O antikoncepci, masturbaci a zneužívání

Sexualita

Početí a antikoncepce

Přesto, že existují druhy postižení, které lidem znemožňují otěhotnět nebo někoho přivést do jiného stavu, je většina postižených lidí schopna mít děti. Proto jsou pochopení početí a toho, jak k němu dochází, velmi důležitými pojmy, které je třeba naučit vaše dítě. Pokud o těchto tématech se svým dítětem mluvíte, neměli byste jen poskytovat informace o tom, jak dochází k početí dítěte, ale také o odpovědnosti za narození dítěte (posílit myšlenku, že člověk musí být dostatečně dospělý na to, aby se s touto odpovědností vyrovnal). Poté, co to proberete a vaše dítě to pochopí, můžete se zaměřit na antikoncepci.

Rozhodnutí mít děti a kdy je mít je velmi osobní; mnoho lidí bude chtít mít děti, zatímco jiní ne. Druh používané antikoncepce se také bude člověk od člověka lišit, některé metody jsou vhodnější než jiné a závisejí na daném postižení. To nejlepší, co můžete udělat, je pohovořit si s lékařem svého dítěte a rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

Pokud vaše dítě nedovede pochopit následky sexuální činnosti, může být alternativou sterilizace. Přesto v tomto ohledu existují velmi přísné zákony, které se stát od státu se liší. Ve většině států musí dát osoba, která o sterilizaci žádá, informovaný souhlas. Pokud tedy pro své dítě přemýšlíte o této alternativě, je třeba, abyste prozkoumali příslušné zákony.

 

Masturbace

Také pro rodiče dětí s postižením může být těžké mluvit o věci, která je během dospívání velmi běžná: masturbace. Pro úlevu vaší mysli: lékařská obec má za to, že masturbace je normální a neškodná (je problémem pouze tehdy, kdy je prováděna na nevhodném místě nebo provázena silnými pocity viny nebo strachu). Pokud potřebujete pomoc, když se připravujete na rozhovor se svým dítětem, promluvte si s lékařem svého dítěte či jiným odborníkem. Také je užitečné číst knihy o tomto tématu. Je důležité, abyste při rozhovoru na dané téma byli klidní, protože jako rodiče můžete svým jednáním a reakcemi ve svém dítěti vzbudit vinu nebo strach. Na druhou stranu také můžete tlumočit, že toto chování je v pořádku a můžete vysvětlit rozdíl mezi vhodnými a nevhodnými místy pro toto chování.

 

Sexuální zneužívání

Jedním z největších rodičovských strachů je, že jejich dítě s postižením bude sexuálně zneužíváno nebo obtěžováno. Některými důvody pro toto znepokojení je, že: a) pokud je dítě fyzicky postižené, mohlo by pro něj být těžké se bránit; b) pokud má dítě omezené poznávací schopnosti, nemusí být schopné rozlišit mezi bezpečnou a nebezpečnou situací; c) dítě může mít omezené povědomí o sexualitě, a proto může být zranitelnější; d) dítě možná nebude vědět, jak o těchto incidentech vypovídat; e) dítě může mít velmi slabé sebevědomí; f) dítě může být jednoduše příliš osamělé díky nedostatku společenských styků. Statistiky tato znepokojení potvrzují. Podle amerického Národního centra pro zneužívání a zanedbávání dětí (National Center on Child Abuse and Neglect) bylo 36 z 1000 pozorovaných dětí s postižením týráno; tato míra je 1,7 krát vyšší než u dětí bez postižení. (Podle posledních studií zažívá různé formy sexuálního zneužívání v České republice 20 % dívek a 15 % chlapců, zdroj Metro; pozn. red.).

 

Co tedy můžete udělat pro to, abyste snížili riziko, že vaše dítě bude zneužíváno nebo obtěžováno?

Odborníci doporučují následující kroky, které mají rodičům pomoci chránit své děti:

· Je důležité, abyste o sexuálním zneužívání se svým dítětem promluvili.

· Ujistěte se o tom, že máte podrobný přehled o tom, co vaše dítě dělá a kde je.

· Pečlivě prozkoumejte původ a reference všech pečovatelů a ošetřovatelů.

· Poučte své dítě o rozdílu mezi slušností a poddajností.

· Stále svému dítěti říkejte, že má právo odmítnout dotýkání nebo chování, které je mu nepříjemné.

· Řekněte mu, že by vždy mělo někomu říci, když se je jiný člověk pokouší obtěžovat nebo když se ocitne v situaci, která mu začala být nepříjemná.

Tím dalším, co můžete udělat, je vzdělat sami sebe. Existují fyzické stopy zneužívání, jako například podlitiny v oblasti genitálií, potrhané nebo chybějící oblečení a sexuálně přenosné choroby. Také existují stopy v chování, například deprese, stažení se, neobvyklá příchylnost, přílišné záchvaty pláče, skleslost, poruchy spánku, neposlušnost, potíže s jídlem, sebedestruktivní chování a nepřiměřené sexuální chování.

 

Závěr

Protože vaše děti dospějí a jednoho dne budou dospělými lidmi pohybujícími se v komunitě, mají právo získat přesné informace o tom, co je sexualita, s jakými závazky je spojena a jaké potěšení a radost může přinést. Rodiče mohou společně s odborníky děti se speciálními potřebami prostřednictvím vzdělávání připravit na to, aby činily odpovědná rozhodnutí a vytvářely vztahy s ostatními tak, aby mohly žít co nejplnější život.

Pro podrobný výčet pramenů týkajících se sexuálních témat (např. vývoje sexuality, sexuální orientace, početí a antikoncepce, ochraně proti sexuálně přenosným chorobám a ochraně proti sexuálnímu zneužívání a obtěžování) navštivte webovou stránku NICHCY na http://www.nichcy.org a prohlédněte si publikace uvedené níže.

 

Reference:

· National Information Center for Children and Youth with Disabilities, Sexuality Education for Children and Youth with Disabilities, NICHCY News Digest, #ND17, 1992 http://www.nichcy.org/

· American Academy of Pediatrics, Sexuality Education of Children and Adolescents with Developmental Disabilities, Volume 97, Number 2, February 1996, pp. 275-278 http://www.aap.org/policy/01225.html

Reynolds, Leigh, People with Mental Retardation and Sexual Abuse, The Association for Retarded Citizens, #101-56, October 1997 http://www.thearc.org/

 

Zdroj: NICHCY - Sexuality and the Disabled Child, překlad Martina Jakubův, jazyk. Korektura Dita Křišťanová
Související články

Předčasná puberta u dívek
Předčasná puberta je z hlediska dalšího vývoje a osudu dítěte velmi závažnou poruchou a přináší mnoho problémů i ve sféře psychické a sociální. celý článek

Sexuální výchova
„Když slyším sexualita, odjišťuji revolver“, napsal nedávno jeden televizní divák a parodoval tak možná nechtěně nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. celý článek

Jakou antikoncepci?
…jakákoliv antikoncepce by měla být důsledkem dobrovolného rozhodnutí uživatelky s plným uplatněním základního lidského práva na plánované rodičovství. celý článek

AIDS a mentální retardace
HIV/AIDS byly již nakaženy milióny lidí. Přinášíme obecné informace o syndromu získaného selhání imunity a ochraně před nakažením. celý článek

Lidé s mentální retardací a sexuální zneužívání
Více než 90 procent lidí s vývojovými vadami zažije za svůj život nějaký druh sexuálního zneužívání. Čtyřicet devět procent zažije deset nebo více nezákonných incidentů. celý článek