Osobní bezpečnost

Aspergerův syndrom

Problémy souvisící se sexem a postřehy o „chození“ do společnosti

*Mezi mladými se mnohem více hovoří a žertuje o sexu, jak je to mezi lidmi běžné.

*Pravidla pro muže a ženy jsou různá.

*Když měl a má chlapec (muž) hodně dívek (přítelkyň), obyčejně se o něm hovoří jako o býku nebo o hřebci. Je to kompliment.

*Mnoho mužů má tendenci (snahu) se líbit pěkným a inteligentním ženám, může to však být u různých mužů různé.

*Když má dívka (žena) mnoho chlapců (přátel), tak se o ní obyčejně mluví jako o povětrné ženě, lehké dívce. Jakkoli nespravedlivé se může zdát toto pravidlo, je to jednoduše urážka. Proto pokud někdo nazve takto z legrace nějakou ženu, musí si být jistý, že to skutečně vyzní jako žert, a mělo by to být na správném místě a ve správnou dobu. Pokud si tím nejste jisti, je lepší to neříkat vůbec.

*Mnoho žen se chce líbit mužům, kteří dobře vypadají, jsou galantní, schopní číst jejich signály o hranicích (viz řeč těla), jsou zdvořilí, čistí, upřímní, kteří se nepokoušejí stůj co stůj zapůsobit, jsou přizpůsobiví, pozitivně působící, o které se lze opřít (je na ně spolehnutí), vyzařuje z nich cosi (mají charisma), je s nimi zábava, z jejich hlasu lze poznat charakter, nejsou slaboši, jsou to machři a mají zájem o jejich pocity. Jen zřídka najdeme někoho, kdo by splňoval všechny uváděné kvality, ale na druhé straně většina žen ani neočekává, že by byl někdo perfektní.

*Stejně tak, jako se liší pravidla, která panují mezi muži a ženami, liší se pravidla mezi homosexuálně orientovanými muži a lesbickými ženami.

*Poznat všechny tyto slovní hříčky a slangové výrazy, které mladí lidé dnes používají, je důležité, pokud chcete rozumět většině jejich humoru a povaze. Raději je ale nepoužívejte, protože to není nutné, asi to tak bude lepší. Ale zkuste si je vyhledat ve slovníku, pokud je dostatečně velký a moderní.

*Pokud se někdy dostanete příliš blízko někoho, může vám to způsobit dost problémů, pokud už samozřejmě s dotyčnou osobou neudržujete intimní přátelství. Na druhé straně ale nechcete postavit bariéru mezi vámi. Když jste muž, pak pokud dovolíte jiným, aby se k vám přiblížili a flirtovali s vámi, ale vy to stejné neuděláte, pravděpodobně jste si vybral bezproblémovou variantu, a asi to tak bude lepší (viz hranice).

*Pokud jste žena, dobře si vyberte s kým budete flirtovat. Pokud flirtujete s mužem, kterému evidentně chybí respekt před hranicemi, může se stát velmi rychle nepříjemným až obtěžujícím vás.

*Pokud dojde mezi vámi a jinými lidmi k fyzickému kontaktu, pokuste se vypěstovat v sobě smysl, co je a co není přiměřené. Jinak se může stát, že někteří lidé se stanou vůči vám záhadně nepřátelští, aniž by vám naznačili proč.

*Když se vám někdo líbí (jste do něj „zabouchnutí“), každému to neříkejte. Lidé si z toho mohou začít tropit žerty a vaše šance u dotyčné osoby budou asi nulové. Můžete diskrétně říct příteli, kterého dobře znáte a důvěřujete mu, zda by vám mohl pomoci. Rady jak se zeptat lidí budou uvedené v této kapitole dále.

*Pokud jste ještě neměl sexuální styk, neříkejte to nikomu a vyhýbejte se debatám na toto téma, zvláště jste-li muž. Existuje mnoho panen a paniců, i třicetiletých, ale jen velmi málo se k tomu přiznávají.Pokud jste to už někomu řekli, nevadí, ale nemluvte o tom dále.

*Když si z vás lidé dělají legraci proto, že jste panna nebo panic, neukazujte jim, že vás to mrzí a že vás to trápí. Nenechte se vmanévrovat do situace toho, kdo má na mysli jen toto. Může Vám to způsobit mnoho soužení.

*Netrapte se rovněž tím, jak začít, abyste mohl říci, že už jste to dělal. Kromě toho, pokud se vás někdo zeptá: „Měl už jste někoho?“, je obyčejně vhodnější říci něco jako „A co je vám do toho?“, „To je čistě moje záležitost,“ anebo „Starejte se o sebe.“ To může lehko toho druhého splést a vést k domněnce, že už jste to zkusil. A koneckonců, když se vám s tím někdo svěří, co vás má vést k tomu, abyste mu věřil?

*Byl-li jste v poslední době s někým na rande nebo v posteli, vaši přátelé a vrstevníci mohou být dost dotěrní, aby zjistili co možná nejvíc o vaší známosti (vztahu). To může být maximálně nepříjemné.

*V takových situacích se můžete rozhodnout neprozradit absolutně nic a doufat, že ztratí zájem. Anebo to jednoduše NEVEZMETE vážně a s úsměvem jim podáte přehnaně „zábavné informace o tom, co se „stalo“.

*Někteří muži jen těžko dokážou pochopit, že už jen samotný nápad zvyšování si vlastního sebevědomí pomocí vytváření si sbírky sexuálních trofejí co možná největšího počtu různých (kolik se jen dá) žen je urážkou a degradací ženskosti jako takové.

*Mnoho lidí – při plné úctě – považuje svou první sexuální zkušenost za zklamání.

 

Noční „výlety“

*Nejlepší důvod, proč se jít večer ven „povyrazit“ (do hospody nebo do nočního klubu) je zabavit se a pohovořit si s lidmi.

* Asi se zabavíte lépe, pokud vyrazíte ven s přáteli než když půjdete sám.

* Při takovýchto „nočních výletech“ se obvykle stává řeč těla důležitější.

* Dávejte si pozor nezírat na někoho (pokud s ním samozřejmě nemluvíte). Pokud se na někoho díváte příliš dlouho, pravděpodobně to koutkem oka zpozoruje. Může se začít cítit nepříjemně. Může to povídat svým přátelům a tím tajně proti vám něco podniknout. Toto je obzvlášť možné, když muže civí na ženu.

* Někteří lidé umějí být na vás velmi milí, ale za rohem vás pomlouvají. Pokud chcete návod, jak zjistit, zda vás mají skutečně rádi, pozřete pravidla o očním kontaktu.

* Nejlepší je nebýt prvním tanečníkem na parketě, pokud na tom sám nevidíte nic zlého. TO však neznamená, že byste neměli zkoušet a přesvědčovat někoho jiného, aby šel jako první.

* Pokud jste v nočním klubu a těžko se vám zapojuje do diskuse, protože hudba je příliš hlasitá, asi patříte k typu lidí, kteří radši chodí do hospůdky nebo na soukromé večírky.

* Pokud si rádi dáte nějaký alkohol,neboť jste potom uvolněnější, tak jedno dvě pivka postačí. Pokuste se nepít do takové míry, aby ostatní z toho měli divadlo, nebo se vám také může stát, že se o vás lidé přestanou zajímat, nebo zneužijí výhodu, že jste opilý a oni ne.

* Většina lidí si nemyslí, že kdo kouří, je frajer, takže se s tím z tohoto důvodu nepokoušejte začínat.

* Když jste na party u někoho doma, může kolovat „tráva“ (marihuana). Je obyčejně smíchaná s tabákem. Pokud cítíte potřebu zapojit se do takového způsobu života, mějte na paměti rizika z toho vyplývající a vězte, že pokud si zahulíte, budete ještě méně společensky přijatelný. Taktéž drogy mohou mít na vás jiný vliv než na jiné lidi, protože vaše mozková biochemie je mírně odlišná.

* Buďte velmi opatrní, kde a kdy hovoříte o omamných látkách, nakolik JSOU nezákonné.

* NIKDY nekupujte omamné látky na ulici, téměř vždycky se jedná o podvrh a lidé, kteří to prodávají, to mohou zle pochopit a stát se násilnickými, pokud se bude snažit být přátelský.

 

Pokec

* Když se rozhodnete vyrazit ven a myslíte na to, že byste mohli někoho vytáhnout s sebou, nebo někoho požádat, aby šel s vámi, pak vám mohou pomoci následující tipy, ale je podstatné, abyste si nejdříve přečetli kapitoly o řeči těla (obzvlášť hranice, kontakt očí, smysl pro oblékání, překrucování pravdy, konverzace, humor a konflikty a problémy související se sexem). Nejlepší by bylo mít nejprve přečtené všechny body této knížky, které s tím souvisí.

* „Namluvit si někoho“ bylo tradičně mužskou úlohou, ale dnes už není vůbec nezvyklé, když žena převezme aktivnější roli.

* Pokud si chcete namluvit (sbalit) novou známost, nejjednodušší je s ní jednoduše rozprávět, než jít hned ze začátku přímo k věci.

* Přiměřené hranice jsou u každého člověka jiné (Podívej se na řeč těla).

* Je důležité nevypadat příliš nedočkavý.

* Pokud jste muž, oholte se, abyste neměli strniště.

* Nenamlouvejte si kdekoho, musíte si být jistý, že je to někdo, kdo je vám sympatický.

* Pokud muž přesvědčí k sexuálnímu styku ženu, která je opilá, potom v očích každého jiného ji zneužil.

* Pokud jste muž, nedávejte najevo, jak velmi jste zamilovaný, ani náznakem. To jen sníží vaše šance. Jestli chcete vůbec dát něco najevo, tak nejlepší je naznačení upřímného obdivu.

* Pokud jste ženou a naznačíte muži (jako v předcházejícím bodě) své city, ten pak může očekávat více, než jste sami mínili podniknout.

* Pokud žena nechce jít s mužem na rande, dá mu to najevo tak, že do konverzace vsune zmínku o svém „důvěrném příteli“. To někdy může být lež, ale většina lidí to považuje za nejslušnější způsob, jak dát muži najevo svůj nezájem o něj.

* „Balit“ někoho se ve skutečnosti velmi podobá neformálnímu rozhovoru. Nezapomeňte přitom, že když hovoříte, nebo nasloucháte, tak se máte dívat do tváře dotyčné osoby více než dvě třetiny času (možné i více) a trochu se usmívat. Jestliže dotyčná osoba dělá totéž, je jisté, že se jí líbíte.

* Jestliže někoho pozvete na rande, dělejte to jakoby náhodou a upřímně a tehdy, když to nikdo jiný nemůže slyšet.

* Doba, která uplyne mezi prvním setkáním, dobou, než se stanete párem, může být různá: několik minut, hodin, týdnů. Měsíců, ba i roků. Pokud to trvá jen několik sekund, pak je asi někde chyba.

* Můžete někoho najít, kdo je ochotný jít s vámi na rande kdykoli a kdekoli, ovšem je těžké to předpovídat.

* Můžete strávit večer, dva nebo tři s osobou, kterou máte opravdu rádi a která ve vás vzbuzuje naděje a nakonec skončíte se zjištěním, že vás zklamala. To se může stát kdekomu a nejhůře se s tím vyrovnává zvláště tehdy, pokud jste v randění začátečník.

* Mnoho lidí spolu chodí tajně, tráví spolu hodně času, ale nikdy nepřiznají, že spolu chodí. To je často princip tzv. volného vztahu (možnost kdykoli ukončit vztah bez poškození pověsti).

* Najít ten správný moment na udělání prvního kroku je pravděpodobně tou nejtěžší věcí ze všech a možná budete někdy muset porušit některá pravidla, jež jsem vám dal (trochu zalhat). Pozvat někoho na rande je tak trochu jako vsadit celou vaší sebeúctu do hry a jen čekat na šťastnou výhru. Jestli vás i odmítne, tak to neznamená, že to byla hloupost se o to pokoušet.

* Buďte vždy zodpovědný a pamatujte na důležitost bezpečného sexu.

 

Pozvání

* Pokud se u někoho objevíte bez pozvání (pokud vám neřekl, že se máte zastavit kdykoli, půjdete-li okolo), je to znakem vašich špatných způsobů. I pokud tím kdykoli mohli myslet jednou do měsíce nebo jakýkoli jiný den v závislosti na spoustě jiných věcí.

* Na druhé straně je někdy těžké vědět, co vlastně představuje pozvání (kdy jste byli opravdu pozvaní a kdy šlo jen o zdvořilost).

* Nejlepší je napřed, než k někomu jdete, mu zavolat.

* V určitých seskupení lidí, jako např. studentské internáty či koleje, jsou pravidla trochu odlišná, protože tam se na jednotlivých obytných pokojích, ať je to, jak chce, stále zastavuje hromada lidí. Ale i tak je třeba brát ohledy .

* Pozvání na party NEZNAMENÁ, že tam musíte jít, když se vám tam nechce.

* Pokud „vtrhnete“ na nějakou party (kam jste nebyli pozváni), kde je více než dvacet lidí a budete se držet v ústraní, nikdo asi nebude nic namítat.

* Někdo je těžké odhadnout, zda už jste u někoho příliš dlouho, a tedy na obtíž, nebo by byli rádi, kdybyste ještě zůstali. Pokud řeknou, že se již cítí unavení, může to být zdvořilé vyzvání, že byste již měli odejít. Pokud se usmívají, navazují s vámi kontakt očima a projevují zájem o konverzaci, pravděpodobně chtějí, abyste ještě chvíli zůstali.

 

Osobní bezpečnost

* Je lepší pro každého, muže i ženu, pokud se vyhne chození pozdě v noci po prázdných a špatně osvětlených ulicích, tady je několik rad, jak se chránit:

* Vždy se ubezpečte, že máte peněženku pečlivě ukrytou.

* Radši se otáčejte za sebe více než méně.

* Nedívejte se dolů, ale přímo před sebe.

* Vzbuzujte dojem, že víte, kam jdete, a nedávejte najevo strach.

* Dodržováním těchto pravidel budete vypadat méně zranitelně a více schopný se ubránit.

* Pokud vás někdo ohrozí a vy začnete utíkat, tak potom jen utíkejte dál.

* Pokud je příliš pozdě, anebo nejste schopen běžet, dejte jim vaši peněženku, jestliže ji budou chtít. To je jen malá cena, kterou zaplatíte za vaši osobní bezpečnost.

* Pokud vám seberou peněženku, zablokujte co nejdříve vaše kreditní karty a nechte si vystavit nové.

* Nikdy se nepokoušejte vyjednávat či domluvit, přesvědčit toho/ty, kdo/kteří vás napadl/i.

* Závěrem, VŽDY zavolejte rodičům a dejte jim vědět, pokud jste se rozhodli zůstat přes noc u někoho, neboť se mohou o vás bát a mohou zavolat policii, aby po vás pátrala.

 

Nebezpečí znásilnění

Pokud budete mít tu smůlu, že se ocitnete na atakovaném konci sexuálního útoku, je asi dobrým nápadem co nejhlasitěji křičet ještě dříve, než bude mít útočník možnost vás ohrozit tak, že vás umlčí.

* Policie doporučuje ženám nosit u sebe v tašce sirény, které při aktivování ohlašují pokus o znásilnění.

* Mnoho obětí znásilnění pozná útočníka. Ba co víc, většina znásilnění se nestává na ulici.

* Pokud se vám to již stalo, tak NEJSTE první, NENÍ to vaše vina, a pokud to povíte těm správným lidem, uvěří vám.

 

Zdroj: Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/, slovenský překlad Autistické centrum Andreas, český překlad Dita Křišťanová
Související články

Aspergerův syndrom a vztahy
Kdybychom soužití partnerů, z nichž jeden má Aspergerův syndrom, přirovnali k tanci, tak si v podstatě nezáměrně šlapou po nohách... celý článek

Nevěděla jsem, že lidé jako vy mohou mít děti
Adele a já máme stejné postižení – mozkovou obrnu. Myslím, že oba dva jsme žili do značné míry pod vlivem všeobecného názoru společnosti, že tělesné postižení a rodičovství nejdou dohromady. celý článek

Na cestách
o řidičských schopnostech a cestách do zahraničí s autem či jen s batohem celý článek

O zaměstnání
"Pokud se ucházíte o zaměstnání, řeč těla je při pohovoru obzvláště důležitá. Musíte působit důvěryhodně a uvolněně." celý článek

Život mimo domov
cenné rady ohledně vzdělání, bydlení a života mimo domov, přijímání návštěv a používání telefonu celý článek

Jak rozeznat přátele
Je často obtížné rozeznat pravé přátele od takzvaných a pro autisty je to mnohem složitější. celý článek

Úskalí konverzace a humoru
a jak mluvit s lidmi o sportu, jak se vyrovnat s překrucováním pravdy a špatným míněním druhých lidí. celý článek

O řeči těla, očí a oblečení
Hranice je o tom nebýt příliš daleko, ani příliš blízko k někomu... celý článek

Mé dětství a jak získat to nejlepší z této příručky
Marc Segar radí lidem, kteří stejně jako on žijí s Aspergerovým syndromem, jak zvládat běžné každodenní situace. celý článek

Co je Aspergerův syndrom?
Aspergerův syndrom je druhem autismu – postižení ovlivňujícího způsob, jakým se osoba dorozumívá, a jak reaguje na jiné osoby. Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů.. celý článek