Vytváří své vlastní internetové stránky..


 

 Někteří kroutili hlavou a druzí přikyvovali

Celkem 28 klientů Společnosti DUHA se v říjnu roku 2005 rozhodlo

spoluvytvářet dva zajímavé projekty (PC kroužek a redakci: Naše DUHA),

pomocí kterých chtějí především představit prostředí a život v DUZE

veřejnosti, komunikovat s ostatními o problematice života s mentálním

postižením, prezentovat jejich schopnosti a dovednosti, šířit a přijímat

informace od ostatních a psát o tom, co znají nejlépe.

 

PC kroužek

Je kroužek zaměřený na získání základních dovedností při práci s

počítačem, či rozvoj dovedností již získaných. Snaží ze jednoduchou a

zajímavou cestou vytvořit vzájemné porozumění mezi počítačem a člověkem.

Počítačový kroužek je určen všem klientům ze Společnosti DUHA, kteří mají

zájem dále rozšiřovat své obzory a objevovat nové věci. Výuka je postavena

na individuálním přístupu ke klientovi, avšak zároveň přizpůsobena

potřebám a tempu dané skupiny. Začátečníci si tedy například osvojují

techniku, jak zapínat a vypínat počítač, jak spustit program na psaní a

něco napsat, namalovat atd. Naproti tomu pokročilí se věnují např.

složitějším úpravám textu, práci v tabulkovém editoru apod.

 

Redakce Naše DUHA

Je malou a zároveň velkou dílnou na informace, dojmy, nálady a pocity

lidí, kteří nechtějí jen stát a mlčet, chtějí hovořit, psát, malovat a

sdělit tak ostatním jací doopravdy jsou. Vznikla o několik měsíců později

než PC kroužek. Redakce Naše DUHA funguje dobře. Zatím jsme měli jen

nepravidelné redakční porady, kde se radíme co a jak připravit. Veškerý

materiál vytváříme na hodinách počítačů ovšem nebráníme se ani přípravě

doma či jinde. Naši redaktoři již zvládli napsat mnoho zajímavých článků,

nakreslit krásné obrázky a uskutečnit mnoho důležitých rozhovorů. Postupně

se hotové materiály objevují na stránkách www.nase-duha.wz.cz, které

spravujeme a ještě nám zbývá zhruba 50% práce k jejich dokončení. Tyto

stránky budou sloužit především klientům, jejich přátelům, rodičům a

široké veřejnosti. Bude zde mnoho informací z DUHY: o službách,

programech, akcích, o životě v DUZE a životě s mentálním postižením.

Maximální prostor bude ponechán klientům a veřejnosti. Celkově by tyto

stránky měli sloužit také především k překonání stálých bariér a utváření

nových pohledů a zamyšlení.

 

DUHOVÁ Budoucnost

V budoucnu bychom chtěli pokračovat s tím, co jsme začali. Dále podporovat

klienty v jejich práci s počítačem a s pomocí Redakce Naše DUHA vybudovat

z neoficiálních klientských internetových stránek www.nase-duha.wz.cz 

kvalitní a profesionální zázemí a diskusní pole pro lidi, kterým

problematika mentálního postižení není cizí. V neposlední řadě jsme se

nechali inspirovat stránkami dobromysl.cz a prostřednictvím pomoci ze

strany dobrovolníků, rodičů, přátel, studentů, profesorů a mnohých dalších

chceme v oblasti problematiky mentálního postižení stát v popředí.

 

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Tomáš Semelka

 

JMÉNO AUTORA: Tomáš Semelka

EMAIL_AUTORA: nase.duha@centrum.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz