O zaměstnání

Aspergerův syndrom

 

Práce a ucházení se o zaměstnání

* Pokud se ucházíte o zaměstnání, řeč těla je při pohovoru obzvláště důležitá. Musíte působit důvěryhodně a uvolněně. Očekává se též od vás, že budete sedět pěkně vzpřímeně, stále s rukama při těle nebo na stehnech a tohle všechno od vás může vyžadovat dosti úsilí. Očekává se, že budete hovořit zřetelně a k věci.

* První dojmy jsou mimořádně důležité.

* Připravte si odpovědi na co nejvíce možných otázek, které by mohly padnout, ale nepřehánějte to s jejich učením nazpaměť, bude to působit ztrnule. Je dobré nechat si v tomto bodě poradit.

* Myslete na to, co všechno víte a jaké máte vlohy.

* Ten, kdo s vámi dělá pohovor, ke konci pohovoru obyčejně nějak naznačí (použije hlavně řeč těla), zda máte, nebo nemáte šanci dostat tuto práci.

* Existují kurzy a školení, kde se učí techniky ucházení se o práci.

* Na pracovišti platí tatáž pravidla jako všude jinde, ale je tu jeden rozdíl, a sice, že něco je v zastavárně – vaše zaměstnání. To znamená, že je mimořádně důležité zachovat si čistý štít, jinak se můžete  lehce stát „obětním beránkem“, což je vážná

hrozba pro vaši práci (podívej se na překrucování pravdy).

* Pokud máte pochybnost, zachovejte klid. To je často v zaměstnání hodnocené jako dobrá vlastnost.

* Pokud jste autista, nebo osoba s AS, či se vám to zdá, nebo ne, některá povolání jsou pro vás vhodnější než jiná.

Některé příklady:

 

Vhodné povolání

Nevhodné povolání

grafický návrhář

obchodník

počítačový programátor

manažer

počítačový technik nebo operátor

advokát nebo právník

Vědec výzkumník

Policejní důstojník

Vědec – medicínský výzkumník

Lékař, dentista nebo zdravotník

Architekt

Učitel na střední škole

 

Pilot

To jsou vážená povolání, která všeobecně soustředí na jedno místo lidi, kteří mají tendenci akceptovat snad o trochu více než jiní lidé z jiných prostředí potřeby těch, kteří mají nějaké trápení. Všimněte si, že jsem schválně vybral povolání, která nejsou lehká, je mnoho povolání, na která se člověk mnohem snáze kvalifikuje.

Všechno to jsou stresová povolání, kde je rivalita, nebo kde se musí činit vážná rozhodnutí a kompromisy pod intenzivním tlakem jiných lidí.

 

 

* Na pracovišti se obyčejně každý stále snaží, abys i udržel své zaměstnání. To znamená být stále mentálně v pohotovosti a připravený, aby se předešlo nejasným situacím způsobujícím nedorozumění. Dobrá komunikace je důležitá.

* Je to smutné, ale na pracovišti se mohou vyskytnout různé zákulisní tahy a někdy to může neprávem postihnout někoho, kdo je vám sympatický a pravděpodobně ten člověk přijde o svou práci. Avšak postavením se na jeho stranu riskujete, že přijdete o práci i vy. Pokud někoho chcete obhajovat vůči vyšší autoritě, optejte se nejprve sám sebe, jestli se vyplatí riskovat.

* Dávejte si pozor na „autoritativní osoby“. To jsou lidé, kteří mají tendenci tvrdošíjně se držet předpisů, mají velký respekt před vyššími autoritami, ke mladým kolegům se chovají nadřazeně a těžko se jim argumentuje. Co je ale třeba opravdu respektovat, je fakt, že takovíto lidé mohou být zákeřnější, než by se mohlo zdát.

* Pokud děláte vlastní výzkum, můžete se dostat do situace, kdy budete chtít něco patentovat, ochránit před nechráněným kopírováním anebo mít důkaz o vašem autorství daného produktu. Nejjednodušší je udělat si kopii, dát ji do obálky a zalepenou obálku poslat poštou na vaši domácí adresu. Když vám datum na poště orazítkovaná obálka přijde domů, neotvírejte ji, ale uložte ji na bezpečné místě. Doporučená zásilka je jistější a legálně nezpochybnitelná. Taktéž si odložte každou poznámku, kterou jste si poznačili při době práce na produktu. Máte tak legální důkaz, že je to vaše dílo a nemusíte se příliš obávat, že autorství padne do nesprávných rukou.

* Asi poznáte v životě tři různé typy lidí: slabošské, rozhodné a agresivní. Pokuste se být tím rozhodným typem

 

Slabošský typ

Rozhodný typ

Agresivní typ

Hledí dolů.

Má vzpřímený, ale uvolněný postoj.

Stále stojí v tuhém, strnulém postoji.

Má sevřené pěsti (znak ušlápnosti).

Udržuje kontakt očí, pokud mluví, nebo poslouchá (víc než dvě třetiny času), přitom se dívá do tváře.

Ramena si drží překřížená.

Často mluví příliš potichu.

Má pevný stisk ruky, ale ne tuhý.

Křičí a ukazuje prstem.

Ustoupí zpět, pokud se na něj mluví.

Umí říci ne, pokud je to zapotřebí.

Bouchá pěstí do stolu.

Je lehkým soupeřem pro jiné.

Umí dát najevo, co si skutečně myslí.

Dívá se do očí, celou dobu, co hovoří.

Často se zlobí sám na sebe, třeba za to, že dovolil jiným, aby ho využívali.

Bere v potaz mínění druhých shodně jako své vlastní.

Radši vypráví, než poslouchá.

Je plachý a ve společnosti ušlápnutý.

Pokouší se s každým jednat jako se soběrovným.

Myslí si, že jeho názor je vždy ten nejsprávnější.

 Neumí přijímat komplimenty.

 

Rád říká jiným lidem, jak jsou neschopní a neužiteční.

Příliš často říká: „Můj drahý!“ a „Promiňte!“

 

Jaksi sám od sebe se vyloučí ze společnosti, je ve skutečnosti osamělý, neboť lidé cítí, že si před ním musí dát pozor.

 

(Tabulka převzata z knihy Ursuly Markham: How to deal with difficult people (Jak vycházet s problémovými lidmi)

 

 

Zdroj: Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/, slovenský překlad Autistické centrum Andreas, český překlad Dita Křiš'tanová 
Související články

Jak Pavel hledal práci
příběh 20letého muže z Prahy se skoro dobrým koncem.. celý článek

K autismu
Pokud se dá udělat definice jednou větou, tak by mohla znít: autisté musí vědecky pochopit to, co neautisté už dávno pochopili instinktivně. celý článek

Život mimo domov
cenné rady ohledně vzdělání, bydlení a života mimo domov, přijímání návštěv a používání telefonu celý článek

Jak rozeznat přátele
Je často obtížné rozeznat pravé přátele od takzvaných a pro autisty je to mnohem složitější. celý článek

Návod pro lidi s AS jak přežít
O vztazích mezi mužem a ženou, namlouvání, sexualitě, nočních výletech a konverzaci na nich, osobní bezpečnosti a nebezpečí znásilnění. celý článek

Osobní bezpečnost
o vztazích mezi mužem a ženou, namlouvání, sexualitě, nočních výletech a nebezpečí znásilnění. celý článek

Úskalí konverzace a humoru
a jak mluvit s lidmi o sportu, jak se vyrovnat s překrucováním pravdy a špatným míněním druhých lidí. celý článek

O řeči těla, očí a oblečení
Hranice je o tom nebýt příliš daleko, ani příliš blízko k někomu... celý článek

Mé dětství a jak získat to nejlepší z této příručky
Marc Segar radí lidem, kteří stejně jako on žijí s Aspergerovým syndromem, jak zvládat běžné každodenní situace. celý článek

Co je Aspergerův syndrom?
Aspergerův syndrom je druhem autismu – postižení ovlivňujícího způsob, jakým se osoba dorozumívá, a jak reaguje na jiné osoby. Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů.. celý článek