Zármutek nad smrtí blízké osoby III.

Rodina

 

 Jak pomoci člověku, který prožívá zármutek

Buďte s ním. Snažte se s ním trávit více času než obvykle. Dejte mu najevo, že vám na něm záleží. Může mít strach, že například vy nebo jiná blízka osoba také zemře. Snažte se ho ujistit, že tu vždy bude někdo, kdo mu pomůže. Je-li to možné, mluvte s ním o konkrétních lidech, kteří by mu mohli v budoucnu pomoci.

Mluvte o smrti a o zemřelém. Nechte ho, ať hodně mluví, protože právě tak smutek překonává. Říkává se, že sdílený smutek je poloviční, a v tomto případě to platí dvojnásob. Zkuste najít člověka, který také prožil bolestnou ztrátu blízkého člověka, aby se mohl podělit s osobou, jí pomáháte. Člověku s mentálním postižením také může pomoci účast na pravidelných setkáních pro lidi prožívající zármutek, která bývají organizována při hospicích.

Pomozte mu vyjadřovat pocity. Jestliže tento člověk neumí o pocitech mluvit, zkuste například kreslení či malování. Nechte ho, aby namaloval, co uvnitř nebo co si o „tom všem“ myslí.

Podpořte ho, aby se zúčastnil posledního rozloučení a pohřbu. Přesně mu popište, co má očekávat. Zmiňte se o rakvi, tělu, květinách, hudbě, plačících lidech, které pravděpodobně uvidí a uslyší.

Snažte se zabránit dalším ztrátám. Pro každého je obtížné se vyrovnat s více než jednou ztrátou naráz. Snažte se život udržet, jak jen to jde, tzv. ve starých kolejích. Ztratit například blízkou osobu, práci a domov najednou bývá neuvěřitelně obtížné.

Ponechte mu možnost volby. Možná sám ví, co by mu pomohlo. Někdo se může chtít co nejdříve vrátit do práce; jiný naopak může chtít týden či dva zůstat doma. Nechte ho, ať se rozhodne sám. Někteří lidé s postižením naopak jsou zmatení či rozrušení, mají-li příliš mnoho možností. V takovém případě jim s volbou pochopitelně pomozte.

 

Diskuse o smrti

Jedním z nejlepších způsobů pomoci je průběžné diskutování o smrti a připravovat ho na ni ještě před tím, než někdo blízký zemře. Nabízíme vám několik podnětů a rad:

O smrti hovořte jednoduše. Snažte se vyvarovat slov, která mají více významů (viz kapitola „Jak říct dospělému člověku s mentálním postižením o smrti blízké osoby“).

Používejte příklady z každodenního života, jako je smrt kamaráda, zvířete nebo zprávy v tisku o úmrtí slavného člověka.

Používejte různé příklady. Nepředpokládejte, že jeden vážný rozhovor o smrti stačí. Mohou nastat různá nedorozumění. Postupně budete schopni rozpoznat, co tento člověk špatně pochopil a následně mu můžete nabídnout přesné informace.

Ukažte mu, jak se se ztrátou blízké osoby vyrovnáváte vy. Mluvte o malých ztrátách. Zemřel-li někdo i vám, řekněte mu to. Je-li to možné, vezměte ho do pohřební síně a na hřbitov, ovšem před tím, než tam půjdete, mu popište, co uvidí. Otevřeně projevujte své pocity. Ukažte a řekněte mu, jak se s touto ztrátou vyrovnáváte.

Dovolte mu projevovat emoce. Může popírat smrt, projevovat zlost či strach, může plakat. Dejte mu najevo, že jeho pocitům rozumíte. Můžete říci: „Vím, že myšlenky na smrt ti nahání strach“ nebo „Taky je mi smutno, když myslím na někoho, kdo umřel“.

Podporujte ho v otázkách a odpovídejte na ně pravdivě.

Mluvte o stádiích života: o narození, dětství, dospělosti, stáří, smrti. Mluvte o nečekané smrti jako důsledku nemoci, nehody nebo násilných činů.

Najděte někoho, kdo by mohl vést skupinu, kde by se mluvilo o smrti a zármutku. Pozvěte přátele tohoto člověka. Mohou si pak navzájem sdělovat pocity a získat více informací.

Popište, co je na smrti pozitivní. Například připomeňte, že někdo trpěl bolestivým onemocněním nebo v důsledku nehody, a teď ho už nic bolet nebude. Mluvte o životě po smrti, je-li tento koncept součástí náboženského přesvědčení tohoto člověka.

Pomozte mu, aby se mohl cítit bezpečně. Mluvte a způsobech, jak lze nehodám, onemocněním či násilným činům předcházet. Vyjmenujte mu lidi, kteří o něj mají starost a kteří mu v budoucnu pomohou.

Dodávejte mu naději. Mluvte o tom, jak lidé překonávají zármutek a také jak pomáhají hezké vzpomínky.

 

Pokračování příště

 

Zdroj: The Arc - Mentální retardace a zármutek nad smrtí blízké osoby (Mental Retardation and Grief following a Death Loss, 1998) publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad z angličtiny Markéta Krajníková, redakce Dagmar Brejlová
Související články

Zármutek nad smrtí blízké osoby IV.
V poslední části materiálu přinášíme nejčastější otázky a odpovědi, které vám mohou pomoci být oporou pro někoho, kdo právě prožívá ztrátu někoho blízkého. celý článek

Zármutek nad smrtí blízké osoby II.
Jak poznat, že dospělý člověk s mentálním postižením prožívá smutek? Co je "normální", jaké jsou běžné reakce dospělých? celý článek

Zármutek nad smrtí blízké osoby I.
První část materiálu pro rodiče a osoby pracující s lidmi s mentálním postižením odpovídající na otázku Jak mluvit s dospělým člověkem o smrti... celý článek