Proč zaměstnávat

Práce

 Chcete mít motivovaného zaměstnance? Chcete splnit zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, aniž byste museli hledat náhradní plnění? Chcete dát příležitost člověku, který má menší šance na pracovní uplatnění? Chcete snížit svůj daňový základ pro letošní rok a přitom podpořit celospolečensky prospěšnou činnost? Nebo chcete prostě konat dobré skutky?

Potom je na místě zajímat se o podporované zaměstnávání. Tato služba se snaží účelně propojovat dvě cílové skupiny – občany s postižením, kteří chtějí pracovat na otevřeném trhu práce, a zaměstnavatele, pro které může být zaměstnání těchto pracovníků z různých důvodů žádoucí.

Pokud se firma rozhodne zaměstnat uchazeče o zaměstnání v rámci služby PZ, má to pro ni tyto výhody:

  • Nekomplikované splnění státem stanoveného podílu pro zaměstnávání lidí se ZPS.
  • Snížení daně o částku 18 000,- Kč za každého zaměstnance se ZPS a o 60 000,- Kč za každého zaměstnance se ZPS s těžším postižením.
  • Snížení mzdových nákladů díky státní dotaci na vytvoření společensky účelného pracovního místa pro dlouhodobě nebo opakovaně registrované uchazeče o práci, ke kterým se řadí také lidé s postižením.
  • Odstranění přesčasové práce a efektivnější využití ostatních zaměstnanců, protože pomocnou práci může dělat pracovník s postižením při možnosti uzavření dohody na částečný úvazek.
  • Získání motivovaných a stálých zaměstnanců, protože lidé s postižením si většinou velmi váží svého pracovního uplatnění a často mají zájem i o práci pro ostatní zaměstnance neatraktivní.
  • Zvýšení prestiže firmy v očích veřejnosti na základě deklarovaného vstřícného postoje k lidem s postižením.

Agentury pro podporované zaměstnávání mohou zaměstnavateli bezplatně pomoci

  • s vyřizováním administrativních záležitostí při přijetí zaměstnance,
  • se zaučením a s další podporou zaměstnance přímo na pracovišti formou osobní asistence,
  • poradenstvím v legislativních otázkách týkajících se zaměstnání osob se zdravotním postižením a při individuálním řešení naprosto konkrétních situací.

 

Zdroj: Stejná šance, www.stejnasance.cz

 
Související články

Podporované zaměstnávání v evropských zemích
PZ vzniklo v 70. letech jako alternativa k tradičním službám v oblasti zaměstnanosti, které se ukázaly jako neúčinné. celý článek

Organizace poskytující podporované zaměstnávání
Hledáte podporu při uplatnění na běžném trhu práce? Služeb podporovaného zaměstnávání můžete využívat možná už i ve vašem regionu - přínášíme aktuální seznam agentur pro PZ vydaný Českou unií pro podporované zaměstnávání. celý článek

Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. celý článek