Zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Práce

Jak ovlivňuje mentální retardace schopnost pracovat?

Důsledky a omezení plynoucí z mentální retardace (dále jen M.R.) se liší člověk od člověka, stejně jako se liší schopnosti lidí bez M.R.. Okolo 87% lidí s M.R. je jen mírně postiženo, při přijímání nových informací a zvládání nových dovedností jsou pomalejší než je průměr. V dospělosti jsou schopní vykonávat řadu zaměstnání.

Zbývajících 13% lidí s M.R. má vážná funkční omezení. Nicméně, s dostatečnou podporou při rozvoji pracovních dovedností a vyhledávání zaměstnání, které jejich schopnostem odpovídá, mohou být i tito lidé v zaměstnání úspěšní.

Jaká zaměstnání mohou lidé s M.R. vykonávat?

Několik příkladů z praxe: ošetřovatelé zvířat, pracovníci v prádelnách, údržbáři, pomocníci v knihovnách, úředníci pro zakládání dat, poštovní úředníci, údržbáři textilních strojů, stavební truhláři, zřízenci ve zdravotnictví, skladníci, dělníci v zahradnické školce, poslíčci, kuchaři, pomocníci automechaniků, pomocníci ve strojírenství, tiskaři, montéři na lince, tovární dělníci, opraváři nábytku, pomocníci radio a TV opravářů, obsluha kopírek, prodavači v potravinách a jiných obchodech, pomocné síly v nemocnicích a jeslích, pokladníci, domovní správci, dělníci při výrobě automobilových součástek a asistenti duchovních.

Je většina dospělých s M.R. zaměstnána?

Ne. V České republice se na běžném trhu práce pohybuje jen velmi málo lidí s M.R. Nicméně ani v zahraničí není situace nijak příznivá. Poslední studie z USA ukazují, že jen 7 až 23% dospělých s M.R. je zaměstnáno na plný úvazek. Další malé procento (9 až 20%) je zaměstnáno na částečný úvazek, ostatní jsou buď nezaměstnaní anebo nezařazení mezi pracující.

Proč není zaměstnáno více lidí s M.R.?

Hlavním problémem je přetrvávající segregace lidí s M.R. do speciálních programů, kde se nemohou naučit nic o volbě povolání, nemají možnost osvojit si přiměřené sociální návyky pro úspěšné zaměstnání a nejsou povzbuzováni k zájmu o práci.

Ani speciální školy nedávají mladým lidem s M.R. dostatek zkušeností. Navíc po absolvování školy mnoho dospělých s M.R. zjistí, že v jejich obci neexistují žádné služby, které by jim pomohly v získání a udržení si zaměstnání. Většinou potřebují pomoc v osvojování si pracovní dovednosti a podporu při potížích s vykonáváním zaměstnání. Té se jim často nedostává.

V těchto podmínkách mívají rodiče často nízká očekávání ohledně pracovního uplatnění jejich synů a dcer s M.R.. Mají obavu, že při zaměstnání jejich děti mohou ztratit nárok na důchod a další příspěvky.

A problém je také na straně zaměstnavatelů, kteří neznají problematiku a často si nejsou jisti, zda by uměli podmínky potřebám zaměstnanců s postižením přizpůsobit.

A jaké jsou možnosti do budoucna?

V oblasti přímých služeb se v posledních letech rozvíjejí nové formy podpory lidem s M.R. na běžném trhu práce. Patří sem především podporované zaměstnání, kde je pracovníkům poskytována průběžná pomoc při získání a udržení si zaměstnání. V České republice je v programech podporovaného zaměstnání již několik desítek lidí s M.R. a postupně vznikají další agentury s cílem rozšířit tyto možnosti do všech krajů.

Je třeba mít na paměti, že rovný přístup k zaměstnání a zákaz diskriminace je stanoven zákonem.

Nepotřebují lidé s M.R. náročnější zaučení a dohled při práci?

V některých případech potřebují lidé s M.R. delší čas ke zvládnutí úkolů s jejich prací spojených. Vedoucí pracovníci budou možná muset v prvních dnech nebo týdnech jejich zaměstnání věnovat těmto pracovníkům více času. Nicméně, po zaškolení efektivita práce lidí s M.R. stoupá.

Novou možností je podpora tzv. job coache. To je odborník, který v rámci programu podporovaného zaměstnání doprovází jednotlivce s M.R. do práce a pomáhá mu v počáteční době zaškolování. Jednak pomáhá pracovníkovi ve zvládnutí pracovních úkolů, ale také navrhuje zaměstnavateli vhodné úpravy v pracovních postupech ke zlepšení adaptace pracovníka. Když je pracovník již dobře s prací seznámen, zaškolovatel je nadále k disposici pouze pro konsultace v případě potřeby.

Jsou pracovníci s M.R. spolehliví?

Lidé s M.R. jsou typicky stálí pracovníci, nemění své zaměstnání. Odměňují své zaměstnavatele loajalitou a přičinlivostí, vlastnostmi, které jsou v dnešní době u pracujících vzácné.

Lidé s M.R. mohou svým zaměstnavatelům nabídnout mnoho. V průzkumu prováděném ve státě Oklahoma v USA (Blanck, 1993) se zaměstnavatelé obecně vyjadřovali o přínosu a schopnostech svých zaměstnanců s M.R. pozitivně. Skoro všichni (96%) zaměstnavatelé uvedli, že jsou s docházkou svých zaměstnanců do práce velmi spokojeni. Více než tři čtvrtiny (78%) zaměstnavatelů bylo spokojeno s jejich pracovním nasazením, a 95% uvedlo, že tito zaměstnanci nemají větší fluktuaci než pracovníci bez postižení, pracující na podobných pracích. Více než polovina zaměstnavatelů oznámila, že je velmi spokojena s produktivitou těchto pracovníků (59%) a jejich aktivitou při práci (58%).

Studie u společnosti DuPont v r. 1990 přinesla podobné pozitivní výsledky. Jejich pracovníci s M.R. byli ve výkonu i docházce do práce srovnatelní s ostatními zaměstnanci.

Zdroj: publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, překlad Ivan Pergler, upraveno, kráceno

 Dobromysl.cz. - MÁME OTEVŘENO? o.s., 2002
Související články

Slovník na cestu za prací
Čistá a hrubá mzda, doba určitá a neurčitá, pojištění sociální a zdravotní... Nejdůležitější pojmy vysvětlené srozumitelným jazykem. celý článek

Rady jak zaměstnat pracovníky s mentálním postižením
Pokud si nadřízený doplní specifické znalosti a know-how, může se zaměstnanec s mentální retardací rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí... celý článek

Pracovní možnosti v kostce
O čem a pro koho jsou jednotlivé typy pracovních programů dostupné v ČR se dozvíte z tohoto přehledného textu. celý článek

Ženy a zaměstnání
Pokud se týká zaměstnávání lidí s mentální retardací, být ženou může být větším hendikepem než druhotné postižení tělesné, smyslové či poruchy chování. celý článek

Zaměstnávání mladých dospělých…
Budete-li dítěti pomáhat při hledání práce, nezapomínejte na jeho záliby a zájmy; aktivně je do procesu výběru zaměstnání zapojte. Jako rodiče jste pro ně tou nejdůležitější oporou. celý článek

Práva a povinnosti zaměstnavatelů
Co se změnilo po nedávné novele zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se ZTP se dozvíte zde. celý článek

Najít si nějakou práci
Máma dělá chlebíčky. Brácha to má jasný, bude dělat automechanika. Táta to má teď taky jasný, dělá maséra. Takže zbývám já… celý článek