Víte, co je to focusing?


Tělo jako náš důležitý zdroj poznání

„Dnešní doba napomáhá vytěsnění prožitků z těla ve prospěch pobývání v mysli. Je velmi žádoucí integrovat tělo a mysl v jeden celek. Tělo je pro nás významným potenciálním zdrojem poznání.

Jako lidé jsme obdařeni vědomím, jež nás disponuje k citovým úrazům. Když se citový úraz nezhojí, opouzdřen přežívá pod prahem našeho uvědomování. Za cenu omezení naší vnitřní svobody „charakterová obrana“ v nás pomáhá vyhýbat se uvědomění bolestivých míst určitým pro nás charakteristickým způsobem, který je uložen i ve struktuře a funkci našeho těla.“ (Karel Kopřiva)

Nemálo lidí má přístup k tělesným prožitkům dalekosáhle zablokovaný a techniky vyvinuté k napravování emocionálních zranění – psychoterapie – kladou často přílišný důraz na slova a rozum a méně nebo prakticky vůbec nenabízejí možnosti nových prožitků.

Eugene Gendlin, psychoterapeut, výzkumník a filozof působící na Univerzitě v Chicagu, vedl v šedesátých letech rozsáhlý výzkum účinků psychoterapie. V něm si kladl otázku, proč se pacientům dlouhodobou terapií častěji nebo vůbec (podle Gendlina víc než polovině) nedaří vnést očekávané pozitivní změny do svého reálného života.

Po analýze tisíců psychoterapeutických sezení došel k závěru, že klienti, kteří měli později z terapie zásadní prospěch, dovedli již od počátku vnímat, jak nesou problémy ve svém těle a hledali pro tyto vágní pocity co možná nejpřesnější výraz. E. Gendlin vypracoval metodu, jak se této dovednosti naučit, a nazval ji FOCUSING.

Focusing učí orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání.

Focusing je:

• specifická dovednost, jak si uvědomovat sám sebe, respektovat svoje pocity, i ty těžké, nepotlačovat je;

• proces, jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi, naučit se chápat, co nám chtějí říci;

• přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje;

• jednoduchá technika, jak pobývat u cítěného smyslu;

• způsob, jak také vnímat pocity jiných osob, se kterými žijeme, které potkáváme, se kterými pracujeme, které jsou předmětem našeho zájmu či péče;

• dovednost, jejímž prostřednictvím můžeme vlídně pracovat i se svými těžkými pocity tak, abychom v těžších životních situacích dovedli lépe pomoci sobě i druhým.

Jedním z těch, kdo k nám přenesli metodu focusing, je PhDr. Karel Kopřiva, CSc., psychoterapeut a poradenský psycholog. V širších souvislostech o objevu Eugene Gendlina a o metodě focusing si lze přečíst v knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese (vydal Portál 1997). V loňském roce také vyšel v Portálu překlad knihy od Eugena T. Gendlina: Focusing – tělesné prožívání jako terapeutický zdroj.

Dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu může být pro někoho snadné, pro jiného složitější. Hlouběji proniknout do této dovednosti pomáhají výcviky Focusing, jež pořádá například Občanská poradna Praha, Jakubská 3, 110 00 Praha 1, Mgr. Ivan Kolář, tel.: 222 310 110, e-mail op.praha1@seznam.cz. Obohacením jsou pravidelná setkávání „fokusujících“ a vzájemná provázení.

 

Autor: Marta Dušková

Zdroj: časopis Můžeš, červenec 2004, www.muzes.cz

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz