Jak rozeznat přátele

Aspergerův syndrom

 

Nacházení správných přátel

* Je často obtížné rozeznat pravé přátele od takzvaných a pro autisty je to mnohem složitější. Tady je tabulka, která vám pomůže rozeznat rozdíly.

 

 

Skuteční přátelé

Falešní přátelé

Nepřátelé

Jednají s vámi stejně jako jednají s ostatními svými přáteli.

Můžou s vámi jednat jinak, než jednají s jinými.

Mohou vás většinu času ignorovat.

Dávají vám najevo, že jste vítáni, ať už v dlouhém časovém horizontě nebo krátkodobě.

Mohou vám dát najevo, že jste vítáni krátkodobě, a pak vás odvrhnou.

Dají vám najevo, že nejste vítáni a zapamatují si všechny vaše chyby a omyly a budou o nich mluvit na veřejnosti.

Pokud vám složí pochvalu, tak to není přetvářka, ale je to upřímné.

Mohou vám složit mnoho poklon, ale NEBUDE to upřímné. Mohou vás často zneužívat.

Mohou k vám být sarkastičtí, nebo vás poníží, rozčílí nebo vás budou přehlížet.

Pomohou vám odhalit pravdu za přetvářkou jiných lidi, pokud je to vhodné.

Mohou vás chtít zesměšnit. Mohou vám pohrozit, že už nebudou vašimi přáteli, nebo vás obviní, pokud jim to bude nějak prospěšné.

Často s vámi budou zacházet jako s méněcennou osobou.

Co dělat, jak se zachovat

Co dělat, jak se zachovat

Co dělat, jak se zachovat

Oplaťte jim tím samým chováním, jako se oni chovají k vám, a dejte na jejich rady.

Dívejte se jim do očí a nebojte se říci, aby byli ticho, pokud řekli něco, co zrovna není fér.

Asi jste jim někdy udělali něco špatného, co je obtěžovalo, nebo jsou jednoduše žárliví na něco, co oni neumí a vy ano. Žárlivost si ale nikdy nepřipustí.

Přijměte jakýkoli kompliment, který vám složí, a sice tak, že jednoduše řeknete Děkuji. Nechcete přece, aby se cítili nějak hloupě za to, že vás pochválili.

Mohou být typem lidí, kterým dělá radost, když mohou ubližovat někomu víc zranitelnějšímu než jsou oni, protože uvnitř jsou zakomplexovanými slabochy.

Pokud se vám někdy podaří být s nimi o samotě, mohou zmklnout a zůstat plaší a možná budete schopní jim položit nepříjemné otázky, jako např. proč se k vám chovají jinak než k jiným lidem. Jestli vám uvedou nějaký rozumný důvod, můžete se jim omluvit, pokud jste je někdy obtěžovali, a říci jim, že se v budoucnosti pokusíte je více neobtěžovat.

Pokuste se jim ukázat, že je máte rádi, používejte při tom pravidla pro oční kontakt (podívej se na kapitolu řeč těla)

 

 

 

* Pravděpodobně potkáte mnoho lidí, kteří se nebudou podobat ani jedné kategorii v této tabulce, v takovém případě se budete muset řídit vlastním úsudkem.

* Nežijte v domněnce, že každý, s kým se znáte, má o vás starost, neboť tomu tak není. Lidé, kterým nejste lhostejní, patří do kategorie Skuteční přátelé, nebo jsou vám nějakou rodinou.

* Nikdy nepodceňujte cenu skutečného přátelství.

 

 

Zachování si čistého štítu.

* Kdykoli se dostanete do úplně nového prostředí a ještě nás nikdo nezná, začínáme s neporušenou reputací, tj. s čistým štítem, kreditem.

* Lidé si svůj čistý štít pošpiní hlavně porušením nepsaných společenských pravidel.

* Jestli se vám podaří dodržet to, co jste si přečetli v této knize, mělo by to stačit k tomu, abyste si udrželi svůj štít dostatečně čistý ale neočekávejte, že bude čistší jako štít kohokoli jiného.

* Každý se snaží si vést jakési soukromé mentální záznamy o štítech lidí, se kterými je ve svém okolí ve styku. Záznam zahrnuje věci jako co lidé říkali, co dělali, věci, které umí, nebo neumí udělat, jak se jeví obecně, jak fungují.

* Je to hlavně na základě vašeho štítu, kreditu, zda si z vás lidé utahují, nebo si vás váží.

* Pokud je váš štít pošpiněný, nezoufejte, bývá to často vratný proces, a pokud jste trpěliví a pokud přestanete nějaké ty věci dělat, mělo by se to pomalu zlepšit.

* Neříkejte nikomu, s kým se dobře neznáte, příliš mnoho o sobě a svých slabostech, protože znalost je síla. To však neznamená, že byste měli všechno dusit v sobě, držet pod pokličkou (podívej se na kapitolu Trápení se, Soužení se).

* Pokud máte o to zájem, potom jestliže budete mít oči otevřené a uši na stopkách, můžete se ledaco dozvědět o kreditech jiných lidí.

* Jsou lidé, kteří jsou rádi obdivováni jinými, jsou rádi středem pozornosti. Takovíto lidé, pokud při tom nedokážou dodržovat nepsaná společenská pravidla, se mohou velmi lehce stát terčem posměchu, nebo je zakázané s nimi, mluvit, jsou opomíjení.

* Pokud jste moc nápadný (vyčníváte, pro ostatní jste divadlem), je lehké stát se terčem pozornosti, ale pokud máte AS, potom je často velmi těžké vědět, co to vlastně přesně znamená.

* Být pro ostatní divadlem, znamená dělat na veřejnosti věci, kterými se budete odlišovat od ostatních (budete pro ně podivínem).

* Lidé, kteří jsou středem pozornosti a zároveň jsou populární, mají tzv. charisma. To je dar, jenž někteří lidé mají a jiní ne. Často to může znamenat velmi přesné pochopení toho, co se momentálně okolo vás děje. Všeobecně se míní, že charisma může být pouze vrozené, ale v případě AS se tato teorie nedá úplně aplikovat.

* Obyčejně je lepší vynikat z vnitřní strany, než z vnější.

 

 

Přiznání choroby

* V určité skupině lidí se můžete rozhodnout, jestli přiznáte barvu, jestli jim povíte, že jste autista. Je to pouze na vás, jak se rozhodnete.

* Můžete se, samozřejmě, chtít s tím svěřit jen jedné osobě (přednostně tomu, kdo se k vám chová nejpřátelštěji), v takovém případě však může být dobrou volbou, pokud ho požádáte, aby to uchoval v tajnosti, nebo by se to mohlo za vašimi zády rozšířit, a vy nebudete vědět, zda se o tom ví, nebo neví.

* Pokud se máte s tím, že máte AS, svěřit poprvé ve svém životě, může to být dost těžké rozhodnutí, ale pokud to lidé budou vědět, mohou se stát méně nepřátelští a trochu tolerantnější.

* Na druhé straně to můžete říkat tolikrát a tolika lidem, že už z toho může být vaše okolí unaveno.

* Hlášení se k AS se vám možná s přibývajícím věkem bude zdát efektivní taktikou. Lidé, kteří jsou starostlivé a duševně zralí, vás mohou upozornit na různé věci, které pro vás budou konstruktivní. Každopádně bude ale lepší, pokud to budou dělat pouze, když budete v místnosti pouze vy dva.

* Pokud se přihlásíte k AS, pro mnoho lidí se možná stanete velmi zajímavým a budou chtít o tom s vámi hovořit.

* Pokud se zpráva o tom, že jste autista, dostane k někomu, kdo vám případně činil problémy, může se poté cítit vinen a snažit se to nějak odčinit, ale nemusí to platit vždycky.

* Nejhorší, co se může přihodit, je, pokud by byli lidé vůči vám ještě více nepřátelští, když to o vás budou vědět. To je skoro vždy tehdy, když ti lidé už předtím nebyli rádi, že s vámi musí začít spolupracovat, nebo pokud mají nedostatečné informace o autismu.

Jednat s lidmi, kteří vám nebudou věřit, když jim povíte, že jste autista, může být těžké, ale dobrá znalost problému může být velmi nápomocná při rozbíjení mýtů (např. pokud vám lidé budou tvrdit, že vy asi nemůžete být autistou, protože se jim příliš často díváte do očí.)* Mezi dětmi nebo dospívajícími je asi lepší se nepřiznat, aspoň pokud je příliš dobře neznáte. 

 

Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/, slovenský překlad Autistické centrum Andreas, český překlad Dita Křišťanová
Související články

O zaměstnání
"Pokud se ucházíte o zaměstnání, řeč těla je při pohovoru obzvláště důležitá. Musíte působit důvěryhodně a uvolněně." celý článek

Život mimo domov
cenné rady ohledně vzdělání, bydlení a života mimo domov, přijímání návštěv a používání telefonu celý článek

Návod pro lidi s AS jak přežít
O vztazích mezi mužem a ženou, namlouvání, sexualitě, nočních výletech a konverzaci na nich, osobní bezpečnosti a nebezpečí znásilnění. celý článek

Osobní bezpečnost
o vztazích mezi mužem a ženou, namlouvání, sexualitě, nočních výletech a nebezpečí znásilnění. celý článek

Úskalí konverzace a humoru
a jak mluvit s lidmi o sportu, jak se vyrovnat s překrucováním pravdy a špatným míněním druhých lidí. celý článek

O řeči těla, očí a oblečení
Hranice je o tom nebýt příliš daleko, ani příliš blízko k někomu... celý článek

Mé dětství a jak získat to nejlepší z této příručky
Marc Segar radí lidem, kteří stejně jako on žijí s Aspergerovým syndromem, jak zvládat běžné každodenní situace. celý článek

Co je Aspergerův syndrom?
Aspergerův syndrom je druhem autismu – postižení ovlivňujícího způsob, jakým se osoba dorozumívá, a jak reaguje na jiné osoby. Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů.. celý článek