PoradnaZpůsobilost k právním úkonům


dotaz:

Dobrý večer, mám dotaz, kdy mohu podat návrh na zbavení svéprávnosti svého dítěte a co to obnáší? Musí být osoba plnoletá? Děkuji M.N.


odpověď:

Podat návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům (svéprávnost se už nepoužívá) můžete podat kdykoli (zbavit způsobilosti lze nezletilého i zletilého).


Budete v roli navrhovatele i účastníka řízení (jako rodič nezletilého dítěte). Myslím si, že jako opatrovník teď být nemůžete z důvodu střetu zájmů (pozor, zde ve smyslu procesním, tedy jen v řízení. Až bude Váš syn způsobilosti zbaven, můžete se stát dalším rozhodnutím soudu jeho opatrovníkem, tedy pak pro běžný život, ale to bude další zvláštní řízení, takže to bohužel nelze spojit). Protože opatrovník hájí v řízení zájmy toho, komu byl ustanoven, opatrovníkem nesmí být osoba z jeho blízkého okolí (příbuzný, rozhodně ne rodič, a podobně, prostě někdo, u koho by měl soud pochyby, že jsou zde osobní nebo majetkové zájmy na rozhodnutí o zbavení způsobilosti). Předpokládám, že opatrovníkem bude v řízení orgán sociálně právní ochrany dětí, soud jej nezletilému ustaví.


Trochu jinak bude řízení vypadat, až nabyde Vaše dítě zletilosti. Po podání návrhu na zbavení způsobilosti bude mít Vaše dítě možnost si vybrat pro řízení zástupce, kterému udělí plnou moc (opět jen pro řízení), soud jej sám vyzve, nemusí se hned přikládat k návrhu. Zástupce však opět nesmí být nikdo z rodiny, jak je uvedeno výše, z důvodu střetu zájmů. Ale je tam ta možnost vyšetřovaného (Vašeho dítěte) si vybrat. Pokud si Vaše dítě nikoho nevybere, ustanoví mu soud opět opatrovníka pro řízení. Ale tentokrát advokáta. Pak už to řízení bude vypadat stejně, budou třeba znalecké posudky a výslech vyšetřovaného apod.


Obecně platí:

U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo.


Občanský průkaz musí mít ten, kdo byl ve způsobilosti omezen. Kdo byl způsobilosti zbaven ji bude mít v závislosti na tom, jak se rozhodne jeho opatrovník, tedy zda o vydání požádá.kategorie dotazu: ostatní dotazy - mentální postižení, autor dotazu: