Masáže dětí a kojenců

Terapie

„Doteky lidských rukou nás provázejí od počátku zrození. Mohou konejšit, léčit i uvolňovat. Jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba ani těch nejupřímnějších, nejsladších ba dokonce nejintimnějších slov.“

 

Masáž je pravděpodobně nejstarší způsob uzdravování lidské bytosti, její tělesné, duševní i duchovní úrovně. Léčebná masáž se rozvinula v umění se střídáním relaxace a povzbuzováním a posilováním ducha i těla. Když toto všechno ještě propojíme s maminčinou láskou a jejím hřejivým pohlazením, vznikne terapeutická metoda, která má velkou citovou i léčebnou sílu.

Metoda, kterou vyučuji, obsahuje tři druhy dětských masáží: tradiční indické, švédské a masáž chodidla, která se vyvinula z reflexních technik. Tahy indické a švédské masáže spolu výborně ladí. Nejzřetelněji to můžeme vidět při masáži rukou a nohou, kde indická masáž je směrována odstředivě k periferii (od ramen, či od kyčlí k prstům) a uvolňuje napětí, zatímco švédské tahy stimulují tok lymfatického, cévního i energetického řečiště do centra těla.

Celá masáž je smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného masírování dětského tělíčka, kdy je dítě svlečeno. K zvláčnění jeho pokožky používáme olejů, k jeho uvolnění a k prohloubení relaxace pouštíme dětskou relaxační hudbu. Jakmile zvládneme techniku a sled základních tahů masážní sestavy, můžeme začít využívat vlastní intuici a kreativně přizpůsobit masáž potřebám dítěte i potřebám svým.

Pokud budeme trpěliví k dětem i k sobě, pokud budeme celé své konání naplňovat láskou a budeme chápat masáž jako tvořivou práci, během několika dnů, či týdnů, pocítíme u sebe i u dětí hluboké účinky dotekové relaxace. Zlepší se vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, ale i mezi všemi členy rodiny navzájem, neboť mezi jinými vlivy masáž podněcuje a prohlubuje schopnost empatie – vciťování se do druhých osob, se kterými jste při masáži v neverbálním kontaktu.

 

Proč masírovat

My i děti se naučíme relaxovat, soustředit se, děti budou s námi lépe spolupracovat, zlepší se jejich spánkový rytmus a protože s láskou pečujeme o jejich tělo i duši, budou odolnější vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. Stanou se klidnějšími a budou schopny vědomě vnímat a sdílet energii mezi matkou, otcem a dítětem. Fyziologicky se stimuluje a zlepšuje krevní oběh, což má vliv na rozvoj všech tkání a činnost orgánů. V souvislosti se stimulací krevního oběhu se zlepšuje podpora dýchání, celý organismus je dobře okysličován, podporuje se rozvoj hrudníku a správné držení těla. Stimulujeme pokožku a jednotlivé nervy a jejich zakončení, aktivizujeme větší počet nervů, a tím posilujeme i hmat.

Tato masážní technika výrazně ulevuje dětem, které přišly na svět dlouhým a komplikovaným porodem. V těchto případech je vhodné provádět masáž již v prvních hodinách života dítěte. Napětí a úzkost způsobené dlouhotrvajícím sevřením v porodních cestách jsou pak uvolňovány laskavými doteky dlaní rodičů za podpory působení přírodních bylinných olejů. Dochází tak během několika dnů či týdnů k uvolnění spasmů v blanitých strukturách tělíčka dítěte. Pokud není pracováno s touto úrovní, ovlivňuje napětí druhotně vnitřní orgány i svalstvo, které jsou fasciemi obaleny. Mozek pak přejímá tento vzor a udržuje jej. Celková tenze se fixuje.

Velikým významem této masážní techniky je izolace nervů od negativních vlivů a stimulace tvorby myelinu zvyšujícího nervovou vodivost. Je rozvíjena vazba mezi mozkem a periferními nervy. Stimulujeme též vazbu mezi nervy v mozku (mnohé nervy jinak zůstávají bez vytvořených vazeb a tím se snižuje kapacita informací vědomě se ukládajících v mozku)! Masáží ovlivňujeme i svalstvo. Působíme jak na jeho zpevnění tak i na uvolnění – podle potřeby. Koordinaci pohybů zlepšujeme zejména pravolevě orientovanými masážními tahy na těle dítěte. Tento účinek je vhodný pro děti s hyperkynetickým, hyper- i hypotonickým syndromem, opistomatem. Masáží vyvoláváme i kloubní změny – při doteku v blízkosti kloubů dochází k uvolnění hormonů do organismu, je uvolňován pohybový aparát. Dotekové relaxační techniky uvolňují a odstraňují u dětí poporodní trauma, pomáhají zlepšit dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, projevy lehké mozkové dysfunkce, dokonce i některé projevy Downova syndromu i autismu, mohou zlepšit stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj.

Významnou roli hraje i působení dotekové relaxace na naši citovou, mentální i vzpomínkovou strukturu. Zejména u dětí s vážnějšími poruchami a kombinovaným postižením pomáhá dotek k sebeuvědomování a k sebepřijetí a to i u rodiče, který masáž provádí. Při dlouhodobé terapii nastává proces rozpouštění pocitů viny, což je z psychologické stránky struktury naší osobnosti nesmírně důležitý aspekt pro uvolnění napětí, přijetí a posléze hojení hlubokých citových zranění, pro uzdravení duše, pro nalezení lásky na vlastní životní cestě.

Celá masáž ve svém důsledku působí na svalový, oběhový a lymfatický systém, působí i na jednotlivé tlakové body a meridiány, ovlivňuje rovnováhu životní energie, působí preventivně i léčebně a regeneračně na tělo, duši i ducha.

 

Pravidla masáže

Vybereme vhodné místo, kde budeme masáž opakovaně provádět. Mělo by být příjemné, dostatečně vyhřáté. Můžeme masírovat na zemi (zejména u malých dětí je to i bezpečnější), na posteli, případně u větších dětí na masážním stole.

Přepravíme si mističku s masážním olejem a pustíme tichou klidnou hudbu. Jsou ovšem zase případy, kdy na dítě hudba nepůsobí uklidňujícím dojmem. Pak můžeme dítěti zpívat nebo mu tiše povídat, co právě děláme, a nebo se na dítě prostě jen usmíváme.

Zaujmeme vhodnou, pohodlnou polohu, sundáme prstýnky, hodinky, náramky, aby nás ani dítě nic nerušilo, a dříve než se dotkneme těla dítěte, provedeme sami alespoň krátkou relaxaci:

S prvním hlubokým nádechem a pomalým výdechem pocítíme uvolnění fyzického napětí od hlavy až ke konečkům prstů na nohou.

S druhým hlubokým nádechem a pomalým výdechem odplouvají všechny naše starosti, jsme tu jen my a naše dítě, kterému se chceme s láskou věnovat.

S třetím hlubokým nádechem a pomalým výdechem proudí naším tělem paprsky světla a naše srdce se rozzáří jako malé slunce, které prohřívá náš hrudník, naše paže, dlaně a prsty. My jsme jemná síla lásky. Svými doteky budeme dětem teplo a lásku předávat.

Se čtvrtým nádechem a výdechem otevřeme oči, usmějeme se na svoje dítě a zeptáme se, zda můžeme začít s masáží.

Vedle láskyplného přístupu maminky nebo tatínka k děťátku je nezbytná tolerance a úcta. Dítě se do ničeho nesmí nutit. Jestliže není na masáž připraveno, můžete ho k sobě jen přivinout a pochovat.

Děti můžete masírovat každý den zhruba patnáct až dvacet minut.

 

Krátká ochutnávka.

I love you

Snad nejkrásnější prvek dětské masáže si zaslouží, abychom jej intenzivně procítili a šeptem nebo v mysli svým dětem říkali: Mám tě rád! Při tom píšeme „písmenka lásky“ na dětské bříško a hrudníček.

Špičky prstů své pravé ruky položíme na srdíčko dítěte a jemným táhlým pohybem sjedeme přes krajinu břišní až ke kyčli.

Levou rukou napíšeme obrácené L. Prsty položíme pod pravou prsní bradavku dítěte, dlaň na pravou stranu jeho bříška. Ruku pomalu a něžně suneme doleva, až se naše prsty dostanou přes hrudní kost k srdíčku a dlaň promasírovala horní okraj bříška. L dokončíme stejnou cestou jako jsme masírovali I.

Nyní pravou rukou napíšeme na dětské bříško a hrudníček obrácené U. Postupujeme od pravé kyčle dítěte nahoru pod pravou prsní bradavku, přes hrudní kost k srdíčku (akupresurní body na pročištění horních a dolních cest dýchacích) a odtud dolů k levé kyčli dítěte.

Celý postup zopakujeme a vnímáme, jak veškerá láska, kterou cítíme k našemu dítěti proudí s každým tepem srdce našimi pažemi do dlaní a my ji dítěti předáváme právě teď, tady, v této chvíli.

Protikoliková masáž bříška

Mlýnek. Kroužíme celou dlaní kolem pupíčku ve směru hodinových ručiček! Podporujeme tak peristaltiku střev, harmonizujeme tok energie.

Vodní mlýn. Ruce dáme rovnoběžně nad sebe a suneme dlaněmi střídavě od hrudní kosti přes pupík k podbřišku. Pohyby připomínají otáčení lopatek malého vodního mlýnku. Tato část masáže vyrovnává mezi jinými napětí v horní a dolní části krajiny břišní.

Protřásání nohou na uvolnění. Uvedený prvek použijeme pouze v případě, že má děťátko problémy s kolikou. Body 1,2 a 3 můžeme pak opakovat i 3-4x během dne a to i preventivně u dětí do 3 měsíců věku. Předejdeme tak kolikovému napětí bříška.

Pro tuto masáž použijeme lžíci mandlového oleje s příměsí jedné kapky levandule, 0,5 kapky anýzu a 0,5 kapky fenyklu.

 

 

Autor: Mgr. Jana Hašplová

Zdroj: Děti a My 1/2004
Související články

Rodičovská výzva: jak naučit dítě chodit na nočník
Děti se speciálními potřebami se zpravidla potřebují učit nové věci svým vlastním způsobem a v čase, který je pro ně vhodný. Ze všeho nejvíce potřebují, aby rodiče byli trpěliví... celý článek

Kranio-sakrální terapie
...někdy též nazývaná osteopatie, je velmi účinné ošetření, jehož cílem je nastolení energetické rovnováhy v organismu pomocí jemného působení hlavně na kosti. celý článek

Alternativní medicína u dětí se specifickými potřebami
Alternativní medicína zahrnuje akupunkturu, chiropraxi, bylinnou léčbu, homeopatii, naturopatii, osteopatii a tradiční čínské lékařství. Všechny metody jsou založeny na důvěře v léčivou sílu přírody... celý článek

Relaxace snadno, rychle, pro každého
Od surfování po myšlenkách a cestování po těle až k uvolnění a smíchu - jednoduchá cvičení podle MUDr. Nešpora. celý článek

Léčivá aromatická masáž
Pokud máte například bolesti zad, cítíte se celkově vyčerpáni, řešíte nějaký životní předěl a hledáte všechny prostředky, jak svoji těžce zkoušenou psýché podpořit, je aroma-masáž vynikajícím pomocníkem. celý článek