Kranio-sakrální terapie

Terapie

 

Kranio-sakrální terapie (někdy též nazývaná osteopatie) je bezbolestné, jemné, ale přitom velmi účinné neinvazní ošetření. Jeho cílem je nastolení energetické rovnováhy v organismu pomocí jemného působení hlavně na kosti lebky, ale i na pánve, žebra, páteř, dolní končetiny, uši nebo bránici.

Kranio-sakrální systém se skládá z membrán, které obklopují nervový systém (mozek a míchu), z kostí cranium (lebka) a sacrum (křížová kost), jež jsou připojeny k těmto membránám. Dále jej tvoří fascie (povázka), která propojuje membrány s ostatními částmi těla, a mozkomíšní tekutina. Všechny tyto součásti pulsují vyrovnaným pohybem (kraniální rytmus). K zachování zdraví je nezbytný volný tok tekutiny ve všech tělesných tkáních. Jakékoliv překážky nebo omezení mají za následek dysfunkci nebo chorobu. Uvolnění těchto blokád vede k opětovnému nastolení rovnováhy organismu.

Terapie, o které je řeč, pracuje s kranio-sakrálním systémem a využívá přítom pulsace mozkomíšního moku. Ten jen proudí do mozku a prodloužené míchy a z páteře pak do celého těla a pulsuje 8-12x za minutu. Někdo má rytmus rychlejší, jiný pomalejší. Čím více je tělo zrelaxované, tím je puls tekutiny pomalejší. Nejlepšími klienty jsou lidé, kteří touží po sebepoznání a jsou ochotní naslouchat svému tělu. Je důležité, aby se terapeut v úvodu naladil na vlastní rytmus - to je hlavní předpoklad úspěchu. Pak se osteopat jemně dotkne klienta.

Díky dotyku se probudí informace, jež jsou obsaženy ve všech kostech i tkáních. Informace, uložené v kostech a tkáních, mohou začít proudit. Terapeut se může po vlnách klientovy energie pohybovat v organismu a zjišťovat energetické bloky. Rovněž nabídne tkáni klienta informace, které může vnímavý člověk využít jako impuls k sebeuzdravování. Jde vlastně o to, probudit v každém jeho vlastního léčitele. Zvenku tato terapie vypadá velmi pasivně. Uvnitř však oba - terapeut i vnímavý klient - cítí vlny různé intenzity i rychlosti. Tato metoda je o vnitřní svobodě. Terapeut nic neovlivňuje, jen nechává svoji energii v kontaktu s energetickými informacemi klienta. Ten se pak může svobodně rozhodnout, zda je využije a dovolí spustit samoléčebný proces, nebo ne. Tělo každého z nás je schopné si najít cestu k uzdravení, jen jsme se sami sobě příliš vzdálili a neumíme už vlastnímu organismu naslouchat.

Cílem terapie je identifikovat zdroj energetických blokád, uvolnit překážky, a tím docílit správného toku tekutiny a energie a obnovit tak harmonické funkce postižených oblastí.

Každý člověk má uvnitř těla kranio-sakrální systém, který se rytmicky pohybuje nepřetržitě po celý život.

Terapeut pracuje tak, že osteopat položí ruce na diagnostikované místo a to tak, že jednu ruku dá zespod na energetickou cystu a druhou shora. Správnost diagnostikovaného místa ověří tím, že sleduje, zda se zde zvyšuje napětí a odpor tkáně, nebo tím, že sleduje aktivitu kranio-sakrálního rytmu, který by se měl v souvislosti se správnou diagnózou energetické cysty zastavit. Pak dá tiché svolení klientovu tělu udělat cokoliv, co mu v danou chvíli připadá správné. Ruce jsou přiloženy, dokud se neprůchodné nebo omezené oblasti neuvolní. Když je nastolen správný pohyb všech součástí kranio-sakrálního systému, dojde k zapojení samohojícího mechanismu, který úpravu stavu dokončí.

Žijeme v nezdravém životním rytmu a právě osteopatie může pomoci správný rytmus znovu navodit. Tělo ví, tělo má veškeré potřebné informace. My je jen neslyšíme. Probudit náš vnitřní hlas může právě zkušený osteopat.

Délka sezení je individuální - záleží vždy na každém z nás, zda a jak jsme ochotni nechat naše tkáňové informace promluvit. Terapii je nutné vždy opakovat - není možné člověka vyléčit při první návštěvě. Lidé si však musí uvědomit, že odbourávání a rozpouštění traumat a eergetických bloků je vždy pozvolné, mnohdy jde o několikaměsíční proces.

Terapie je zaměřena na harmonizaci celé osobnosti, proto může pomoci téměř komukoliv. Důležité ale je, aby pacient sám sobě pomoci chtěl. Úspěšně se terapie používá u kojenců, ale i u starších lidí. Děti mohou být ošetřováni dokonce i při jídle nebo ve spánku.

 

Terapie je vhodná při následujících potížích:

- alergie,

- astma,

- migrény,

- deprese,

- epilepsie,

- glaukom,

- vysoký tlak,

- nespavost,

- psychické potíže,

- premenstruační syndrom

 

Pomoci může také dětem:

- hyperaktivním,

- s poruchami učení,

- s mentální retardací,

- po mozkové obrně

 

Kranio-sakrální terapie

- je úzce spojena s terapeutickou prací s tkáňovou pamětí, objevováním a uvolňováním energetických cyst a SE (somatoemocionální) uvolněním;

- je úspěšně využívána v kombinaci s dalšími terapiemi: masáží shiatsu, aromaterapií, kosmetickou masáží...

 

Zdroj: SONS - IS Braillnet  a Shiatsu.cz
Související články

O rehabilitační metodě ABR
Tato velmi zajímavá nová metoda vychází z faktu, že v případě poškození mozku dochází ke zhroucení celého systému vnitřních orgánů a struktur. celý článek

Petö, Bobath, Vojta - která terapie je ta správná?
Cíl těchto 3 terapeutických linií je jednotný- samostatnost a odpovědnost lidí s mozkovými hybnými poruchami za sebe sama. Cesta k němu je ovšem pojímána rozdílně. celý článek

Masáže dětí a kojenců
Dotekové relaxační techniky pomáhají zlepšit projevy lehké mozkové dysfunkce, dokonce i některé projevy Downova syndromu i autismu, mohou zlepšit stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj. celý článek

O dotýkání se
Hmatové dojmy pomáhají dítěti uvědomit si hranice svého těla, pomáhají duši na cestě do těla. Na straně druhé je hmat tím smyslem, ve kterém splývá vnímání předmětu (nebo osoby) s vnímáním vlastní bytosti, vlastní existence. celý článek

Léčivá aromatická masáž
Pokud máte například bolesti zad, cítíte se celkově vyčerpáni, řešíte nějaký životní předěl a hledáte všechny prostředky, jak svoji těžce zkoušenou psýché podpořit, je aroma-masáž vynikajícím pomocníkem. celý článek