Zaměstnávání lidí s mentálním postižením


Jak ovlivňuje mentální retardace schopnost pracovat?

Důsledky a omezení plynoucí z mentální retardace (dále jen M.R.) se liší člověk od člověka, stejně jako se liší schopnosti lidí bez M.R.. Okolo 87% lidí s M.R. je jen mírně postiženo, při přijímání nových informací a zvládání nových dovedností jsou pomalejší než je průměr. V dospělosti jsou schopní vykonávat řadu zaměstnání.

Zbývajících 13% lidí s M.R. má vážná funkční omezení. Nicméně, s dostatečnou podporou při rozvoji pracovních dovedností a vyhledávání zaměstnání, které jejich schopnostem odpovídá, mohou být i tito lidé v zaměstnání úspěšní.

Jaká zaměstnání mohou lidé s M.R. vykonávat?

Několik příkladů z praxe: ošetřovatelé zvířat, pracovníci v prádelnách, údržbáři, pomocníci v knihovnách, úředníci pro zakládání dat, poštovní úředníci, údržbáři textilních strojů, stavební truhláři, zřízenci ve zdravotnictví, skladníci, dělníci v zahradnické školce, poslíčci, kuchaři, pomocníci automechaniků, pomocníci ve strojírenství, tiskaři, montéři na lince, tovární dělníci, opraváři nábytku, pomocníci radio a TV opravářů, obsluha kopírek, prodavači v potravinách a jiných obchodech, pomocné síly v nemocnicích a jeslích, pokladníci, domovní správci, dělníci při výrobě automobilových součástek a asistenti duchovních.

Je většina dospělých s M.R. zaměstnána?

Ne. V České republice se na běžném trhu práce pohybuje jen velmi málo lidí s M.R. Nicméně ani v zahraničí není situace nijak příznivá. Poslední studie z USA ukazují, že jen 7 až 23% dospělých s M.R. je zaměstnáno na plný úvazek. Další malé procento (9 až 20%) je zaměstnáno na částečný úvazek, ostatní jsou buď nezaměstnaní anebo nezařazení mezi pracující.

Proč není zaměstnáno více lidí s M.R.?

Hlavním problémem je přetrvávající segregace lidí s M.R. do speciálních programů, kde se nemohou naučit nic o volbě povolání, nemají možnost osvojit si přiměřené sociální návyky pro úspěšné zaměstnání a nejsou povzbuzováni k zájmu o práci.

Ani speciální školy nedávají mladým lidem s M.R. dostatek zkušeností. Navíc po absolvování školy mnoho dospělých s M.R. zjistí, že v jejich obci neexistují žádné služby, které by jim pomohly v získání a udržení si zaměstnání. Většinou potřebují pomoc v osvojování si pracovní dovednosti a podporu při potížích s vykonáváním zaměstnání. Té se jim často nedostává.

V těchto podmínkách mívají rodiče často nízká očekávání ohledně pracovního uplatnění jejich synů a dcer s M.R.. Mají obavu, že při zaměstnání jejich děti mohou ztratit nárok na důchod a další příspěvky.

A problém je také na straně zaměstnavatelů, kteří neznají problematiku a často si nejsou jisti, zda by uměli podmínky potřebám zaměstnanců s postižením přizpůsobit.

A jaké jsou možnosti do budoucna?

V oblasti přímých služeb se v posledních letech rozvíjejí nové formy podpory lidem s M.R. na běžném trhu práce. Patří sem především podporované zaměstnání, kde je pracovníkům poskytována průběžná pomoc při získání a udržení si zaměstnání. V České republice je v programech podporovaného zaměstnání již několik desítek lidí s M.R. a postupně vznikají další agentury s cílem rozšířit tyto možnosti do všech krajů.

Je třeba mít na paměti, že rovný přístup k zaměstnání a zákaz diskriminace je stanoven zákonem.

Nepotřebují lidé s M.R. náročnější zaučení a dohled při práci?

V některých případech potřebují lidé s M.R. delší čas ke zvládnutí úkolů s jejich prací spojených. Vedoucí pracovníci budou možná muset v prvních dnech nebo týdnech jejich zaměstnání věnovat těmto pracovníkům více času. Nicméně, po zaškolení efektivita práce lidí s M.R. stoupá.

Novou možností je podpora tzv. job coache. To je odborník, který v rámci programu podporovaného zaměstnání doprovází jednotlivce s M.R. do práce a pomáhá mu v počáteční době zaškolování. Jednak pomáhá pracovníkovi ve zvládnutí pracovních úkolů, ale také navrhuje zaměstnavateli vhodné úpravy v pracovních postupech ke zlepšení adaptace pracovníka. Když je pracovník již dobře s prací seznámen, zaškolovatel je nadále k disposici pouze pro konsultace v případě potřeby.

Jsou pracovníci s M.R. spolehliví?

Lidé s M.R. jsou typicky stálí pracovníci, nemění své zaměstnání. Odměňují své zaměstnavatele loajalitou a přičinlivostí, vlastnostmi, které jsou v dnešní době u pracujících vzácné.

Lidé s M.R. mohou svým zaměstnavatelům nabídnout mnoho. V průzkumu prováděném ve státě Oklahoma v USA (Blanck, 1993) se zaměstnavatelé obecně vyjadřovali o přínosu a schopnostech svých zaměstnanců s M.R. pozitivně. Skoro všichni (96%) zaměstnavatelé uvedli, že jsou s docházkou svých zaměstnanců do práce velmi spokojeni. Více než tři čtvrtiny (78%) zaměstnavatelů bylo spokojeno s jejich pracovním nasazením, a 95% uvedlo, že tito zaměstnanci nemají větší fluktuaci než pracovníci bez postižení, pracující na podobných pracích. Více než polovina zaměstnavatelů oznámila, že je velmi spokojena s produktivitou těchto pracovníků (59%) a jejich aktivitou při práci (58%).

Studie u společnosti DuPont v r. 1990 přinesla podobné pozitivní výsledky. Jejich pracovníci s M.R. byli ve výkonu i docházce do práce srovnatelní s ostatními zaměstnanci.

Zdroj: publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, překlad Ivan Pergler, upraveno, kráceno

 Dobromysl.cz. - MÁME OTEVŘENO? o.s., 2002

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz