dětí a mládeže s postižením v integrovaných rekreačních a volnočasových  aktivitách

 

Děti a mládež s postižením potřebují příležitosti k možnostem rekreačních a oddychových činností sdílených s ostatními, nepostiženými lidmi stejného věku. Rodiče a děti si vždy byli vědomi důležitosti společných činností. Spontánní hra a přátelství s dětmi ze sousedství jsou často nejmilejší zkušeností pro nás všechny, bez ohledu na naše možnosti.

Organizované aktivity jsou další důležitá zkušenost pro děti. Až příliš často se děti s postižením nedostanou k organizovaným činnostem (jako skauting, sporty, tanec, umělecké kursy a táboření) společně s nepostiženými dětmi stejného věku. Často potřebná organizační pomoc není k dizposici, dokud ji nezajistí vlastní rodič.

Nicméně přibývá různých sociálních organizacím, jež snaží poskytnout tento typ služby na rozdíl od pomoci omezené pouze na děti s postižením. V tomto článku se budou zkoumat některé prvky pomoci k takovýmto společným činnostem, včetně a) pomoci založené na hodnotě nebo víře v integraci všech, včetně dětí a mládeže s velkým a kombinovaným postižením, b) pomoci, která propaguje sociální kontakt a přátelství, a c) pomoci současně individuální a flexibilní.

 

Integrace pro všechny

Snahy poskytnout pomoc pro integrované rekreační činnosti musí být založeny na víře, že integrace je možná u všech dětí. Organizace a jednotlivci zajišťující pomoc se musí odvážit odhadnout, (současně s dítětem s postižením, rodinou, přáteli, a dalšími, kteří dítě dobře znají) jak nejlépe podpořit účast a spolupráci a jak to nejlépe umožnit.

Pokud děti, které mají viditelné vážné a komplexní postižení, nemají dostatečnou podporu při integraci, mají všechny sklon k návratu k segregaci. Přes to, odvaha k integraci pro všechny znamená více a lepších možností pro děti, jejichž postižení se považují za mírná nebo střední.

 

Jak podpořit společenský kontakt a přátelství

Přátelství jsou pro šťastný život nutná. Z toho důvodu musí integrace zahrnovat jak sociální, tak fyzický rozměr.  Rekreace a aktivity ve volném čase přináší lidem potěšení, uvolnění a setkávání s lidmi stejných zájmů, kteří se mohou se státi přáteli. Nicméně často, když se lidé s postižením účastní společných aktivit v integrovaných prostředích, pocítí jen malý nebo žádný sociální kontakt s lidmi kolem nich.

Aby se podpořila integrace musí někdo zajistit dítěti pomoc při styku s ostatními dětmi a tvořit příležitosti k vypěstování přátelských vztahů. Je mnoho cest, jak toho dosáhnout.

 

 

Individuální a flexibilní pomoc

Individualizace a flexibilita znamenají, že způsob poskytování pomoci je založen na specifických potřebách každého dítěte a měl by být adaptivní, brát v potaz měnící se potřeby dítěte. Klíčové prvky individualizované a flexibilní pomoci obsahují:

a) Dovednosti se musí učit v souvislostech, ne izolovaně (např. ne jen trénovat basketbalová cvičení, ale učit se ho v rámci hry, s pravidly a v týmu a podobně)

 b) Dovednosti a chování nepřímo spojené s nějakou činností jsou důležité (např. naučení se povzbuzovat team na postranní čáře spolu s ostatními členy teamu nebo s nimi slavit vítězství, stejně jako trénovat hru)


 c) Děti potřebují různou dobu k naučení se nové dovednosti, návyku a činnosti.

Závěr

Časem všechny děti, včetně těch s největšími postiženími, mohou získat podporu při své účasti na činnostech a naučí se tak lépe spolupracovat s ostatními. Pro takovouto podporu není potřeba odborníků. Zatímco odborníci mohou poskytovat přímou nebo nepřímou pomoc nebo rady, je potřeba hlavně:

Lidi kteří dítě znají, nebo se ho snaží co nejlépe poznat. Enthusiastičtí lidé, znající dobře konkrétní aktivitu. Lidé, kteří jsou ochotní a schopní sami se v dané činnosti zúčastňovat se všemi, ne jen s dítětem s postižením, a lidé oddaní osobě s postižením a jejímu zapojení a integraci. I když integrace, vznik živé oddanosti často trvá dlouho a dojde k němu až lidé poznají děti a mládež s postiženími, najdou způsoby, jak se zúčastnit a spolupracovat s ostatními a poznají, že když dětem s postižením se pomůže, aby se mohly také zúčastnit, je to přínos pro všechny účastníky té činnosti nebo prostředí.

 

Autoři: Pam Walker a Bonnie Shoultz, Centrum pro humanitní práci, výzkumné a treningové středisko pro společenskou integraci, Syracuse, USA

Zdroj: publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, překlad ing. Ivan Pergler, ã Dobromysl.cz 2003

 

 

 
 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz