Spravedlnost v trestním řízení


 

PŘÍSTUP K SPRAVEDLNOSTI A SPRAVEDLIVÉMU JEDNÁNÍ PŘI TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Prohlášení Asociace lidí s mentálním postižením USA – the ARC

 

PROBLÉM

Osoby s mentálním postižením, které se dostanou do systému trestního práva jako oběti, svědkové, nebo obžalovaní, budou s  větší pravděpodobností čelit nespravedlnosti, pokud tento systém neuváží jejich postižení a schopnosti.

Mezi zásadnější problémy patří:STANOVISKO

 

The Arc doporučuje, aby systém trestní justice dodržoval následující principy:

·        Stávající praxe, kdy schopnost stát před soudem, trestní zodpovědnost a polehčující okolností jsou při rozsudcích zvažovány případ od případu určování, se ukázal nedostačující pro ochranu práv jednotlivců s mentální retardací. Mentální retardace v zásadě umožňuje tolik možností nedorozumění, dezinformace a nepřiměřené obhajoby, že použití trestu smrti je nepřijatelné. Lidé s mentální retardací by měli být vyjmuti z možnosti trestu smrti, ale nikoli z jiných přiměřených trestů, případ od případu.

.

Zdroj: The ARC - Access to justice and fair treatment under the criminal law, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, překlad Ivan Pergler

 

 
 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz