Bydlení pro znevýhodněné osoby v EU


Směrnice pro politiku přístupu k bydlení pro znevýhodněné kategorie osob

 

 

Z práce uskutečněné v rámci projektu Rady Evropy věnovaného lidské důstojnosti a sociálnímu vylučování (Human Dignity and Social Exclusion, HDSE) vyplynulo, že přístup znevýhodněných skupin populace k bydlení, zaměstnání, sociální ochraně, zdravotní péči a vzdělávání je problémem, kterému čelí všechny členské státy Rady Evropy.

 

 

V této souvislosti zahájila v červnu 1999 činnost skupina odborníků pro přístup k bydlení (CS-LO). Tyto směrnice vycházejí ze zjištění vědecké práce (tato zjištění jsou prezentována v samostatných zprávách) a návrhů skupiny CS-LO.

 

 

Obecné principy politik přístupu k bydlení pro znevýhodněné kategorie osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.

V těchto směrnicích označuje termín "znevýhodněné kategorie osob" všechny osoby nebo skupiny osob, které jsou znevýhodněny na trhu s byty z ekonomických, sociálních, psychologických resp. jiných důvodů a které proto potřebují odpovídající pomoc, jež by jim usnadnila přístup k bydlení.

 

 

Zdroj: dokument Rady Evropy, kráceno, celý text na www.mpsv.cz

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz