Čemu děti rozumějí v televizi

Zájmy

 „Upozornění: Pokud kašel neustoupí, navštivte lékaře,“ zní z televizní reklamy. Šárka (5 let) se ptá: „Mami, kam ustupuje kašel?“

 

John Condry, profesor psychologie na americké Cornellově univerzitě a ředitel Centra pro výzkum účinků televizního vysílání, uvádí ohledně dětské schopnosti soustředění toto: „Malé děti se dívají na kreslené filmy, protože jsou snadno ‚čitelné‘. Každý pohyb je v nich zdůrazněn tak, aby na sebe obrátil pozornost dítěte. Problém spočívá v tom, že tato ‚čitelnost‘ nahrazuje potřebu soustředění a pochopení.“

Ustavičnou změnou obrazů televize samozřejmě vábí pozornost, ale neumožňuje dětem soustředění.

Z odborných statistik vyplývá, že:

  • děti do 6 let nejsou schopny pochytit význam určité akce jako celku a zapamatovat si tutéž postavu z předchozích scén v tomtéž filmu;
  • do 7–8 let nedokážou děti skutečně sledovat film déle než 30 minut;
  • děti do 11 let nechápou ve filmu děj z minulosti zasazený do přítomnosti, přibližování a vzdalování kamery, rozdíl mezi hlavní a vedlejší dějovou linií.

 

Reklamní agentura Euro RSCG, nejvýznamnější evropská skupina v oblasti sdělovacích prostředků, koordinovala studii, kterou prováděl tým 50 psychologů, vychovatelů a odborníků na komunikaci. V této studii odborníci zkoumali, jak vzorek 450 dětí ve věku od 8 do 13 let doma sleduje televizi. Výsledky studie hovoří samy za sebe:

Jen 29 % dětí připustilo, že se jim „líbí to, na co se dívají dospělí“, zatímco 71 % suše prohlásilo: „Ne, nelíbí se mi to.“

Proč? „Protože tam pořád křičí,“ uvedla 34 % dětí. „Protože nerozumím tomu, co říkají,“ odpovědělo 29 % dětí.

17 % dětí přiznalo: „Protože se jich bojím,“ a dalších 20 % přiznalo: „Protože mě nudí.“

 

Zdroj: Nessia Laniado - Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, vydalo nakl. Portál, 2004