Jak děti motivovat


Většina z nás ráno vstává a chodí do práce ze dvou důvodů. Jednak nám práce

poskytuje vnitřní uspokojení - to je vnitřní motivace, jednak za ni dostaneme za-

placeno - to je vnější motivace. Potřebujeme obojí. Většina z nás nejezdí rychlo-

stí 160 km/h, protože to není bezpečné - tedy vnitřní motivace. Zároveň ale ne-

chceme platit pokutu nebo se dostat do vězení - což je vnější motivace. Vnitřní

i vnější motivace spolupůsobí a formují odpovědného jedince.

 

Zdůrazňujte úspěch

Z úspěchu se rodí vnitřní motivace. Když vás nadřízený v práci pochválí, vědomí

úspěchu vás povede k dalšímu nasazení. Podobně můžete úspěch využít k tomu,

abyste povzbudili vnitřní motivace vašeho dítěte. Zdůrazňujte jeho dobré chování

a správná rozhodnutí. Pocit úspěchu ho bude motivovat k ještě pilnější práci.

Kdvž dítě pochválíte za pěkně uklizený pokoj, bude z toho mít dobrý pocit a bude

se cítit úspěšné. Tím se samozřejmě zvýší jeho motivace a bude se snažit udržo-

vat si pokojík uklizený i nadále.

Mnoho dětí si vůbec nevěří a úspěch ve vlastním životě považují za nemožný.

Toto mylné přesvědčení obvykle vzniká na základě opakovaných neúspěchů. Ta-

kový stav však nemusí trvat věčně. Začněte vyzdvihovat to pozitivní, co v dítěti

je Poukazujte na jeho silné stránky a klady. Ukažte dítěti, kde se zlepšuje. Po-

vzbuďte ho, aby si důvěřovalo. Úspěch je mocná síla. Jakmile jednou zakusí ú-

spěch, zachutná mu a bude v tom pokračovat. Úspěch plodí další úspěchy.

Jednejte s dětmi tak, aby ve vás měly oporu. Když přemýšlíte o jejich budoucnosti,

soustřeďte se na úspěchy, kterých dosáhly v minulosti. Na tom základě pak

formulujte svá očekávání. Tato strategie se nazývá „formování". Když chcete

děti nějakému chování naučit, rozložte úkol do menších a jednodušších kroků.

Očekávejte pokrok, nikoli dokonalost.

Když si rozložíte složitější jednání do posloupnosti jednodušších kroků, zvy-

šuje se pravděpodobnost úspěchu. Formování vyžaduje čas.

Usilujte o postupné formování charakteru, schopností a návyků dítěte. S tím

souvisí hojné povzbuzování k větší snaze. Představme si, že úklid, na který by

běžně stačilo deset minut, trvá vašemu dítěti čtyřicet minut. Nastavte budík nebo

kuchyňskou minutku a hrajte „závod s časem". Pokud se dítěti podaří splnit úkol

v časovém limitu, pochvalte ho. V žádném případě ale nezačínejte s limitem de-

set minut - to by nejspíše vedlo k neúspěchu a zklamání. Abyste zvýšili naděje

dítěte na úspěch, nastavte časový limit na třicet minut. Oproti původním čtyřiceti

minutám je to stále ještě výrazné zlepšení. Po týdnu můžete limit snížit na dvacet

minut. Časem se dostanete až k cílové hodnotě deseti minut. Postupné formování

a zlepšování zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

 

Zdroj: Sal Severe - Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, vydalo nakladatelství Portál, 2000

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz