S průvodcem k běžným věcem


 

Petr Eisner se v oblasti integračních programů pro lidi s mentálním postižením pohybuje již pět let. V současnosti pracuje v o.s. Máme otevřeno? jako koordinátor programu Akce Pontony – projektu občanské advokacie. Je absolventem Jaboku a spoluzaložil o.s. Formika.

 

Petře, odkud se vzala myšlenka občanské advokacie?

Model občanské advokacie, podle kterého pracujeme, pochází z Velké Británie, kde je tato služba velmi rozšířená a má mnoho modelů a podob, které se liší metodicky nebo v orientaci na určitou cílovou skupinu.

 

Jak vypadá služba konkrétně?

Model, který používáme v Máme otevřeno?, pracuje s dobrovolníky a vytváří dvojice dobrovolník-uživatel, klient. Dobrovolník má v originálním překladu roli „advokáta“, my jsme však vymysleli pojmenování „průvodce“, které je pro naše uživatele srozumitelnější.

Uživatel se stýká s dobrovolníkem jednou týdně a společně tráví volný čas. Při této příležitosti je dobrovolník jeho „průvodcem“ společností, možnostmi, potřebami, životem a tím pádem i právy a povinnostmi. Program se snaží, aby si uživatel byl vědom svých práv a povinností a byl schopen v našem státě svá práva uplatňovat.

 

Jaké skupiny uživatelů přichází?

Služba je v Máme otevřeno? určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem z Prahy a okolí od 16 let výše a je nutno zdůraznit, že se nejedná o osobní asistenci, která by pasivně uspokojovala potřeby uživatele, jak je často požadováno.

 

Jak dlouho může být člověk v tomto programu?

Uživatel si v programu stanovuje jakési zakázky, které mu pak jeho „průvodce“ pomáhá naplnit. Vše samozřejmě směřuje k co největší samostatnosti uživatele. Schopnosti, dovednosti a „tempo“ uživatele jsou však určující pro celý proces.

Doba účasti v programu je neomezená a záleží na uživateli, kdy se rozhodne, že už služby „průvodce“ nepotřebuje.

 

Je občanská advokacie dostupná i v jiným městech ČR?

Obecně vzato je u nás občanská advokacie ještě v plenkách. Stále o ní ví jen málo lidí z oblasti veřejnosti i sociálních služeb. Jiná organizace kromě Máme otevřeno? zřejmě občanskou advokacii podle námi používaného modelu neprovádí. Kdyby ano, rád bych se o tom dozvěděl, kvůli případné spolupráci nebo vytváření nějaké obecněji platné metodiky pro tento program. Jiným modelem advokacie jsou skupiny Sebeobhájců, které již v ČR existují (Praha, Olomouc…). Jedná se o skupiny lidí s postižením, kteří se navzájem podporují při obhajobě svých občanských i lidských práv.

 

Co bude potřeba aby se občanská advokacie rozšířila, jaké jsou podle Tebe největší překážky?

Za překážku bych považoval ne úplně dobrou informovanost v sociální sféře.Otázkou několika let bude zřejmě už jen to, aby měla občanskou advokacii v povědomí odborná veřejnost natož laická. Stejnou cestu si prošel například program Podporovaného zaměstnávání, který je dnes již hodně známý, ale před pěti lety to byl v podstatě neznámý pojem. Další překážkou v rozšíření je otázka dobrovolnictví v ČR. Program je totiž na počtu dobrovolníku přímo závislý a počet uchazečů o účast v programu výrazně převyšuje počet přicházejících dobrovolníků.

 

Jakou výbavu, schopnosti potřebuje mít dobrovolník – průvodce?

Především potřebuje mít dobrou motivaci. Nemusí mít ani speciální vzdělání, ani zkušenosti. Podmínkou je dosažení plnoletosti, horní věková hranice však není nikterak určena.

 

Dobrovolník tedy pracuje intuitivně?

Uživateli dobrovolník předává ty věci, které sám dobře ovládá už z dětství. Je v podstatě vybaven svým dosavadním životem. Může se jednat o zdánlivě banální věci, nad kterými už v našem každodenním životě vůbec nepřemýšlíme, ale pro člověka s postižením mohou znamenat velkou překážku. Obecně se dá říci, že dobrovolník předává uživateli své zkušenosti. Pomáhá uživateli, aby si uvědomil svá práva a povinnosti, aby věděl o svých možnostech a znal zdroje informací, které potřebuje k tomu, aby naplnil své cíle.

 

Například?

Když chci příjemně strávit odpoledne, musím vědět jaké mám možnosti. Z těch si vyberu například návštěvu kina, ale dále musím získat informace, co se v kině promítá a od kolika hodin a jak se do kina dostanu.

 

Mohl bys ze své praxe pojmenovat nejpalčivější potřeby uživatelů, které OA pomáhá řešit?

Mezi nejfrekventovanější cíle uživatelů patří orientace ve městě, cestování MHD, zacházení s penězi, vyhledávání nejrůznějších informací, komunikace… Další skupinu cílů tvoří navazování nových vztahů (lidé chtějí nové kamarády) nebo také hledání partnera či partnerky. Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí, ať už se to týká možností trávení volného času nebo třeba vzdělávání a pracovního uplatnění.

 

A koordinátor? Co Ti tahle práce dává, kde bereš inspiraci, motivaci, sílu?

Inspiraci mám vždycky v lidech a to pro všechno co v životě dělám. Tahle práce mě prostě baví a líbí se mi, že se s dobrovolníky můžeme zasloužit o to, aby se vyrovnaly možnosti mezi lidmi s postižením a bez. Je to občas trochu boj se společností a předsudky, ale to mě právě baví. Problémů je ale samozřejmě dost a bez supervizí bych se neobešel.

 

Petře díky za odpovědi.

 

vl, leden 2004/ Více informací o programu Akce pontony najdete na stránkách občanského sdružení Máme otevřeno?.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz