Výchova a konstituce dítěte

Rodina

Máme-li vychovávat malé děti, nevyhneme se otázce, jaký pedagogický přístup zvolit. Máme být přísní až nekompromisní, abychom dítěti dali v životě jasnou orientaci, abychom mu vštípili zásady dobrého chování a umožnili mu obstát v dnešní náročné době? Nebo máme být k dětem laskaví a dopřát jim co největší volnost, aby z nich vyrostli citlivé a svobodné bytosti?

Než se rozhodneme, měli bychom se nejprve ptát: jak působí na dítě první a jak působí druhý způsob výchovy? Pro který typ dětí je vhodný spíše přísný přístup, pro který výchova laskavější? Jsme-li na dítě přísnější, zvýšíme-li na chvilku hlas, řekneme-li dítěti jasně ne, případně je laskavě plácneme přes zadeček, vede to k tomu, že dítě přijde k sobě, probere se, bude bdělejší. Je to jako použití studené vody. Naopak, vyjdeme-li přecitlivělému, snad trochu bázlivému dítěti vstříc laskavostí, porozuměním, pochvalou, nestavíme-li výchovu na zákazech, dítě se zklidní, získá sebejistotu a sílu.

První přístup je obecně vhodný pro děti konstitučně silnější, tzv. pastózní, se sklonem k apatii, pasivitě, zasněnosti. Taková výchova formuje dítě až do tělesnosti, děti budou postupně bdělejší, aktivnější. Výchovná opatření můžeme podpořit i stravou: stravou zdravě a zajímavě kořeněnou, s výraznějším podílem syrového ovoce a zeleniny, méně sladkou.

Druhý přístup dělá dobře dětem až příliš bdělým, přecitlivělým až bázlivým, neklidným, konstitučně většinou hubenějším. I tento přístup můžeme podpořit stravou: astenickým dětem dělá dobře sladké (nikoliv ale s rafinovaným cukrem!), zejména večer, naopak někdy nesnáší celozrnné pečivo a příliš mnoho syrové zeleniny a ovoce.

Nakonec jedno upozornění: tato kratičká pedagogicko-medicínská skica Vám má pomoci najít směr, nelze ji absolutizovat. I pastózní děti potřebují laskavé a chápající rodiče, i astenické děti jasnost a jednoznačnost ve výchově.

Autor: MUDr. Lukáš Dostal

Zdroj: Regenerace, www.regenerace.net

 

 
Související články

Než půjde dítě do školy
Co je smyslem školní docházky? Určitě není cílem, aby dítě získalo co nejvíc vědomostí. A už vůbec ne, aby mělo co nejlepší vysvědčení nebo bylo dokonce nejlepší ze třídy. celý článek

Tři rady, aby nám děti naslouchaly
Když chceme dítěti něco sdělit, je dobré, abychom se systematicky drželi následujících jednoduchých a vyzkoušených zásad. celý článek

Nebraňme se přírodě
O antibioticích, o tom, co se dítě a jeho systém učí při horečnatých onemocněních a o naší odvaze léčit běžné nemoce sami. celý článek

Jak děti motivovat
Když vás nadřízený v práci pochválí, vědomí úspěchu vás povede k dalšímu nasazení. Podobně můžete úspěch využít k tomu, abyste povzbudili vnitřní motivace vašeho dítěte. celý článek