Zaměstnávání mladých dospělých…


Pokud již vaše dítě dosáhlo dospělosti, pravděpodobně byste uvítali informace o dostupném zaměstnání, jež by mohlo vykonávat. Někteří mladí lidé jsou schopni hledat a najít si práci sami, nicméně ti, kteří trpí kognitivními obtížemi, pravděpodobně budou potřebovat pomoc.

Pro jedince s vážným postižením, jako je například mentální retardace nebo autismus, jsou k dispozici tři typy zaměstnání. První z nich nazýváme konkurenční. Zpravidla při něm nebývá nutná dlouhodobá podpora, člověk s postižením dostává běžnou tržní mzdu a je mu svěřena obvyklá dávka zodpovědnosti. Konkurenční prostředí nabízí takové příležitosti jako například obsluha v restauraci, práce u přepážek, vybavování automobilů, sekretářské práce, práce v továrnách nebo archivech.

Druhým typem je podporované zaměstnávání. Člověk s postižením pracuje společně s lidmi bez postižením. U tohoto typu zaměstnání se člověku s postižením dostává průběžné podpory po celou dobu zaměstnání, nicméně její rozsah se postupně může snižovat podle toho, nakolik je schopen samostatně plnit své povinnosti.

Třetím typem je chráněné zaměstnání. Jde o typ činností, které lidé s postižením nevykonávají samostatně, nýbrž docházejí do speciálních prostor vyhrazených k tomuto účelu práce. Tento typ zaměstnání bývá finančně podporován státem. Je to volba především pro osoby s nejtěžšími kognitivními omezeními. Mezi takové práce se řadí například šití, obalové služby nebo různé druhy zakládání a archivace.

Budete-li dítěti pomáhat při hledání práce, nezapomínejte na jeho záliby a zájmy; aktivně je do procesu výběru zaměstnání zapojte. Jako rodiče jste pro ně tou nejdůležitější oporou. Právě vy byste mu měli navrhovat, jaká práce by pro ně mohla být vhodná, co by ho mohlo zajímat, co by dokázalo; vy byste ho měli v hledání směrovat a případně mu zajistit i dopravu do práce.

Prvním krokem k úspěšnému nalezení vhodné práce je včasné seznámení dítěte s pracovními možnostmi, mělo by si promluvit s výchovným poradcem o svých možnostech a schopnostech. V neposlední řadě je vhodné, ne-li přímo doporučeníhodné, obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu a požádat odborníky o názor na volbu povolání. Je-li to jen trochu možné, mělo by dítě získávat praktické zkušenosti s prací – dobrovolnou aktivitou či brigádami – aby si ujasnilo, jaké jsou jeho silné a slabé stránky; aby mělo možnost vybrat si několik oblastí, které ho zaujmou. Teprve pak by mělo začít s vlastním hledáním práce.

Úspěch při hledání zaměstnání klade nároky na rodiče, odborníky a ostatní osoby, které dítěti pomáhají. Dítě musíme v první řadě povzbuzovat, aby se chtělo zapojit do pracovního procesu. Zároveň si však musí uvědomovat svá omezení a možnosti adaptace na nové prostředí a požadavky. „Opravdová“ práce je velmi hodnotnou zkušeností jak pro člověka s postižením, tak i pro jeho zaměstnavatele.

Zdroj: publikováno s laskavým svolením the Arc of the United States, česká verze byla připravena díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Chaloupková, redakce Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz