Kdy začít s alternativní komunikací?


V praxi se často setkáváme s tím, že se zbytečně dlouho čeká, až se dítě tzv. rozmluví (ať už spontánně či za pomoci logopedie). Dítě se pak k podpůrným metodám komunikace dostává až na konci předškolního či v mladším školním věku - tedy v době, kdy už je jasné, že ostatní metody nepomáhají.

Kdy tedy s AAK začít? V případě dětí, u kterých můžeme očekávat problémy s vývojem řeči (děti s Downovým syndromem i jiným mentálním postižením, děti ohrožené vznikem DMO), lze některé metody AAK využívat v podstatě od narození, u těch ostatních v okamžiku, kdy se začne vývoj řeči výrazně opožďovat. Musíme mít přitom na paměti, že v raném věku takové postupy mají podpořit komunikační dovednosti dětí i vývoj mluvené řeči, ne mluvenou řeč nahradit.

Pod užíváním AAK u dětí v raném věku není nutné si představovat žádný složitý nácvik ani nějaké neobvyklé postupy. Stačí, pokud se budeme držet následujících zásad:

Tato opatření podporují nejen vývoj mluvené řeči, ale navíc pomáhají dítěti, u něhož se mluvená řeč nerozvíjí úplně optimálně, užít pro dorozumění jiný komunikační prostředek (manuální znak, předmět, fotku). Zároveň vytvářejí podmínky pro budoucí užívání složitějších komunikačních pomůcek.

S podporou komunikačních dovedností dětí v raném věku mohou rodinám pomoci také střediska rané péče www.ranapece.cz

Zdroj: CAAK, www.alternativnikomunikace.cz

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz