Jak vás vidí vaše dítě?


Jako rodič strávíte mnoho času pozorováním, vyhodnocováním, starostmi a odpovídáním na mnohé stránky chování dítěte a pravděpodobně vysoce citlivě rozeznáte, kdy dítě vypadá uvolněně, strachuje se, kdy se chce mazlit či kdy potřebuje spánek. Ale zajímali jste se někdy, jak dobře vás „čte“ dítě? Je vaše dítě schopné popsat vaše každodenní nálady a chování? Nekřičíte vždy „nekřič“ na každého z vaší rodiny? Nebo dupnete nohou, abyste deklaroval „Nejsem šílenec“? Vždy komunikujete s dítětem a členy vaší rodiny slovy, tónem hlasu, řečí těla, výrazem obličeje. Zde je několik myšlenek o tom, jak komunikovat s vašimi dětmi.

Jak komunikujete?

Své myšlenky a pocity sdělujete pomocí slov, které používáte, pochopitelně, ale stejně důležitý je způsob řeči, tón hlasu, jeho síla, zdali tón je trpělivý nebo uspěchaný, zlostný nebo veselý. Zde je též kontakt očima: díváte se na vaše dítě během konverzace nebo se díváte během hovoru na televizi? Říkají vaše slova to samé, co výraz ve tváři. Vaše dítě pozná dle výrazu tváře, zdali se o ně zajímáte, nebo ne. Vaše řeč těla vypovídá mnohé: pomyslete na rozdíl, když se nakloníte se zájmem, přisednete si a dotknete se, nebo čtete časopis během společného oběda.

O čem komunikujete?

Jaké druhy slov používáte? Slova, která vyvolají ve vašem dítěti pocit šikovnosti, sebevědomí … nebo slova, která inzultují, zesměšňují, zahanbují? Ví vaše dítě, co máte rádi a co je pro vás důležité? Říkáte jedno a to samé „Přečtu ti to za chvíli“ a děláte něco jiného, rádi zapomínáte nebo vás zaměstná jiná práce. Dáváte sliby, které nedodržujete? Ujednání neplníte? Jak často vás vaše dítě vidí vyjadřovat lásku, podráždění, frustraci, zlost, vzrušení, zklamání, pýchu, radost, překvapení?

Kdy komunikujete?

Komunikujete stále! Během veškerých běžných denních činností jako:

Rána: vstávání, oblékání, snídaně, příprava na odchod.

Odpoledne: zdřímnutí, svačina, volný čas, čas únavy a pláče.

Večery: večeře, tátův čas, příprava před spaním, ulehnutí do postele, usínání.

Kde komunikujete?

Komunikujete kdekoliv jste spolu. Vaše dítě si všimne, která místa vás rozptylují, znervózňují, rozhněvají, uvolní, která vám prospívají. Jsou to: když jste společně doma, v autě, v obchodě, v parku, na terapeutickém sezení u doktora.

A v neposlední řadě:

Jak vás vaše dítě vidí, když se nedíváte?

Vaše dítě slyší vaši řeč v telefonu… a dokonce i když on nebo ona nerozumí všem slovům, rozezná, zdali je řeč o nich a co znamená její zabarvení … zlost, smutek, pýchu, vzrušení.

Vaše dítě slyší zabarvení hovoru mezi vámi a vaším druhem, přáteli, doktorem, učiteli a terapeuty. Vaše dítě sleduje a slyší, jak se chováte k cizím dětem.

Přemýšlejte o tom, jak tato komunikace může být vyčerpávající! Znamená to, že musíte být vždy „na stráži“? Vždy pozorný, pozitivní, veselý? A co již proběhlá komunikace?

Zkazil jste již dítěti život? Buďte v klidu …Nikdo není bez chyb a každý má chvíle nebo dny, kdy komunikuje unaveným, podrážděným, roztržitým způsobem. Pokud si uvědomíte tyto situace, můžete být více soustředěni na přítomnost a později se budete většinou cítit lépe.

 

Autor: Nancy Miller, Ph.D.

Zdroj: Specialchild.com, překlad Vladimír Mašín, jazykové korektury Dita Křišťanová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz