Jak rozpoznat Aspergerův syndrom


Jistě jsme všichni již četli příběhy slavných lidí, kteří pravděpodobně trpěli Aspergerovým syndromem, nicméně nikdy u nich nebyl diagnostikován. Patří mezi ně například Albert Einstein nebo Thomas Jefferson. Tito lidé žili nebo dospěli v době, ve které ještě diagnóza Aspergerova syndromu nebo vysoce funkčního autismu nebyla známá. Nikdo tedy nemůže s jistotou tvrdit, zda skutečně daným stavem trpěli. Každopádně se u nich vyskytují obecné charakteristiky dospělých jedinců, u kterých v dnešní době bývá diagnóza Aspergerova syndromu stanovena.

Jaké jsou tyto společné charakteristiky? Jak si někdo může být jistý, že je člověkem s nerozpoznaným Aspergerovým syndromem? Existuje nějaká pomoc pro dospělého jedince s touto diagnózou? Tyto tři otázky jistě planou v myslích značného počtu lidí.

Ve Velké Británii existuje organizace The Cambridge Lifespan Asperger Syndorme Services (CLASS), která pracuje s dospělými (tzn. staršími 18 let) pacienty trpícími Aspergerovým syndromem. Tato organizace vypracovala seznam deseti jednoduchých otázek, které napomáhají při identifikaci osob, které vykazují obecné charakteristiky pacientů s Aspergerovým syndromem:

 

 

Nicméně ani to, když člověk vyhovuje všem výše zmíněným charakteristikám, nemusí to nutně znamenat, že dotyčný jedinec je pacient s nediagnostikovaným Aspergerovým syndromem. Znamená to jednoduše pouze to, že vykazuje charakteristické rysy, které jsou obvykle klasifikovány u pacientů s Aspergerovým syndromem.

Přesné posouzení a případné stanovení diagnózy musí určit odborník dle diagnostických kritérií DSM-IV.

 

Zdroj: About.com, česká verze byla připravena díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Chaloupková

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz