Návod pro lidi s AS jak přežít

Aspergerův syndrom

 

Úvod

Jak daleko dozadu si vzpomínám, vždy jsem měl neobyčejné myšlenky a nápady, které mě činily výjimečným. Jako malé dítě na základní škole jsem trávil většinu času dělaje si svoje věci a moc jsem nevnímal lidi okolo sebe. Moje vždy neobyčejné nápady a myšlenky byly uzavřené v mé hlavě a jsem je nedokázal tlumočit jiným.

Nyní jsem se rozhodl napsat knížku s jediným účelem. Mé zkušenosti (jako člověka s AS) s přežitím ve světě, kde každá situace je mírně odlišná, chci takto dát k dispozici jiným lidem s podobným osudem. Chci ukázat sbírku pravidel a vodítek, v podobném stylu, jaký mají pravidla silniční dopravy, ve formátu, který se nemění, a tedy nezpůsobí zbytečné rozrušení.

Cílem napsání této knížky bylo, aby posloužila jedinému účelu, a sice zlepšení kvality lidského života, a rád bych připomněl svému autistickému publiku, aby nebylo příliš stresované snahou co nejrychleji aplikovat tuto knihu a pamatovalo i na to, že ani Řím nebyl postaven za jeden den.

 

Kontakt očí

*Kontakt očí se těžko odhaduje správně, proto je těžké říci, jestli se tomu, s kým mluvíte, díváte do očí příliš moc nebo příliš málo.

*Pokud na někoho mluvíte nebo někdo mluví na vás, očekává se od vás, že se na dotyčného budete dívat, přičemž mějte na paměti, že:

*Dívat se na někoho méně než třetinu času rozhovoru může signalizovat, že buď jste plachý (díváte-li se směrem dolů), nebo jste neslušný (díváte-li se stranou).

*Díváte-li se na někoho víc než dvě třetiny rozhovoru, může to znamenat, že buď ho máte rád (díváte-li se do tváře jako takové), nebo jste agresivní (díváte-li se přímo do očí).

*Pokud se díváte na někoho celou dobu rozhovoru a hledíte mu stále a nepřetržitě přímo do očí, může to znamenat opět dvě věci: Buď ho vyzýváte (agresivní pohled), nebo jste mu nakloněn (intimní pohled). Ovšem v některých kulturách (například středozemní) to může symbolizovat kamarádství, partnerství. Pro některé autisty to může být velmi obtížné, pročež zaprvé si musíme být jisti, že to je přiměřené, a zadruhé že budeme násilně vyvedeni z rovnováhy, pokud se při tom pokoušíme mluvit.

 

Smysl oblečení

*Svým oblečením o sobě velmi vypovídáte.

*Nosíte-li jasné, výrazné a pestrobarevné oblečení, možná s úmyslem vypadat důvěryhodně, hodně lidí pravděpodobně o vás ztratí zájem.

*Pokud nosíte kovbojské boty, roztrhané džínsy, trička heavy metal a koženou vestu se cvočky, lidé budou možná příliš vystrašení, aby přišli do vaší blízkosti, nebo si budou myslet, že s vámi nebude jiná řeč než o hudebních formacích, životě na ulici a v různých nočních klubech. To je dost špatný vzhled na to, abyste měli úspěch.

*Nosíte-li však šaty v přirozených barvách, jako je modrá, šedá, tmavě zelená, černá nebo bílá, jimž se lidé nebudou moci smát, ale budete přitom vypadat stále módně, budou vás posuzovat podle toho, co dokážete a co se od vás očekává, a ne podle oblečení – a to vy vlastně potřebujete.

 

Humor a konflikty

* Autisté mají často smysl pro takový humor, který souvisí s věcmi, které naznačují hloupost (slabomyslnost), jsou směšné, nebo se jeví mírně bláznivé.

* Je důležité, abyste zadrželi svůj smích, pokud je něco, co se vám jeví jako směšné, ale ne už tak zábavné jiným lidem. Smích je jedním z nejlepších pocitů, jaké ve světě jsou, a proto je otravné ho zadržovat, ale je také pravda, že smát se v nevhodnou chvíli může otravovat jiné lidi.

* Smysl pro humor neautistů má často co do činění s nalezením vtipných způsobů, jak poukázat na nedostatky, chyby druhé osoby a tím ji zahanbit, ztrapnit. Každý se někdy stane obětí humoru někoho jiného, ale někteří lidé jsou prostě jako stvoření být v tomto směru oběťmi více než jiní. Někdy jsou s jejich humorem přímo nelítostní. To je zvlášť obvyklé mezi mladými, kteří pravděpodobně mají větší tendenci brát méně ohledy než starší lidé.

 

Problémy souvisící se sexem a postřehy o „chození“ do společnosti

*Mezi mladými se mnohem více hovoří a žertuje o sexu, jak je to mezi lidmi běžné.

*Pravidla pro muže a ženy jsou různá.

*Když měl a má chlapec (muž) hodně dívek (přítelkyň), obyčejně se o něm hovoří jako o býku nebo o hřebci. Je to kompliment.

*Mnoho mužů má tendenci (snahu) se líbit pěkným a inteligentním ženám, může to však být u různých mužů různé.

*Když má dívka (žena) mnoho chlapců (přátel), tak se o ní obyčejně mluví jako o povětrné ženě, lehké dívce. Jakkoli nespravedlivé se může zdát toto pravidlo, je to jednoduše urážka. Proto pokud někdo nazve takto z legrace nějakou ženu, musí si být jistý, že to skutečně vyzní jako žert, a mělo by to být na správném místě a ve správnou dobu. Pokud si tím nejste jisti, je lepší to neříkat vůbec.

*Mnoho žen se chce líbit mužům, kteří dobře vypadají, jsou galantní, schopní číst jejich signály o hranicích (viz řeč těla), jsou zdvořilí, čistí, upřímní, kteří se nepokoušejí stůj co stůj zapůsobit, jsou přizpůsobiví, pozitivně působící, o které se lze opřít (je na ně spolehnutí), vyzařuje z nich cosi (mají charisma), je s nimi zábava, z jejich hlasu lze poznat charakter, nejsou slaboši, jsou to machři a mají zájem o jejich pocity. Jen zřídka najdeme někoho, kdo by splňoval všechny uváděné kvality, ale na druhé straně většina žen ani neočekává, že by byl někdo perfektní.

*Stejně tak, jako se liší pravidla, která panují mezi muži a ženami, liší se pravidla mezi homosexuálně orientovanými muži a lesbickými ženami.

*Poznat všechny tyto slovní hříčky a slangové výrazy, které mladí lidé dnes používají, je důležité, pokud chcete rozumět většině jejich humoru a povaze. Raději je ale nepoužívejte, protože to není nutné, asi to tak bude lepší. Ale zkuste si je vyhledat ve slovníku, pokud je dostatečně velký a moderní.

*Pokud se někdy dostanete příliš blízko někoho, může vám to způsobit dost problémů, pokud už samozřejmě s dotyčnou osobou neudržujete intimní přátelství. Na druhé straně ale nechcete postavit bariéru mezi vámi. Když jste muž, pak pokud dovolíte jiným, aby se k vám přiblížili a flirtovali s vámi, ale vy to stejné neuděláte, pravděpodobně jste si vybral bezproblémovou variantu, a asi to tak bude lepší (viz hranice).

*Pokud jste žena, dobře si vyberte s kým budete flirtovat. Pokud flirtujete s mužem, kterému evidentně chybí respekt před hranicemi, může se stát velmi rychle nepříjemným až obtěžujícím vás.

*Pokud dojde mezi vámi a jinými lidmi k fyzickému kontaktu, pokuste se vypěstovat v sobě smysl, co je a co není přiměřené. Jinak se může stát, že někteří lidé se stanou vůči vám záhadně nepřátelští, aniž by vám naznačili proč.

*Když se vám někdo líbí (jste do něj „zabouchnutí“), každému to neříkejte. Lidé si z toho mohou začít tropit žerty a vaše šance u dotyčné osoby budou asi nulové. Můžete diskrétně říct příteli, kterého dobře znáte a důvěřujete mu, zda by vám mohl pomoci. Rady jak se zeptat lidí budou uvedené v této kapitole dále.

*Pokud jste ještě neměl sexuální styk, neříkejte to nikomu a vyhýbejte se debatám na toto téma, zvláště jste-li muž. Existuje mnoho panen a paniců, i třicetiletých, ale jen velmi málo se k tomu přiznávají.Pokud jste to už někomu řekli, nevadí, ale nemluvte o tom dále.

*Když si z vás lidé dělají legraci proto, že jste panna nebo panic, neukazujte jim, že vás to mrzí a že vás to trápí. Nenechte se vmanévrovat do situace toho, kdo má na mysli jen toto. Může Vám to způsobit mnoho soužení.

*Mnoho lidí – při plné úctě – považuje svou první sexuální zkušenost za zklamání.

 

 

Ukázky z knihy Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom, vydal Andreas, Autistické centrum /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/ - ze slovenštiny přeložila Dita Křišťanová, Dobromysl.cz, 2003

 

Celý text: 

Zvládnout potíže - návod pro lidi s Aspergerovým syndromem jak přežít (I.)

Zvládnout potíže - návod pro lidi s Aspergerovým syndromem jak přežít (II.)

Zvládnout potíže - návod pro lidi s Aspergerovým syndromem jak přežít (III.)

Zvládnout potíže - návod pro lidi s Aspergerovým syndromem jak přežít (IV.)

 

Více informací:

Co je Aspergerův syndrom?