Kontrolní seznam vývoje


 

Tento kontrolní seznam byl vytvořen tak, abyste si mohli zaznamenávat růst a vývoj dítěte, včetně věku dítěte, v němž začne příslušnou aktivitu provádět.

Při vyplňování záznamu nezapomeňte, že se každé dítě vyvíjí svým tempem. Věk uvedený na seznamu je věk, kdy většina dětí běžně provádí příslušnou aktivitu.

Mějte na paměti, že pokud Vaše dítě v příslušném věku nějakou aktivitu nezvládá, pravděpodobně nemáte žádný důvod k obavám. Doporučujeme však konzultovat situaci v případě, kdy se dítě opožďuje ve více aktivitách.

Je-li Vaše dítě předčasně narozené, požádejte lékaře, aby pro vyhodnocení stanovil jeho korigovaný vývojový věk.

 

Obvyklé aktivity v době…

 

… od narození do 3 měsíců

Zvedne hlavu z podložky, leží-li na bříšku …………

Navazuje oční kontakt s dospělými …………

Aktivně pohybuje rukama a nohama …………

Směje se a brouká si …………

Zlobí se a vzdychá …………

Má radost, když se chová a kolébá …………

 

… od 3 do 5 měsíců

Sleduje očima zvolna se pohybující předmět …………

Umí udržet zvednutou hlavu …………

Uchopí předmět, který je mu vložen do ruky …………

Hlasitě se směje …………

Pozná blížící se dobu krmení a poznává známé tváře …………

S podporou sedí …………

 

… od 5 do 7 měsíců

Natahuje se za předměty, uchopuje je a tluče s nimi …………

Natahuje ruce, aby dalo najevo, že chce pochovat …………

Brumlá si …………

Obrací se za zdrojem zvuku …………

Udrží rohlík nebo sušenku – začíná žvýkat …………

 

… od 7 do 9 měsíců

Vydrží stabilně sedět po dobu asi pěti minut …………

Umí si předávat předmět z ruky do ruky …………

Leze (přitahuje si tělo rukama a kopáním nohou) …………

Reaguje na své jméno …………

Dokáže chvilku stát a přidržovat se …………

 

… od 9 do 12 měsíců

Říká „má-ma“ a „ta-ta“ …………

Napodobuje zvuky …………

Mává s pozdravem „pápá“ …………

Dokáže se přitáhnout k okraji postýlky nebo ohrádky …………

Chodí kolem nábytku …………

Začíná pít z hrnečku …………

Leze po rukou a kolenou …………

Tluče dvěma předměty o sebe, hází a odhazuje předměty …………

 

… od 12 do 15 měsíců

Umí říci několik slov kromě „má-ma“ a „ta-ta“ …………

V 15 měsících chodí bez přidržování …………

Krmí se samo rukama …………

Prohlíží si hračky …………

 

… od 15 do 18 měsíců

Spontánně používá 10 až 15 slov …………

Škrábe tužkou po papíře, když se mu ukáže jak …………

Začíná používat lžičku …………

Pije z hrníčku, který přidržuje oběma rukama …………

Pomáhá při oblékání …………

Přejde velkou místnost …………

 

… od 18 do 24 měsíců

Umí postavit věž ze tří kostek …………

Rádo leze a rozebírá věci …………

Některá slova říká velmi často …………

Začíná používat věty o dvou slovech …………

Umí běhat …………

 

… od 2 do 3 let

Chodí po schodech nahoru i dolů, nohama střídavě, přidržuje se …………

Používá nejméně 100 slov …………

Používá věty o třech slovech …………

Ukazuje prstem na obrázky v knížce …………

Zná svoje pohlaví a části těla …………

Skáče snožmo …………

 

… od 3 do 4 let

Otvírá dveře za kliku …………

Umí postavit věž z devíti kostek …………

Rozumí alespoň dvěma příkazům udávajícím směr a pozici (např. „stoupni si na ručník“) …………

Jmenuje obrázky v knížce nebo časopise …………

Rozumí složitým větám …………

Používá slovesa …………

 

… od 4 do 5 let

Používá věty o čtyřech až pěti slovech …………

Umí stát na jedné noze …………

Umí vrchem hodit míč …………

Má rádo aktivní hry: běhání, skákání, lezení …………

Ukazuje prstem a současně načítá tři různé předměty …………

Umí pojmenovat tři barvy …………

Nahlas počítá od jedné do deseti …………

Podle předlohy nakreslí křížek …………

 

… od 5 do 6 let

Podle předlohy nakreslí čtverec …………

Umí se zeptat, potřebuje-li něco vědět …………

Správně sdělí svůj věk …………

Poskakuje na obou nohách …………

Chytá malý míček po odražení …………

Obléká se samostatně …………

 

Zdroj: The Arc, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad z angličtiny Ivan Pergler, redakce Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz