Problém opatrovnictví

Právo

Dobrý den,

poprvé jsem si dnes prohlížel Váš web a velmi mne zaujal. Chtěl bych se Vámi podělit o jednu osobní zkušenost a rád bych znal názor vašich čtenářů na možnosti řešení situace.

Máme mentálně postiženého syna (jeho postižená vyžaduje neustálý dozor) a po dovršení jeho 18 let jsme soud požádali o zbavení způsobilosti k právním úkonům a ustanovení opatrovníka (otce, tedy mne). Vše proběhlo relativně hladce, ale při jednání na opatrovnickém oddělení soudu nám mj. příslušná úřednice sdělila, že nám 1x ročně zašle jednoduchý dotazník, kde popíšeme jak se syn má a zda navrhujeme případná další soudní opatření k zajištění jeho práv. Tento způsob náš velice zarazil a vnímáme jej jako systémovou chybu příslušného zákona. Soudní úředník, resp. oddělení na jedné straně vystupuje jako garant práv nesvéprávné osoby, na druhé straně jí "stačí" prohlášení opatrovníka (může to být kdokoli, nejen rodič) zaslané poštou. Mimochodem občas jsou v TV zprávách zveřejněny případy, kdy i rodič mentálně postižené dospělé osoby ji týrá apod. (v takovém případě samozřejmě vyplní prohlášení pro soud lživě). Mentálně postižená osoba se neumí nijak bránit. Domníváme se, že by příslušný soudní úředník měl mít zákonnou povinnost alespoň 1x ročně opatrovníka a jemu svěřenou osobu osobně navštívit a seznámit se s tím, jak postižený člověk žije a zda nějak nestrádá. Neumíme si představit, že jednou bude opatrovníkem našeho syna úplně cizí osoba, které může být lhostejný jeho osud a nebude žádný zákonný prostředek garantující řádnou ochranu jeho práv.

Můžete mi prosím napsat, kam bych se mohl obrátit? Případně zda k tomuto problému máte nějaké další poznatky.

Předem děkuji

Přeji hezký den

Kamil Vašák

kamil.vasak@seznam.cz

 
Související články

Způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví
Výběr z občanského soudního řádu - paragrafy upravující řízení o zbavení, omezení či vrácení způsobilosti k právním úkonům a řízení opatrovnické. celý článek