Bodová cvičební metoda

Terapie

 

 Autorkou této metody je MUDr. Věra Kleplová. Bodovou cvičební metodu

vyvinula v roce 1978 v Kamenickém Šenově a během své praxe lékařky ji

nadále rozvíjí.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové pracuje se složitými

reflexně-koordinačními soubory tak, že z jednoho správně vybraného bodu se

reflexně rozvine celý pohybově koordinační celek (např. z bodu na ruce

přechází pohyb na hlavu, trup a dolní končetiny). Aktivací daného bodu

tedy docílíme rozpohybování svalových skupin, které s daným bodem reflexně

souvisí. Tak je možné docílit například pohybu končetiny, která je

označena za nepohyblivou. Čím je dítě mladší, nebo jedinec více postižený,

tím můžeme tento pohyb navenek lépe vidět. U starších dětí, nebo dospělých

probíhá zapojování svalových skupin tak, že napomáhá posílení ochablých

svalů a uvolnění svalů přetížených.

U jakých klientů tedy nachází metoda největší uplatnění? V současné době

jsou to především děti s diagnózou LMD (lehká mozková dysfunkce -

hyperaktivita, hypoaktivita, dyslexie, dysgrafie, porucha řeči) nebo

podezření na ní. Dítěti v jakémkoli věku můžeme praktikováním Bodové cvičební metody pomoci

ke korekci nebo k odstranění již diagnostikovaných školních problémů, nebo

možných budoucích školních problémů.

U dětí zdravých metoda pomůže k rychlejšímu tělesnému i duševnímu rozvoji

a uplatnění jeho schopností, také zlepší jeho koordinační dovednosti pro

život, sport i školu.

Pokud tedy dítě s LMD začne se cvičením od kojeneckého věku, má velice

reálnou šanci předejít všem problémům, které se u této dysfunkce

předpokládají a tak úspěšně zvládnout školní docházku. Podstatnou nutností

k úspěšnosti dítěte musí být zájem a láska rodiny. Bez pravidelného

domácího cvičení není možné dosáhnout předpokládaných výsledků a zlepšení

problémů.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové nachází uplatnění také u dospělých s

problémy únavového syndromu, vyčerpání, bolestmi zad a hlavy či

opotřebování věkem a skolioz.

U klientů všeho věku Bodovou cvičební metodu MUDr. Kleplové úspěšně

použijeme u poúrazových stavů či po operacích pohybového aparátu.

Použitelnost Bodové cvičební metody v tak rozsáhlé věkové i zdravotní

škále je podmíněna dokonalou znalostí pohybového vývoje a vývoje pohybu a

rozborem pohybu každého pacienta nebo klienta. Proto s Bodovou cvičební

metodou budou pracovat pouze lékaři, kteří budou v technice Bodové

cvičební metody MUDr. Kleplové vyškoleni.

Prakticky probíhá cvičení s dětmi v Centru zeleného zdraví vždy jednou

týdně. V první části hodiny cvičí celá skupinka dětí pod vedením MUDr.

Kleplové společně, v druhé části je prostor věnován individuálním

konzultacím. Každý klient má svůj vlastní soubor, který je na druhé

nepřenosný, soubor jeho cviků se v čase postupně mění, tak, jak se mění

pohybové schopnosti klienta. Cvičení je tedy záležitostí dlouhodobou.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové je vysoce nadstandardní metodou,

která není hrazena pojišťovnami. Její úspěšnost je potvrzena dlouholetými

zkušenostmi autorky.Bodová cvičební metoda není metodou MUDr. Vojty, má

zcela odlišné pojetí přístupu k pacientovi. Také není jakoukoliv jinou

technikou označovanou za"reflexní cvičení" ani není technikou akupresury,

neboť používané body mají jiný charakter než body akupunkturní.

 

JMÉNO AUTORA: Zuzana Pipková

EMAIL_AUTORA: pipkova@tjjmchodov.cz
Související články

Synergická reflexní terapie
Přes veškeré vědecké pokroky a nové klinické znalosti, nepřináší léčba mozkových hybných poruch vždy uspokojivé výsledky. SRT může být řešením. celý článek

Petö, Bobath, Vojta - která terapie je ta správná?
Cíl těchto 3 terapeutických linií je jednotný- samostatnost a odpovědnost lidí s mozkovými hybnými poruchami za sebe sama. Cesta k němu je ovšem pojímána rozdílně. celý článek