K autismu


 Osobní hloubková analýza problému

 

* Osobně věřím, že nejlepším způsobem, jak „zdolat" autismus, je mu porozumět.

* Autismus je způsobený různými biochemickými procesy, které mají vliv na způsob, jak se vyvíjí mozek.

* Nějaký čas jsem si myslel, že mozky autistů mají trochu odlišnou strukturu, a tedy neuronové impulzy (vzruchy) mají větší tendenci kmitat ve svislém směru zeshora dolů (literární, doslovné, suchopárné myšlení bez fantasie) a menší tendenci přenášet se v bočním směru (laterální myšlení, beroucí v úvahu i postranní, boční souvislosti souvislosti, kontext). Tento fenomén by měl platit po celém mozku, a ne pouze lokálně v jeho určitých částech. Počítačové emulace neuronových sítí s důrazem na přenos informací ve svislém směru nahoru dolů (jako v autistickém mozku) ukázaly vynikající výsledky , co se týče paměti na detaily, ale zdůrazňovaly menší schopnost rozlišovat věci.

* V mnohem větší a komplexnější škále skutečného mozku to znamená, že neautisté si více uvědomují kontext (souvislosti) a autisté si uvědomují více detaily. Autisté jsou lepší v logických problémech a horší v intuici. To však nutně neznamená, že autisté by měli mít vynikající paměť, právě naopak, nemusí mít o některých věcech ani ponětí. Zvýšená senzorová citlivost a stálé si připomínání detailů, ze kterých jsou mnohé nepodstatné, může být nikdy nekončícím zdrojem roztržitosti, neschopnosti se koncentrovat a efektivně „získávat a vstřebávat informace" - vzdělávat se. Konec konců, někdy může být získávání informací o kultuře, ve které žijete - a zvlášť v dnešní západní kultuře, která podle mě trpí kulturní přetažeností - obzvláště těžké (podívej se na obecné znalosti).

* Dnes myslím, že pravděpodobně hlavní příčinou autismu je zvýšený sklon k přehodnocování předcházejících myšlenek (proto opakování a rituály). Následná kapacita pro intuici a uvědomování si souvislostí je redukována.

* Aby člověk zhodnotil společenskou situaci, potřebuje posbírat co nejvíce signálů, faktů, postřehů, poskládat je narychlo dohromady a zhodnotit podle toho situaci. Finální dedekce má často větší cenu než součet jednotlivých faktů.

* Pro autistu je taktéž velmi obtížné „najít rovnováhu, přiměřenost" v reagování, jednání a při vytváření úsudků a závěrů (což je vlastně schopnost adaptace na „sled událostí" a přizpůsobení se okolnímu světu a dané situaci - jinak prastará to strategie k přežití, zvláště důležitá ve společenské oblasti života).

* Mnoho problémů, se kterými se člověk s Aspergerovým syndromem setká, může potom chápat jako nevysvětlitelný nekonečný sled nešťastných náhod. Jediný způsob, jak můžete tento frustrujíccí pocit částečně potlačit je, že budete považovat vaše problémy za výzvy, ane za překážky.

Skutečně nechci, aby si lidé mysleli, že jedna definice autismu nebo Aspergerova syndromu postačuje, ale pokud se to dá vůbec vysvětlit jednou větou, tak by mohla znít: Autisté musí vědecky pochopit to, co neautisté dž dávno pochopili instinktivně.

 

Jsme velmi vděční Marcovým rodičům za jejich pomoc a podporu při uveřejnění tohoto díla, které je takto přístupné široké veřejnosti. Zaslouží si to.

Marc Segar spáchal v roce 1997 ve 23 letech sebevraždu a napnil všechny, kteří jej a jeho dílo znali, hlubokým smutkem a rozčarováním. Cítili jsme, že jeho smrt nás okradla o inspiraci, kterou jsme mohli očekávat. I přes Marcovu krátkou životní dráhu začaly jeho myšlenky hrát důležitou roli v našem nazírání na věci.

Velmi nám chybí.

 

Marc Segar - Zvládanie ťažkostí: Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom /Coping: A Survival Guide for People with Asperger Sundrome/, slovenský překlad Autistické centrum Andreas, český překlad Dita Křišťanová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz