Mluvme o sexualitě


Jako rodiče dítěte se specifickými potřebami se pravděpodobně v některém období jeho života budete zabývat jeho sexualitou. Možná nebudete vědět, jak na sexuální vývoj svého dítěte reagovat, a možná budete mít dokonce pocit, že proto, že je vaše dítě postižené, se sexuální výchovou nemusíte zabývat. Témata týkající se sexuality jsou však pro děti s postižením stejně důležitá jako pro děti bez postižení. Děti s postižením potřebují sexuální výchovu k tomu, aby dosáhly naplnění v osobním životě a aby bylo zabráněno nechtěným těhotenstvím, sexuálně přenosným chorobám a sexuálnímu zneužívání. Pokud má tedy vaše dítě mentální postižení, tělesné postižení, nebo má poruchu učení, jednoho dne bude každopádně potřebovat, aby se něco dozvědělo o sexualitě. Protože tyto děti mají méně příležitostí se něco o sexualitě dozvědět od svých vrstevníků a protože mnoho dětí může mít postižení, které jim brání, aby si o sexualitě něco samy přečetly, jsou rodiče obyčejně těmi prvními, kdo svým dětem o sexualitě něco poví.

Vývoj sexuality

Sexuální pocity provázejí lidské bytosti po celý životní cyklus. Od kojeneckého období do 3 let se děti těší jednoduše z tělesných vjemů a zkoumání svého těla; intenzivní zájem o vlastní genitálie je v této době přirozený. To je doba, kdy bychom měli začít dítě učit, že je rozdíl mezi chováním, které je přiměřené tomu, že jsou s ostatními (veřejné), na rozdíl od toho, při kterém jsou samy (soukromé). Pokud se tedy dítě na veřejnosti dotýká svých genitálií, úplně postačí říci: „To se před lidmi nedělá,“ ať už tomu dítě rozumí, nebo ne.

Během předškolního období, od 3 do 5 let, většinou rodiče učí své děti názvům částí těla, i když v souvislosti s postižením daného dítěte k tomu může dojít mnohem později. Je důležité, když své dítě (věcným přístupem) učíte správným názvům částí jeho těla, protože tím sdělujete to, že sexuální orgány nejsou považovány za tabu. Kromě toho pak později není nutné přeměnit naučené pojmy. V tomto ohledu je také nesmírně důležité dětem vysvětlit, že jejich tělo patří jim a že mají právo ostatním říci, když nechtějí, aby se jich někdo dotýkal.

V raném školním období, od 5 do 8 let, je důležité, aby se učení dětí sexualitě stalo specifičtější. Doporučenými tématy jsou: správné názvy částí těla, rozdíly a společné rysy mezi dívkami a chlapci, základy o početí a těhotenství, rysy dobrého vztahu, zabránění sexuálnímu zneužití a vypovídání o něm. Během tohoto období jsou také pro děti zvláště důležité činnosti, které u nich podpoří sebeúctu (jako například domácí práce, které dokáží zvládnout). Dokončování činností dětem umožňuje, aby pocítily úspěch a svou obratnost.

Preteenageři, od 8 do 11 let, se zapojují do společenského dění, začínají se zabývat tím, co si o nich myslí jejich přátelé, a zajímají se o své tělo. Děti, jejichž postižení se týká těla, tak mohou mít v této oblasti nízkou sebeúctu. Proto je velmi důležité, abyste svému dítěti naslouchali a dovolili mu projevit všechny druhy pocitů; tím mu pomůžete zvýšit sebeúctu, pokud jde o jeho tělo. Také je důležité, abyste na pocity svého dítěte reagovali klidně a ohleduplně, nepředstírejte, že tato témata neexistují. Povzbuďte své dítě v tom, aby se soustředilo spíš na své silné stránky a rozvíjelo je, než aby uvízlo na detailech svého fyzického vzhledu. Někdy také můžete svému dítěti pomoci zlepšit vnímání jeho těla tím, že je naučíte, jak se upravovat, držet dietu, cvičit a jak opatřit oblečení, které mu sluší. Kromě posilování sebeúcty je potřeba mluvit o změnách, které jejich tělo podstoupí v době dospívání. Dívky by měly vědět o menstruaci a chlapci o noční poluci; zažít tuto zkušenost bez předchozí znalosti může být velmi traumatické. Mezi další témata, o kterých můžete mluvit, patří: podrobnější informace o početí a těhotenství, rodinná komunikace o sexualitě, sexuální zdrženlivost, sexuálně přenosné choroby a masturbace.

Během adolescence, od 12 do 18 let, je důležité, aby mělo vaše dítě více soukromí a větší míru nezávislosti. Toto období se také vyznačuje pocity extrémní citlivosti k tělu. Vaše dítě může být opět svým tělem znepokojené, pamatujte tedy na to, abyste jeho starostem naslouchali. Přimějte své dítě, aby se soustředilo na své silné stránky a připomeňte mu, že se může upravovat, cvičit nebo držet dietu. Posilujte pocity svého dítěte tím, že mu vysvětlíte, že všechno to, co cítí, je součástí toho, že vyrůstá. Témata, která byste měli se svým adolescentem probrat, jsou: vztahy, láska, intimita; to, jak mohou drogy a alkohol nepříznivě ovlivnit rozhodování; pohlavní styk; antikoncepce a porod; kondomy a prevence chorob.

 

Přesto, že se vývoj sexuality týká všech dětí, postižení vašeho dítěte určuje přístup, který je třeba zaujmout, když mu budete sdělovat informace, které pro něj mají být srozumitelné. Pro dítě, které má:

Mentální postižení - možná bude potřeba poskytovat informace v malém množství a v jednoduchých, základních a konkrétních pojmech. Možná také bude potřeba se intenzivně soustředit na chování. Bude potřeba vaše dítě naučit, aby přiměřeným způsobem projevovalo fyzickou náklonnost a bude nutné mu vysvětlit, co je považováno za nepřiměřenou fyzickou náklonnost (jako například objímání cizích lidí). Bude potřeba je naučit, které chování je přijatelné na veřejnosti a které pouze v soukromí;

Zrakové nebo sluchové postižení - vaše dítě může být schopné dokonale porozumět pojmům a faktům týkajících se sexuality, ale může potřebovat speciální materiály představující dané téma;

Fyzické postižení - vaše dítě může být schopné dokonale porozumět pojmům a faktům týkajících se sexuality, přesto může potřebovat specifické informace o tom, jak jeho postižení působí na jeho projevy sexuality a podílení se na sexuálním vztahu;

Poruchy učení - vaše dítě možná bude potřebovat jen určitou změnu tempa a způsobu, kterým je informace představována.

Proto je důležité určit, jak působí postižení vašeho dítěte na jeho schopnost učení, abyste mohli s odborníky, kteří se vaším dítětem zabývají, vymyslet individualizovaný plán, jak vaše dítě efektivně poučit o sexualitě.

 

Reference a další informace:

 

Zdroj: NICHCY - Sexuality and the Disabled Child, překlad Martina Jakubův, jazyk. Korektura Dita Křišťanová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz