Pomocná technologie


 Co je pomocná technologie?

Pomocná technologie je pojem používaný k popisu zařízení, která jsou používána dětmi a dospělými s mentální retardací a jinými handicapy k vyrovnání funkčních omezení a zvýšení a posílení učení, nezávislosti, pohyblivosti, komunikaci, přehledu o okolí a možnosti výběru. Vztahuje se také ke službám, které lidem pomáhají s výběrem, získáním a používáním těchto zařízení (The Arc, 1991).

Jak může být pomocná technologie lidem s mentální retardací prospěšná?

Technologie může lidem s mentální retardací pomoci překonat překážky spojené s jejich nezávislostí a zapojením. Pomocná technologie vyrovná funkční omezení toho, kdo ji používá, a slouží danému jedinci jako osvobozující činitel.

Přesněji řečeno: ten, kdo ji používá, může díky této technologii komunikovat s ostatními, účastnit se rekreačních a společenských aktivit, učit se, pracovat, mít přehled o svém okolí a zvýšit svou nezávislost v každodenních životních schopnostech (Copel, 1991).

Lidé s mentální retardací by měli být seznámeni s výhodami pomocné technologie už v raném věku. Mezi druhem dostupné technologie, tím, jak se používá, a metodami, jak se člověk učí se zařízením zacházet, by měla být shoda. Zařízení by mělo být dostupné pro použití během celého dne a ve všech prostředích, včetně školy, práce a prostředí pro volný čas. Přechod od jednoho zařízení k druhému by měl být tak hladký, jak je to jen možné, díky dříve naučeným a nyní integrovaným schopnostem.

Řešení, která přináší pomocná technologie, by měla být flexibilní a upravitelná, aby se přizpůsobila specifickým handicapům každého člověka s mentální retardací. Narůstá používání pomocné technologie předškolními a většími dětmi, zvláště použitím komunikačních zařízení k ulehčení raného rozvoje jazykových schopností. Rozvíjí se také technologie, která by odpovídala potřebám stárnoucích lidí, ve snaze pomoci jim pokračovat v nezávislém životě.

Co je třeba zvážit před tím, než je pomocná technologie použita člověkem s mentální retardací?

Před rozhodnutím o tom, jestli bude pro daného člověka s mentální retardací pomocná technologie přínosná, by měly být zváženy následující otázky:

- Jaká funkční omezení, která by mohla být snížena pomocnou technologií, daný člověk má?

- Provedli odborníci komplexní posudek k určení toho, jaká technologie by mohla být přínosná?

- Bude technologie pro daného člověka dostupná vždy a ve všech prostředích, kde ji bude potřebovat, a pokud ne, jaké jsou v jiných prostředích alternativy?

- Bude pomocná technologie pouze nástrojem a nezabrání vlastnímu vývoji a získávání schopností?

- Existuje profesionální systém pomoci pro správnou aplikaci a používání identifikované technologie?

- Mohou rodiče, učitel a/nebo samotný člověk s mentální retardací získat školení v používání technologie?

Co je překážkou při získávání pomocné technologie pro lidi s mentální retardací?

Někdy je hledání odpovídající pomocné technologie pro člověka s mentální retardací obtížné, protože nemusí existovat technologie, u které jsou brány v úvahu specifické potřeby lidí s poznávacími handicapy. Odborníci na pomocnou technologii, jako například počítačoví vědci a rehabilitační inženýři, mají omezenou zkušenost s aplikováním technologické pomoci pro lidi s poznávacími handicapy. Následkem toho nemohou vědět, jaká má být odpovídající úprava zařízení a strategie pro školení a rozvoj schopností, které napomáhají správnému používání technologie lidmi s mentální retardací.

Lidé s fyzickými nebo smyslovými omezeními mají potíže, které mohou být vyřešeny specifickým a zároveň obecně platným řešením problémů. Tj., když se například upraví počítač pro člověka, který je nevidomý, bude tento počítač přístupný pro mnoho jiných nevidomých lidí. Protože většina lidí s mentální retardací nebo poznávacími omezeními má mnoho učebních a metodických schopností, je těžké vyvinout obecně platné řešení - pomocnou technologii, která by odpovídala všem lidem. Řešení přinášená pomocnou technologií musí být flexibilní a jednoduše upravitelná.

Ti, kteří pomocnou technologii vyvíjejí a vyrábějí, často při navrhování svých výrobků otázky snížené poznávací schopnosti a flexibility nezvažují. Výjimkou jsou ti, kteří vyvíjejí komunikační zařízení: jako první se pokouší navrhnout své výrobky pro lidi se sníženou poznávací schopností s ohledem k tomu, že mnoho lidí, kteří komunikační zařízení používají, má poznávací omezení.

Na pomoc profesionálům nebyly vyvinuty vhodné instrukční strategie pro použití pomocných zařízení. Takže i když je zařízení navrženo pro člověka se sníženou poznávací schopností a pro jeho použití, tak pokud ten, kdo je má používat, nedostane dostatečné instrukce, má zařízení omezené použití.

Překážka v podobě ceny pomocné technologie je také stále přítomným tématem. V České republice je možno požádat o podporu při financování nákupu těchto zařízení např. některé nadace poskytující nadační příspěvky také jednotlivcům – např. Konto Bariery, Výbor dobré vůle, Nadace Vize 97. K odpovědnosti je však potřeba vést i státní správu a samosprávu – žádejte o podporu i na vašem místním úřadě. (pozn. red.).

Reference

The Arc. (1991). Assistive Technology Position Statement.

Copel, H. (1991). Tech Use Guide: Students with moderate cognitive abilities (Technical Report). Reston, VA: Center for Special Education Technology.

Brown, C., Sauer, M., Cavalier, A., Frische, E., & Wyatt, C. (1991). The assistive dining device: A tool for mealtime independence. Proceedings of the RESNA 14th Annual Conference (pp. 341-343). Kansas City, MO: RESNA.

Zdroj:

The Arc: Assistive Technology – Questions and Answers, překlad: Martina Jakubův, redakčně upraveno, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz