Typy pracovních programů


Možnosti pracovních/denních programů:

Běžné zaměstnání

cíl programu: plnohodnotné zapojení do pracovního procesu

služby poskytované klientovi: poradenství, monitoring, asistence při změnách zaměstnání, rekvalifikace

Podporované zaměstnání

cíl: trénink/zapracování a následné zaměstnání klienta na běžném pracovišti

služby: vyhledání/vytvoření pracovního místa, průběžná podpora a supervize klienta na pracovišti

Přechodové pracovní programy

cíl: zprostředkování pracovní a sociální zkušenosti v integrovaném pracovním prostředí, mapování zájmů a dovedností klienta a příprava přechodu do méně restriktivních programů

služby: pracovní asistence a supervize

Chráněné dílny

cíl: osvojení základních pracovních návyků a dovedností (přesnost, odpovědnost, pozornost, schopnost kombinace) za postupného zvyšování produktivity

služby: odborná asistence a trénink

Denní centra a stacionáře

cíl: rozvoj základní schopnosti sebeobsluhy, orientace, pozornosti

služby: specializovaná péče o klienta

Po tomto pomyslném žebříčku by každý člověk s mentálním postižením měl mít stoupat. Čím výše, tím vyšší míra samostatnosti a nižší potřeba asistence. V České republice začíná celé toto spektrum možností reálně fungovat, včetně těch "nejvyšších met" - tedy podporovaného a běžného zaměstnání. Je jen na nás, jak jej budeme naplňovat a využívat (pozn. red.).


Podle W.A. Kiernana upravil a přeložil V. Lechnýř, Dobromysl.cz, 2001-2002

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz