Inkluze

Základní info

"Segregace je akt, kterým společnost dává určité skupině lidí najevo, že jsou horší než jiní lidé“. (Kenneth Clarke, svědectví v procesu Brown vs. Board of Education, 1956.)

 

Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez.

Všichni lidé, bez ohledu na to zda mají postižením či ne, mají právo být plně začleněni do života komunity.

 

Děti s mentálním postižením by měly:

· žít se svou rodinou

· navštěvovat spádovou školu a běžnou třídu ve které jsou děti bez postižení

· mít možnost hrát si s dětmi s postižením a bez a zapojovat se do běžných volnočasových aktivit

 

Dospělí s mentálním postižením by měli:

· mít maximální kontrolu nad svým životem

· mít běžné vztahy od známých přes přátele až po životní partnery

· mít domov a bydlet v něm

· mít smysluplnou práci a dostávat za ni přiměřenou odměnu

· mít možnost bavit se ve volném čase

· mít svobodu vyznání

 

Podpora a služby, které lidé s mentálním postižením potřebují, by jim měly být poskytovány v prostředí z nějž vyšly, tam, kde žijí, studují, pracují, mezi lidmi bez postižení.

Zdroj: The Arc, překlad Martina Jakubův, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States
Související články

Obecně o inkluzi
Inkluze je proces snažící se zapojit jedince, který se tělesně nebo duševně odlišuje od většiny, mezi jedince bez podobných odlišností v naději, že se navzájem přizpůsobí. celý článek

Spiritualita
Lidé s mentálním postižením mají právo vybrat si svůj vlastní projev duchovna, praktikovat tuto svou víru a účastnit se duchovních aktivit. celý článek

Integrace – pro a proti
Integrace dětí s postižením s ostatními v běžných školách je v USA již zákonnou samozřejmostí, v následujícím překladu se diskutuje do jaké míry je tato integrace vhodná. celý článek

Modely mentální retardace
Spolu s rozvojem integračního úsilí a snahy o začlenění do běžné společnosti, roste také nutnost hledání vhodných způsobů, jak k lidem s mentální retardací přistupovat. celý článek

Inkluze jako cesta k právu
Rozvoj služeb pro lidi s postižením prošel 3 fázemi: do 2. sv. války zde byl medicínský přístup, pak následovala fáze rehabilitace, v 90. letech pak začalo období inkluze. celý článek