Typy pracovních programů

Práce

Možnosti pracovních/denních programů:

Běžné zaměstnání

cíl programu: plnohodnotné zapojení do pracovního procesu

služby poskytované klientovi: poradenství, monitoring, asistence při změnách zaměstnání, rekvalifikace

Podporované zaměstnání

cíl: trénink/zapracování a následné zaměstnání klienta na běžném pracovišti

služby: vyhledání/vytvoření pracovního místa, průběžná podpora a supervize klienta na pracovišti

Přechodové pracovní programy

cíl: zprostředkování pracovní a sociální zkušenosti v integrovaném pracovním prostředí, mapování zájmů a dovedností klienta a příprava přechodu do méně restriktivních programů

služby: pracovní asistence a supervize

Chráněné dílny

cíl: osvojení základních pracovních návyků a dovedností (přesnost, odpovědnost, pozornost, schopnost kombinace) za postupného zvyšování produktivity

služby: odborná asistence a trénink

Denní centra a stacionáře

cíl: rozvoj základní schopnosti sebeobsluhy, orientace, pozornosti

služby: specializovaná péče o klienta

Po tomto pomyslném žebříčku by každý člověk s mentálním postižením měl mít stoupat. Čím výše, tím vyšší míra samostatnosti a nižší potřeba asistence. V České republice začíná celé toto spektrum možností reálně fungovat, včetně těch "nejvyšších met" - tedy podporovaného a běžného zaměstnání. Je jen na nás, jak jej budeme naplňovat a využívat (pozn. red.).


Podle W.A. Kiernana upravil a přeložil V. Lechnýř, Dobromysl.cz, 2001-2002
Související články

Pracovní možnosti v kostce
O čem a pro koho jsou jednotlivé typy pracovních programů dostupné v ČR se dozvíte z tohoto přehledného textu. celý článek

Najít si nějakou práci
Máma dělá chlebíčky. Brácha to má jasný, bude dělat automechanika. Táta to má teď taky jasný, dělá maséra. Takže zbývám já… celý článek