Život mimo domov


 

Vzdělání

* Můžete mít učitele, kteří vás nebudou chtít pustit dále, neboť si budou myslet, že nejste dostatečně inteligentní, abyste složili zkoušky. Pokud uvnitř víte, že jste, tak potom to může být nesmírně frustrující. Pokuste se získat pomoc některého učitele, o kterém si myslíte, že jste s ním zadobře.

* Pokud jste přepadlí, protože jste neuspěli u zkoušek z mateřského jazyka tak, jak byste chtěli, může to být tím, že jste psali o situacích, které jsou zvláštní a nerealistické. V takovém případě by vám mohlo pomoci, pokud jste četli tuto knížku. Pamatujte, všechno ní je více o pocitech, než o slovech.

* Poslouchejte každou radu nebo instrukci, kterou vám učitel dá, dokonce pokud se vám to nezdá zprvu důležité.

* Pokud vám lidé něco vysvětlují, co se zdá být zajímavé, nebo pokud jste na vyučovací hodině, je důležité vypadat, že vás to zajímá, nebo jinak se lidé budou lehce domnívat, že vás to nudí.

* Berte vážně výsledky vašich zkoušek ve škole, protože jsou vlastně vaší konstruktivní kritikou.

Jedním z problémů, se kterým se můžete střetnout ve třídě nebo na přednáškách, je koncentrace. Nikdo není schopný se soustředit na sto procent v době trvání celé hodiny, ale normálně se očekává, že si budete dělat poznámky, ke kterým se budete moci vrátit.

*Pokud přednášející nebo učitel položí nějakou otázku a nikdo se nepřihlásí, není to proto, že by NIKDO neznal odpověď, ale proto, že nikdo nechce být středem pozornosti.

*Někdy je obtížné rozlišit, kterou informaci si máte zapamatovat a kterou ne.

* Pokud se pokoušíte předvést se a ohromit svými nudnými a málo srozumitelnými akademickými znalostmi, abyste získali veřejné uznání, neděláte správně, i když hovoříte s jakkoli inteligentními lidmi.

* Zapamatujte si, že mnoho lidí přehání o tom, jak málo pracují.

* Nepokoušejte se příliš porovnávat sám sebe s jinými lidmi.

* Může se stát, že se budete velmi bát, jestli uděláte zkoušky, ale pamatujte si, že vždy, i bez jakékoli kvalifikace, můžete vést šťastný a smysluplný život a že ho mnoho lidí vede.

* Může se stát, že matematiku, vědu a cizí jazyky budete na rozdíl od většiny lidí považovat za lehčí předměty něž dějepis a vlastní mateřský jazyk.

* Pamatujte, že existuje určitý soubor pravidel a konvencí o akademických metodách a prezentacích. Být v souladu s těmito pravidly a držet se osvědčených hlavních bodů (osnovy) může být velmi důležité pro vaše studijní výsledky a zisk titulu.

* Jedním z rysů autismu je, že se cítíte nesvůj, pokud se nějak naruší váš denní nebo týdenní cyklus, rytmus. Měli byste být schopní rozdělit si svůj čas tak, abyste měli čas na práci a také na takové činnosti jako sledování televize, filmů, poslouchání hudby, chození do přírody. Pokud vás někdo někam pozve, příliš se netrapte kvůli množství práce, pokuste se být flexibilní. Ještě budete mít dost času (práce není jako zajíc – neuteče).

 

Bydlení, život mimo domov

* Žít mimo domov můžete začít z mnoha různých důvodů, bud proto, že chcete být nezávislý, nebo že jdete studovat na univerzitu, anebo dokonce zůstanete na týden, dva v mládežnickém hotelu, abyste poznali lidi.

* Začněte s čistým štítem. Abyste si ho udrželi čistý, sledujte příslušnou kapitolu.

* Musíte být dostatečně flexibilní ve svých návycích, pokud chcete využít příležitost „vypadnout“ z domu. Abyste rozuměli, možná budete muset čekat ve frontě, abyste mohli použít kuchyň, když tam bude mnoho lidí. Nebo budete muset oželet váš oblíbený TV program, pokud se ostatní budou chtít dívat na něco jiného (a bude tam jen jeden televizní přijímač).

* Váš denní režim může být dost složitý a těžko zvládnutelný – po dobu semestru, nebo pokud máte stresující zaměstnání – v takovém případě může být mimořádně užitečné naplánovat si dopředu rozvrh na každý týden (to nezabere každou neděli více než dvacet minut – ale v konečném důsledku ušetříte více času).

* Je stejně tak důležité mít všechno, co budete druhý den potřebovat, už večer před tím připravené, protože to nebudete muset řešit v ranním shonu.

* Vždy, když zaklepáte na dveře, počkejte na odezvu, dříve než vstoupíte do místnosti (kanceláře) někoho jiného, nebo se vám také může stát, že bude vykázaný ven.

* Pokaždé, když plánujete zůstat pryč déle než 24 hodin, oznamte to vašim spolubydlícím, nebo JINAK se o vás budou obávat, dokonce i tehdy, když s nimi nevychází nejlépe. Pokud jste tak z nějakého důvodu neučinili, zavolejte jim.

* Bude se od vás očekávat, že budete pomáhat při udržování pořádku a čistoty v bytě. Říká se tomu přispět svým dílem a očekává se, že úklid bude rozdělen rovným dílem a že by mělo být kolektivním úsilím udržet v bytě čistotu a pořádek. Některým lidem nevadí, když kolem sebe mají „úplný bordel“. Některým lidem to nevadí, pokud je to ještě hygienické, ale někteří nemají rádi nepořádek jako takový a myslí si, že každý by měl pravidelně přispět svým dílem při úklidu. Pokud budete mít štěstí, možná budete bydlet s lidmi stejných názorů. Ale lidé, kteří nemají rádi nepořádek, vám asi brzy řeknou, že mají pocit, že se nekoupete či nesprchujete příliš často.

* Možná máte celou řadu odlišných stolovacích a stravovacích způsobů, než někdo jiný. V očích některých lidí to všechno bude v pořádku, pokud po sobě nebudete nechávat úplný „bordel“ a vaše stolovací způsoby budou v pořádku. Někteří však mohou mít připomínky a budou chtít po vás, abyste dělali věci podle nich. Je na vás, jak se rozhodnete, zda zůstanete originální, nebo se přizpůsobíte, ale uvažujte nad oběma možnostmi.

* Pokud si budete dobře všímat a pamatovat způsoby, jakými jiní lidé vaří, perou, uklízí svůj byt nebo nakupují, naučíte se možná rychleji a efektivněji, jak tyhle věci můžete potom sám udělat. Vy to možná děláte nějakým rychlejším způsobem, který vám ovšem přidělává práci později.

* Pokud máte volnou chvilku, mohli byste vyrazit do obchodů, nakoupit nějaké potraviny a uvařit si skutečně dobré jídlo. Pokud máte přístup k receptu nebo k souboru rad na boku hrnce na vaření, pokuste se jich použít, a ne proti nim protestovat. Také je to trochu levnější, když si dopředu naplánujete, jaké potraviny budete při vaření používat, a koupíte je všechny najednou spolu s jiným nákupem v obchodním domě, a ne v nejbližším obchodě.

* Neautisté si celkem dobře pomatují, které talíře, skleničky, hrnečky, tácky, komu patří. Věci jako tyto jim umožňují vykonávat „detektivní práci“ a zaznamenávat věci.

* Pokud vaši spolubydlící kouří marihuanu či experimentují s dalšími omamnými látkami, neříkejte to nikomu, pokud jste venku (podívej se na „noční výlety“ kvůli dalším informacím).

* Pokud dodržíte body, které jsou v kapitole (řeč těla), můžete být vcelku bezproblémovou osobou, se kterou se dá bydlet. Pamatujte, že mezi vašimi spolubydlícími může panovat nějaká hierarchie, o které nikdo nemluví, ale kterou si každý velmi dobře uvědomuje.

* Můžete bydlet v bytě, který je naladěný proti vám. V takovém případě je asi nejlepší, když se přestěhujete a začnete znovu s novými lidmi a čistým štítem.

* Pokud máte možnost – dříve, než smlouvu podepíšete a přestěhujete se na nové místo, dejte si ji profesionálně zkontrolovat.

 

Používání telefonu

* Vždy odpovídejte do telefonu jasně, zdvořile a uvolněně.

* Pokud telefonujete, tak může být vcelku dobré vědět, že řeč těla a kontakt očí nejsou nyní důležité, ale tón hlasu a zřetelnost řeči se stávají o to důležitějšími.

* Pokud si volající přeje zavolat k telefonu někoho jiného, zdvořile se ho zeptejte „kdo volá?“, abyste zjistili jeho jméno a potom řekněte „ano, podívám se po něm.“ To dá volanému šanci zeptat se, kdo mu volá, a v případě, že s ním nechce mluvit, vám řekne, abyste volajícímu řekli, že je „někde venku“.

* Pokud volaný není doma, potom můžete být volajícím požádáni předat mu vzkaz a v takovém případě, pokud si myslíte, že si ho nezapamatujete, zaznamenejte si ho na papír a nechte ho někde poblíž telefonu.

* Pokud chcete někomu zavolat, neměli byste volat příliš brzo ráno nebo pozdě večer. To znamená, že musíte zůstat velmi trpělivý. Pokud chcete volat někomu, koho jste poznali na večírku a líbí se vám, je důležité nevolat příliš brzo po vašem seznámení. Nejlepší je tak za den.

 

Hosté

* Pokud máte na návštěvě přátele nebo pokud vás někdo pozval a jdete k němu na návštěvu, nebo dokonce bydlíte s přítelem(kyní), je hodně bodů, které je užitečné vědět.

* Je obyčejně na hostitelovi, aby nabídl hostu něco k pití. Nemělo by se stát, aby se host muset ptát.

* Někdy budete muset vyvinout i trochu úsilí, aby se host cítil příjemně.

* Pokuste se vyhnout situacím, kdy by se jiná osoba mohla cítit jako „zahnaná do kouta“, ať už fyzicky nebo slovně. Pokud se dobře znáte, je to možné.

* Pokuste se vyhnout situacím, že nečekaně opustíte přátele anebo návštěvu a necháte je, aby se starali sami o sebe.

* Vědět, kdy se rozloučit, je dost obtížným procesem, který může někdy obsahovat narážky nebo žertovné poznámky mající za účel, aby se ta druhá osoba zdvihla a šla pryč. Pokud nezaregistrujete tyto signály dostatečně včas, může to někdy způsobit napětí. Samozřejmě, smích a úsměv mohou většinou učinit z loučení mnohem elegantnější proces.

 

Zdroj: Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/, slovenský překlad Autistické centrum Andreas, český překlad Dita Křišťanová

 

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz