Zármutek nad smrtí blízké osoby I.


 

Smrt – nepříjemné a neobvyklé téma

Možná jste rodič či sourozenec dospělé osoby s mentálním postižením nebo takovémuto člověku v rámci své práce pomáháte. Jste někým důležitým v životě tohoto člověka, někdo, ke komu si chodí pro radu a podporu. Jak si však poradíte s tématem smrti blízké osoby?

· Je vám nepříjemné, když myslíte na smrt?

· Bojíte se někdy, že by někdo z vašich blízkých mohl zemřít?

· Je pro vás těžké představit si, jak byste se sami vyrovnávali se smrtí blízké osoby a ještě k tomu byste měli v této těžké situaci pomáhat člověku s mentálním postižením?

· Vyhýbáte se tématu smrti, protože se vám zdá příliš smutné a zdrcující?

· Máte pocit, že vám schází vědomosti či dovednosti, abyste mohli pomoci dospělému člověku s mentálním postižením, který se právě vyrovnává s úmrtím někoho blízkého?

Jestliže jste na některou z otázek odpověděli „ano“, určitě nejste sami. Smrt je totiž téma, kterému se většinou vyhýbáme. Jen málo lidí projde odborným školením vztahujícím se k tematice smrti a zármutku. Přesto my všichni, pokud budeme žít dost dlouho, velmi pravděpodobně prožijeme zármutek nad smrtí někoho z rodiny či přátel. Učíme se tedy ze zkušeností. Ale můžeme se ptát, zda je tato zkušenost jiná pro člověka s mentálním postižením. Můžeme se také obávat, jak budeme schopni pomoci druhému, především někomu, kdo s obtížemi chápe, co se kolem něj v takové chvíli děje.

Jestliže vás téma smrti uvádí do rozpaků nebo si nejste jisti, jak pomoci někomu s mentálním postižením, když mu zemře blízká osoba, pak jsou následující řádky určeny právě vám. Doufáme, že se po přečtení publikace budete cítit jistěji a že vám poskytnuté informace budou k užitku.

 

Říct, nebo neříct

S dospělými lidmi s mentálním postižením bychom měli hovořit o smrti, a to hned z několika důvodů:

· Smrt je součástí života. Chceme-li lidem s postižením zajistit co „nejnormálnější“ život, nemůžeme je chránit před důležitými skutečnostmi. Rozhodně bychom je měli připravovat na negativní zážitky a hovořit s nimi o tom, co smrt blízkého člověka s sebou přináší, než je pouze chránit.

· Uvědomme si, že jejich představy mohou být dokonce horší než skutečnost. Jestliže jim o smrti neřekneme, zemřelá osoba jim bude scházet, ale oni nemusejí porozumět tomu, co se stalo. Například si mohou myslet, že je daný člověk už neměl rád, a proto odešel, nebo si mohou myslet, že jim blízkou osobu někdo odvezl a pak se vrátí i pro ně.

· Mohou slyšet, jak si ostatní o smrti povídají, nebo si dokonce mohou přečíst nekrolog v novinách. Mohou prožívat zlost, smutek, nebo si myslet, že je jejich nejbližší přehlížejí, když jim neřeknou o tak důležité události.

· Jestliže jim upřeme možnost mluvit o ztrátě a vyjádřit emoce, mohou se s případnou ztrátou blízké osoby vyrovnávat velmi obtížně.

 

Pojetí smrti

Obecně vzato abstraktní pojmy jako smrt mohou být pro člověka s mentálním postižením těžko pochopitelné. Proto se mnoho lidí ptá, čemu vlastně dospělí lidé s mentálním postižením v souvislosti se smrtí rozumějí. Na to neexistuje ani rychlá ani jednoduchá odpověď. Schopnost chápat je u lidí s mentálním postižením velmi rozdílná. Něčí chápání je ovlivněno životními zkušenostmi a schopnosti myslet a uvažovat. Čemu jeden člověk rozumět může, druhý nemusí. Někdy se stupeň porozumění určuje velmi obtížně, především v případě lidí, kteří slovně příliš komunikují.

Nehledě na to, čemu dospělý člověk s mentálním postižením v souvislosti se smrtí rozumí, nesmíme zapomínat, že když mu zemře blízká osoba, prožívá ztrátu. Přestože pojmu smrti nerozumí, pravděpodobně mu bude zemřelá osoba scházet a při vyrovnávání se s touto ztrátou by mu pomohla naše podpora.

 

Jak říct dospělému člověku s mentálním postižením o smrti blízké osoby

Říct někomu o smrti blízké osoby je vždy obtížné. Je-li onou osobou právě člověk s mentálním postižením, je dobré mít na paměti následující doporučení:

· Snažte se tuto smutnou zprávu neoddalovat. Jestliže mu o smrti neřekneme co nejdříve, hrozí riziko, že se o ní náhodou dozví od jiných lidí, nebo se bude cítit odstrčený, protože se to ostatní dozvěděli dřív.

· Najděte si klidné místo, kde se člověk s postižením bude cítit příjemně.

· Pečlivě si připravte první větu. Řekněte například: „Musím ti říct něco smutného.“

· Říkejte pravdu.

· Používejte jednoduchá vyjádření, kterým podle všeho názoru porozumí. Například raději používejte slovo „zemřít“ než „odejít na věčnost“ apod.

· Snažte se vyhnout větám, které by mohly být mnohoznačné. Například řekněte „Tvého psa přejelo auto a zemřel,“ nikoli „Tvůj pes odešel“. Řekněte „Zemřel dědeček“, místo „Ztratili jsme dědečka“.

· Uvádějte jednoduché detaily, které mu usnadní orientaci. Připomeňte mu drobnosti, které už možná viděl nebo slyšel. Například řekněte: „Pamatuješ, jak tvoje maminka nemohla mluvit, když jsme jí včera viděli, a jak hodně spala? V hlavě totiž měla nemoc. Říká se tomu mozková příhoda. Dneska měla další mozkovou příhodu. Doktoři se jí snažili pomoct, ale nepodařilo se jim to, protože byla moc nemocná, a umřela.“

· Zeptejte se, jestli má nějaké otázky.

· Jestliže prožíváte zármutek, neskrývejte ho. Svěřte se mu se svými myšlenkami a pocity. Prožívejte zármutek spolu.

· Ujistěte ho, že mu pomůžete vy i ostatní.

 

Pokračování příště

 

Zdroj: The Arc - Mentální retardace a zármutek nad smrtí blízké osoby (Mental Retardation and Grief following a Death Loss, 1998) publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad z angličtiny Markéta Krajníková, redakce Dagmar Brejlová

 

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz