Autistické myšlení a intelekt


Autistické myšlení a intelekt je velkým tématem, o němž vlastně uvažuji již 19 let. To je totiž věk mé dcery. Její IQ bylo označeno jako slabší průměr. Přitom, ( rodič je vždycky v nevýhodě, protože je podezříván, že na svém dítěti nechce vidět ty slabiny - zkušenost z několika škol) jsem toho názoru, že její IQ je minimálně průměrné, v mnoha případech ale velmi nadprůměrné. Přitom chápu, že nezasvěcenému pozorovateli se skutečně může jevit jako člověk s IQ podprůměrným.

Problém totiž není podle mého názoru v kapacitě a rychlosti mozku ale v čemsi co je mezi mozkem, zrakem, sluchem, hmatem atd. Jinými slovy, jako kdyby vysoce funkční mozek naprosto schopný jakékoliv abstrakce byl oddělen od vnějšího okolí tlustou zdí. Jako kdyby jste nevidomého člověka považovala za hloupého, že nepoznal co je na obrázku a hluchému byste se divila, že nereaguje na vaše věty atd.

U aspíka toto platí v celém spektru vnějších podnětů. Aspík nejedná nelogicky, ale hyperlogicky. On totiž svým mimořádně cvičeným mozkem musí dopočítávat ty vjemy které mu jeho smysly nebyly zpřístupněny. Obraz jeho světa je mozaika, kde chybí kameny, které nám nechybí. On je svojí abstrakcí musí doplňovat a to chvíli trvá. Z našeho pohledu je nemožný, protože nechápe to, co my chápeme okamžitě. Jenomže jeho nevýhoda se může stát obrovskou výhodou , kdy jeho často geniální mozek dopočítá to, co nevidíme my. Vezměte si elektron, čas, rychlost světla atd. To všechno jsou ta témata na něž jsme krátcí.

Znám tři aspíky přibližně stejného věku, kolem 20 let. Všichni tři mně připadají jako pozorovatelé v lodním koši. Oni vidí cosi na obzoru, co nevidím já. Popisují to a já si to nedovedu představit. Na druhé straně ovšem nechápou, co se děje na palubě pod nimi, a já jim to nedokážu vysvětlit, protože oni jsou plně ponořeni do děje na obzoru. Aspíci jsou vzácní, úžasní, jedineční a zajímaví svým nestandardem. Kontakt s nimi může být obohacující. Ne ale pro všechny.

Autor: Ing. Oldřich Vojta

Zdroj: APLA Jižní Morava, http://brno.apla.cz/

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz