Jednoúčelový mobilní telefon jako pomocník

Pomůcky

Pro integraci osob s mentálním postižením, zvláště pro mladé, je důležitá možnost samostatného cestování veřejnými dopravními prostředky. Existuje již mnoho zkušeností s výcvikem užívání veřejné hromadné dopravy pro pravidelnou dopravu na příklad do chráněné dílny nebo učebního střediska. Takový výcvik nebývá snadný a přes to se naskytnou situace, ve kterých se postižený těžko sám rozhoduje, co dělat.

Domníváme se, že existuje jistá možnost jak integraci a osamostatnění postižených osob pomoci, kterou chceme tímto diskutovat na těchto stránkách:

Vhodnou modifikací software a možná i hardware nějakého jednoduchého typu mobilního telefonu redukovat jeho funkce na zajištění jednoduchého spojení v případě nějakého problému s rodičem, opatrovníkem, možná s nějakým místním speciálním centrem pomoci.

Takovýto upravený mobilní telefon s poze jedním tlačítkem pro vysílání by se snadno ovládal a mohl by zprotředkovat radu nebo přivolat přímou pomoc kdykoli, třeba když klient zabloudí nebo mu ujede tramvaj. Z druhé strany by dával i možnost jisté kontroly pohybu klienta.

Účelem tohoto článku je zjistit názor co nejvíce rodičů, profesionálních opatrovníků a dobrovolníků, kteří se problematikou mentálně postižených zabývají, na uvedenou možnost a současně najít optimální specifikaci zadání pro potřebné úpravy zvoleného typu mobilu a také zjistit, kolik takovýchto upravených mobilů by se v naší republice využilo. Pokud se ukáže, že uvedený nápad je rozumný, organizace se obrátí na společnosti, vyrábějící a provozující mobilní telefony s projednáním technické a obchodní stránky jeho realizace.

Současně se tímto obracíme na ostatní české i zahraniční organizace, zabývající se problematikou integrace lidí s mentálním postižením o vyjádření jejich názorů na popisovanou možnost. Také jsme již kontaktovali přímo jednu význačnou organizaci v USA, zda již o podobné možnosti neuvažuje nebo dokonce ji nepřipravuje.

Autor: Ing. Ivan Pergler

Názory a reakce na tento článek zasílejte prosím přímo autorovi na ivan.pergler@c-box.cz nebo přímo do redakce{zavináč}dobromysl{tečka}cz.

 
Související články

S mobilem snadněji
Dcera se naučila už samostatně jezdit do práce a zpět a několik dalších cest, které se pravidelně opakují. Vlastní mobil, kterým hlásí, ze je všechno v pořádku nebo naopak ze se něco mění, což mě velmi uklidňuje. celý článek